FinExpert.e15.cz

Čínský akciový trh: Ruleta

Zvýšení daně z akciových obchodů ochromilo domácí čínské burzy. Vláda se tak snaží tlumit optimismus a nákupní horečku domácího obyvatelstva. Zahraniční investoři jsou v klidu.
Čínský akciový trh: Ruleta

Čínský akciový trh se propadl o 20 %. Světové burzy ale zůstaly klidné, že by ticho před bouří? Pravděpodobně ne. Investoři ale mají jistě ještě v paměti únorový desetiprocentní propad čínského trhu, který byl určitým startovacím mechanismem pro globální „výpadek“ akciových trhů. Tenkrát ale byla na vyspělých trzích trochu jiná situace a čínská korekce nebyla hlavním důvodem, proč výrazně ztratily i rozvinuté trhy. Investory tehdy polekala hlavně inflace, která by mohla ochladit vyspělé ekonomiky. Korekce na trhu byla jen krátkodobá a trhy ji ve velmi krátkém čase vymazaly a opět se stabilizovaly do růstového trendu. Aktuální propad v Číně se akciových trhů v USA a Evropě téměř nedotkl. Reakce na dění v Číně proto byla daleko klidnější. Investoři se již nenechali vystrašit.

Není Čína jako Čína

Čína sice spadla o 20 %, ale zahraničních investorů, kteří na tomto trhu investují, se to téměř nedotklo. Důvod je prostý, neměli k padajícím akciím přístup. Pokud mluvíme o investování do čínských akcií, je třeba brát v úvahu dva oddělené trhy, respektive je jich víc. Čínské akcie se obchodují na domácích trzích v Šanghaji a Šenzenu. Zde obchodované akcie jsou dostupné pouze domácím investorům, tedy Číňanům. Zahraniční investoři mají na trh přístup jen ve velmi omezené míře.

Cizinci obchodují čínské tituly na trzích v Hongkongu, Singapuru nebo USA. Na tyto trhy naopak nemají přístup čínští investoři. I když se na trzích obchodují v některých případech stejné společnosti, jsou trhy zcela odděleny a odlišný je i jejich vývoj. Čínské akcie v Šanghaji a Šenzenu vzrostly od začátku roku o 60 % a nyní korigovaly o zmíněných 20 %. Naproti tomu čínské akcie obchodované v Hongkongu vzrostly od začátku roku pouze o 10 % a korekce se jich dotkla jen minimálně.

100 milionů akciových účtů

Trhy jsou od sebe nejen odděleny, ale akcie společností kotované na obou burzách mají také odlišné ceny. Zahraniční investoři, kteří by teoreticky měli možnost přístupu na čínský trh do Šanghaje a Šenzenu, nemohou ale využívat arbitrážních spekulací, tedy rozdílu v cenách mezi různými trhy v jednom čase. Pro zahraničí investory je důležité, že převážná většina produktů na čínský trh jako jsou fondy, indexové akcie (ETF) nebo certifikáty, jsou navázány právě na burzy v Hongkongu, USA a Singapuru. Zahraniční investoři díky tomu nepodstupují vysokou volatilitu, kterou se prezentují domácí čínské burzy. Jediné produkty, které z části nabízí možnosti účasti na vývoji trhů v Šanghaji a Šenzenu, jsou certifikáty. Omezené množství certifikátů je totiž navázáno na segmenty čínského domácího trhu A-shares nebo B-shares.

Čínské akcie v Číně (tedy na burzách v Šanghaji a Šenzenu) jsou předražené a jsou obchodovány za vyšší ceny než v případě trhu v Hongkongu, USA nebo Singapuru. Valuační ukazatel P/E u čínských akcií obchodovaných na trzích v Šanghaji a Šenzenu dosahuje až 50, na trzích v Hongkongu a USA je přitom méně než poloviční. Na domácím trhu tlačí na růst ceny vysoká poptávka domácích investorů, kteří nemohou svoje prostředky investovat do zahraničí. Čínský trh je proto jedinou možností, jak zhodnotit prostředky. Naproti tomu zahraniční investoři obchodující v Hongkongu jsou mnohem moudřejší a nenechávají se strhnout.

Růst nákupní horečky u čínského obyvatelstva potvrzuje i skutečnost, že denně v průměru vznikne 300 tisíc nových akciových účtů. Počet depotních akciových účtů již překročil stomilionovou hranici! Na konci roku 2006 investovalo do akcií 3 % čínské populace, nyní se již podíl přibližuje k 10 %. Budoucí růst počtu čínských investorů je ale omezený. Podíl investorů na celkové populaci neporoste do nekonečna. Někteří analytici se domnívají, že podíl Číňanů, kteří jsou schopni investovat a je jim více než 18 let, činí něco málo přes 10 %. Této úrovně by mohlo být v dohledné době dosaženo. Není reálné, že se do investování pustí ve velkém obyvatelé venkova. Investiční horečka stoupla tak vysoko, že denní objem obchodů na burzách v Šanghaji a Šenzenu dosáhl více než 50 mld. dolarů. V některých dnech byl dokonce objem obchodů v Číně vyšší než na americké New York Stock Exchange. Tento údaj je o to zajímavější, že Číňané mají prakticky zakázaný denní trading, tedy krátkodobé spekulace. Jedním z důvodů, proč se Číňané ve velkém pouští do investic na domácím akciovém trhu, je rostoucí inflace, která znehodnocuje kupní sílu volných prostředků. Běžné účty nenabízí adekvátní zhodnocení také proto, že čínská centrální banka váhá se zvyšováním úrokových sazeb. Kromě akciového trhu se nenabízí jiná alternativa. Drobní investoři vidí v akciovém trhu šanci na rychlé zbohatnutí, což je nebezpečné.

Klepněte pro větší obrázek

Co se vlastně stalo

Co ale bylo příčinou aktuálního propadu čínského trhu, když je nálada optimistická a na poptávkové straně stojí dostatečné množství kupců? Za propadem stojí čínská vláda, která se rozhodla tlumit optimismus investorů a jejich chuť do investování. Využila k tomu zvýšení daně (kolkovného) z akciových obchodů tzv. stamp duty. Daňová sazba se zvýšila z 0,1 % ze zobchodovaného objemu na 0,3 %. Reakce investorů byla okamžitá a čínská vláda s ní evidentně počítala. Stejný průběh totiž mělo zvýšení daně z akciových obchodů i před deseti lety. Akciový trh tehdy propadl během čtyř měsíců o 30 %. Vyšší sazba přitom není žádnou novinkou. Až do poloviny roku 2001 dosahovala daň z akciových obchodů 0,4 %. Aby vláda podpořila kapitálový trh, sazbu snížila. Nyní přistoupila k opačnému kroku a zvýšení daňové sazby trh utlumilo. Otázkou je, je-li pro čínskou vládu takové ochlazení trhu dostačující. Pokud nedojde k dostatečnému utlumení optimismu, můžeme počítat, že daň z obchodů ještě vzroste.

Jaké přístání čeká čínskou ekonomiku?

Vývoj čínského akciového trhu je do jisté míry závislý na vývoji tamní ekonomiky. Čínská ekonomika vykazuje nadprůměrný růst, který v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl 11,1 %. Pokud ekonomika dále poroste, společnosti budou vykazovat vyšší ziskovost, což se promítne i do cen akcií. Současně bude ale růst ekonomiky nepřímo podporovat i poptávku obyvatelstva po akciových titulech. Čínská vláda vidí v dynamice růstu problém, ale dosavadními kroky se nedaří dynamiku růstu utlumit. Důležitým faktorem pro vyhnutí se tvrdému přistání ekonomiky bude inflace. Pokud se čínské vládě, respektive čínské národní bance podaří udržet inflaci v přijatelném intervalu, může růst ekonomiky pokračovat. Pokud by ovšem inflace vystřelila vzhůru, čekal by ekonomiku tvrdý náraz. Dosavadní inflační čísla nejsou vzhledem k tempu růstu nijak kritická. Inflace se poprvé za dva roky přehoupla přes 3 % a aktuálně dosahuje meziročně 3,4 %.

Z opačného pohledu by se případný kolaps na burze částečně promítl i do ekonomiky. Především do soukromé spotřeby domácností, která v Číně čím dál více přebírá funkci ekonomického stimulu. Vliv na ekonomiku by ale nebyl tak drastický, jak se na první pohled zdá. Důvodem je velikost čínského akciového trhu v poměru k velikosti ekonomiky. Celková tržní kapitalizace čínských akcií obchodovaných na čínských burzách dosahuje 25 % HDP. Ve srovnání s ostatními státy, kde například v USA dosahuje tržní kapitalizace burzy 150 % HDP nebo v Japonsku, Indii a Rusku 100 % HDP, je čínská burza vůči vlastní ekonomice trpaslíkem.

Do Číny přes širší trhy

Čínské akcie jsou horké, o tom není sporu. Další vývoj je závislý na mnoha faktorech, ale není zcela nezbytné očekávat kolaps na kapitálovém trhu. Pro zahraniční investory je důležité, že vývoj čínských akcií na trzích v Hongkongu, Singapuru a USA nepodléhá optimismu, který sdílejí čínští investoři na trzích v Šanghaji a Šenzenu. Pokud mluvíme o investicích do čínských akcií, z našeho pohledu se v drtivé většině případů jedná o investice, které nepodléhají euforickému chování investorů na domácí čínské půdě. Na zahraničních burzách se čínské akcie obchodují s daleko reálnějšími očekáváními. Vývoj ale na druhou stranu není zcela odloučen. Pokud by došlo na čínských burzách ke kolapsu a akcie by díky panice domácích investorů propadly o desítky procent, zahraniční burzy, kde se obchodují čínské tituly, by nezůstaly bez odezvy. Vše jen závisí na tom, jak pevné nervy mají zahraničních investoři. Trhy by také mohlo ovlivnit případné uvolnění restriktivních opatření ze strany čínské vlády. Pokud by se domácí čínské burzy zpřístupnily zahraničním investorům v širší míře a naopak domácí investoři by mohli investovat i v zahraničí, vedlo by to k narovnání cen na čínských burzách a zahraničních trzích, kde se čínské akcie obchodují.

Pro investory, kteří dodržují standardně doporučovanou alokaci portfolia, by propad trhu v Číně neměl znamenat žádný významnější problém. Podíl čínských akcií je u standardně nastavených portfolií okrajový a neměl by přesahovat 5% hranici, právě z důvodu vysokého rizika. V takových portfoliích se stávající propad podepíše jen minimálně. V případě velmi dynamických portfolií s pozitivním výhledem na čínský akciový trh může podíl vzrůst maximálně k 10 %. Vyšší podíl již není investicí, ale spekulací.

Investorům ale přesto doporučujeme spíše než samotné investice do Číny pokrývat Čínu v portfoliu pomocí širších produktů, jako jsou například rozvíjející se trhy (emerging markets, kde má Čína podíl kolem 10 %) nebo segment BRIC, kde je Čína zastoupena z více než 20 %. Diverzifikace má v tomto případě dvojnásobný smysl.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 13/2007 dne 19. června 2007.
Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z časopisu FON SHOP:

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená