FinExpert.e15.cz

Cigarety: droga výnosná i nenáviděná

Všechny evropské země se snaží o snižování počtu kuřáků, což má za následek vyšší ceny této povolené návykové látky.
Cigarety: droga výnosná i nenáviděná

Omezit kouření se vlády zemí snaží preventivními programy, lékařskými bonusy pro nekuřáky či zvyšováním spotřební daně u kuřáků,  členské státy však pokouší jejich spotřebu omezit i za cenu různých administrativních a legislativních opatření.

Výše spotřební daně u cigaret v EU

Minimální výše spotřební daně u cigaret je v členských zemích Evropské unie stanovena na 57 % z ceny. Primárním cílem všech spotřebních daní je omezit nežádoucí růst spotřeby výrobků, na které je daň uvalena ze zdravotních nebo ekologických důvodů.  Neopominutelná je ale současně také fiskální funkce těchto daní. Vždyť např. ve všech členských státech Evropské unie jsou příjmy ze spotřební daně (jakkoliv jsou vázány na velice omezený sortiment - tabákové výrobky, alkoholické nápoje, ropné produkty …) díky vysokým sazbám významným zdrojem rozpočtových příjmů. Jejich výše se odhaduje v průměru okolo 10 % rozpočtových příjmů všech států Evropské unie.

Spotřební daň u cigaret v Česku

Procentuální část u cigaret od 1.března 2007 činí 27 % a pevná část 0,88 Kč/kus, nejméně však 1,64 Kč/za kus. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně je množství vyjádřené v kusech. Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítává jakou součet následujících položek:

a) součin procentní části sazby daně  a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem

b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.

Čeká nás další zdražení?

S největší pravděpodobností dojde od příštího roku v Česku  k dalšímu zvýšení daně u cigaret, protože Česká republika potřebuje mírně zvýšit spotřební daň z tabáku, aby byla v souladu s legislativou Evropské unie (spotřební daň u cigaret musí být dle této legislativy alespoň 57 % maloobchodní ceny cigaret a nesmí být nižší než 64 euro na 1 000 cigaret). V Česku přitom, i díky silné koruně, činí v současné době cca 60 euro za 1 000 cigaret. V přiložené tabulce máme uvedenu hodnotu 58,07 euro, ale ta vychází ze stavu k 1. lednu tohoto roku a v březnu došlo k mírnému zvýšení spotřební daně u cigaret (cca 8 Kč na krabičku cigaret). 

Nejvyšší zdanění cigaret je ve Francii

Nejvyšší spotřební daň u cigaret je ve Francii a Maďarsku  (přes 64 %). Naopak nejnižší je v Lotyšsku, Litvě a Slovensku  (pod 50 %). Východoevropské země mají nižší sazby daně, jsou však povinny ji co nejrychleji sjednotit. Při zohlednění spotřební daně i DPH zjistíme, že nejvyšší celkové zdanění cigaret je ve Francii (80,4%), Maďarsku (79,9 %) a Polsku (79,4 %), nejnižší je opět v Litva (55,6 %), Lotyšsko (60,3 %) a Slovensku (65,8 %).

Nejdražší cigarety jsou ve Velké Británii

Ceny cigaret se liší stát od státu. Vždy také samozřejmě záleží na konkrétním druhu. Při zohlednění cen nejoblíbenějších cigaret v zemi jsou cigarety nejdražší ve Velké Británii, Irsku a Dánsku. Ve Velké Británie jsou cigarety dvojnásobně dražší než činí průměr za Evropskou unii. Do ceny cigaret se promítá výše spotřební daně a snaha vlád některých států omezit konzumaci cigaret. Naopak nejlevnější jsou cigarety v Pobaltských zemích (Estonsko, Litva a Lotyšsko).

Nejméně kuřáků je ve Švédsku a na Maltě

Nejvíce mužů pravidelně kouří v Maďarsku (53 %), Estonsku, Lotyšsku a Litvě (51 %). Nejméně mužů naopak kouří ve Švédsku (18 %) a na Maltě (16 %). Nejvíce žen pravidelně kouří v Nizozemí a Maďarsku (30 %). Nejméně žen naopak kouří v Portugalsku (8 %) a na Maltě (7 %). Existuje samozřejmě určitá závislost mezi cenou cigaret a jejich konzumací v jednotlivých zemích. V zemích, kde jsou cigarety poměrně drahé (Velká Británie, Irsko, Dánsko, Finsko, Švédsko), kouří mnohem méně obyvatel, než je průměr za Evropskou unii. Naopak v zemích, kde jsou cigarety levné (Estonsko, Lotyšsko, Litva či Slovensko), kouří mnohem více obyvatel.

Zdanění cigaret v Evropské unii (stav k 1. lednu 2007, v %)

Země Zdanění cigaret celkem (spotřební daň + DPH) Spotřební daň celkem Daňový výnos ze spotřební daně (v euro za 1 000 cigaret)
Francie 80,39 64 160
Maďarsko 79,9 64,6 47,6
Polsko 79,38 61,35 99,79
Portugalsko 79,24 61,89 45,3
Belgie 78,23 60,87 114,59
Španělsko 78,08 64,29 72,33
Irsko 78,08 60,72 214,04
Velká Británie 76,84 61,94 122,42
Bulharsko 76,32 59,65 35,08
Malta 76,07 60,82 109,8
Německo 75,77 59,81 140,72
Rakousko 75,37 58,7 114
Finsko 75,24 57,2 54,65
Slovinsko 75,2 58,53 36,38
Itálie 75,17 58,5 99,45
Česko 74,12 58,15 58,07
Dánsko 74,03 54,03 114,11
Řecko 73,47 57,5 80,5
Nizozemí 72,97 57,0 100,82
Kypr 72,09 59,05 84,47
Švédsko 71,93 51,93 120,13
Lucembursko 70,61 57,57 87,5
Rumunsko 68,46 52,49 92,83
Estonsko 67,32 52,07 35,11
Slovensko 65,8 49,83 58,53
Lotyšsko 60,3 45,05 21,03
Litva 55,59 40,33 21,9

Zdroj: Pramen:  European Commission, Tax Policy,  Excese duties and transport, RER. 1.024rev2 January 2007

Další článek


 

celkem 47 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Ještě že....
Aerosoul
19. 6. 2007, 18:44
Re: Svedsko
Lada
15. 6. 2007, 18:59
Re: kecy v kleci
Lada
15. 6. 2007, 18:51
Re: sláva kuřákům
Lada
15. 6. 2007, 18:47
Re: :-) - Počet kuřáků
Lada
15. 6. 2007, 18:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená