FinExpert.e15.cz

Cizinci: Sociální dávky bez práce? To už nepůjde

Nedávno vešla v účinnost novela zákona o sociálním zabezpečení, která mění podmínky nároku na dávky sociální péče pro občany členských států EU a zároveň více chrání sociální systém. Peníze daňových poltaníků jsou tak více chráněny.
Cizinci: Sociální dávky bez práce? To už nepůjde

České sociální dávky může získat každý občan EU

Česká republika je už téměř dva roky členem Evropské unie. Musí tedy mimo jiné respektovat právo EU. Pokud občané EU v České republice legálně pracují, mají v zásadě stejná práva jako občané ČR, a mohou také pobírat sociální dávky. Občané členských států, kteří v ČR nepracují, mají nárok na dávky sociální péče až po 3 měsících pobytu na území ČR. Pokud tito lidé v ČR nepracují a pouze čerpají sociální dávky, mohou za určitých podmínek představovat neodůvodnitelnou zátěž.

Nepracujete? Jděte do svého státu

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, mohou české úřady zrušit povolení k přechodnému pobytu. Samo označení osoby za neodůvodnitelnou zátěž systému sociální péče však nemá za následek odejmutí právem přiznaných dávek sociální péče, takový důsledek má až odejmutí oprávnění k pobytu. Předpisy EU nestanoví konkrétní postup pro posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče a nechávají konkrétní úpravu posuzování na jednotlivých členských státech.

Rozhodnutí je na obci

Podle novely zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení je na pověřeném obecním úřadu, aby posoudil a rozhodl, zda člověk skutečně sociální systém zatěžuje. Požádá-li o dávku sociální péče občan EU nebo jeho rodinný příslušník (který není v ČR hlášen k trvalému pobytu a ani na území ČR nepracuje), zkoumají úřady nejen, zda dotyčnému vznikl nárok na dávku sociální péče, ale také, zda taková osoba není neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče. Rozhodnutí musí padnout na základě přesně stanoveného bodového ohodnocení, kdy se posuzuje například délka legálního pobytu dané osoby na území ČR, doba, po kterou tato osoba přispívala do systému sociálního pojištění, nebo získaná kvalifikace.

Zákon o sociálním zabezpečení stanoví závěry pro hodnocení výsledného součtu bodů. Méně než 10 znamená, že žadatel je zátěží systému sociální péče. Pokud bodové hodnocení přesáhne 20 bodů, dotyčný neodůvodněně český sociální systém nezatěžuje. V případě lidí, jejichž bodové hodnocení se pohybuje v  rozmezí 11 až 19 bodů, zváží pověřené obecní úřady také osobní okolnosti posuzovaného. Například jeho vazby na osoby blízké nebo to, zda se dostal přechodně do obtíží (z důvodu nemoci apod.).

Konečné posouzení je na policii

Pokud pověřený obecní úřad dojde k závěru, že žadatel je neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče, oznámí tuto skutečnost Policii ČR, která opět situaci pečlivě přezkoumá. Mimo jiné musí posoudit, zda je rozhodnutí o odnětí oprávnění k pobytu na území ČR přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. V případě, že policie rozhodne o ukončení pobytu, vydá cizinci výjezdní příkaz, ve kterém stanoví, do kdy musí dotyčný z ČR vycestovat.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

No vida
terst
13. 3. 2006, 18:13
obrázek u článku
Dežo Horvát
8. 3. 2006, 00:42
Vyžírkové
čtenář
6. 3. 2006, 14:46
plne suhlasim
Zdeno Sekerak
6. 3. 2006, 11:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená