FinExpert.e15.cz

Chudých je v Česku málo, zatím

V příštích letech však bude v Česku počet „chudých“ domácností stoupat.
Chudých je v Česku málo, zatím

Česko patří, spolu se zeměmi Skandivánie, mezi země s nejnižší mírou chudoby. V členských zemích Evropské unie se za „chudého“ považuje každý občan nebo domácnost, jejíž čistý měsíční příjem nedosahuje 60 % čistého mediánu mzdy.

Medián mzdy můžeme nazvat „skutečnou průměrnou mzdou“, protože medián mzdy je při seřazení všech mezd a platů od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed. Průměrná mzda je nadhodnocena extrémně vysokými příjmy některých zaměstnanců.

  • Počet chudých v Česku je relativně nízký (9,8 % za rok 2011). I toto, při mezinárodním srovnání nízké číslo, však znamená, že žilo v Česku v loňském roce 1 022 000 občanů chudých.

Hranice chudoby v Česku

Evropská chudoba je samozřejmě rozdílná od chudoby v nejchudších zemích světa. Chudí Evropané, až na výjimky, neumírají hlady a žízní. Přesto se statisíce Evropanů považuje za vyřazené z běžného života. Jejich příjmová situace jim totiž nedovoluje čerpat základní výhody vyspělého světa. Hranice chudoby je rozdílná pro jednočlennou domácnost a vícečlennou domácnost.

  • Hranice chudoby (dle Českého statistického úřadu) byla v loňském roce pro jedince 9 420 Kč. Za „chudého“ se považuje každý občan, jehož čistý měsíční příjem nedosahuje 60 % čistého mediánu mzdy. Čistý medián mzdy je tak 15 700 Kč, což odpovídá měsíční hrubé mzdě cca 19 800 Kč (uplatní se pouze základní sleva na poplatníka). Rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem činí v Česku více než 4 tisíce Kč. Hranice chudoby u vícečlenných domácností je vyšší, u dvoučlenné domácnosti činí 14 130 Kč. Dvoučlenná domácnost šetří náklady za bydlení, proto nelze hranici chudoby na jednotlivce násobit počtem člnů domácnosti.

Kdo je „chudobou“ nejvíce postižen?

Nejvíce jsou „chudobou“ postiženi dlouhodobě nezaměstnaní občané a penzisté. V Evropské unii jsou však i „chudí“ pracující. Rozdílný je však důvod, proč jsou chodubou v Evropě postiženi i zaměstnanci.

  • V Nizozemí nebo zemích Skandinávie je důvodem, že mnozí zaměstnanci pracují na zkrácené pracovní úvazky. Měsíční mzda těchto zaměstnanců je potom v některých případech nižší než 60 % mediánu mzdy.
  • V Česku je však hlavním důvodem nízká minimální mzda. Česko je jedinou evropskou zemí, kde se minimální mzda od roku 2007 nezvyšovala. Kdo v Česku žije sám a pracuje za minimální mzdu, ten je dle evropské definice „chudý“.

Stoupne počet „chudých“ penzistů

Nejvíce jsou v Česku chudobou postiženi dlouhodobě nezaměstnaní a důchodci. Právě nutnost snižovat veřejné výdaje, vzhledem k rostoucímu zadlužení, bude v příštích letech znamenat zhoršení podmínek právě pro nezaměstnané občany a důchodce. Prozatím patří Česko mezi země, kde je nejméně „chudých“ penzistů.

  • Již nyní mnohé jsou podmínky pro výpočet důchodu horší než v minulých letech. Tento trend bude nadále pokračovat. Rovněž valorizace v příštích letech bude nižší než v současnosti. Již nyní totiž mnozí důchodci mají vlastní důchod vyšší, než činí hranice chudoby pouze o několik stokorun. Při nízké valorizaci si penzisté pohorší. Průměrná mzda i medián mzdy totiž stoupají. I z důvodu inflace.
  • Další negativní důsledky bude mít v budoucnu omezování sociálních dávek. Již nyní došlo ke změnám při výplácení podpory v nezaměstnanosti. V letošním roce dosáhne na podporu v nezaměstnanosti méně občanů než v minulém roce. Od letošního roku musí nezaměstnaní doložit, že v posledncíh dvou letech před zařazením do evidence úřadu práce získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činnosti dobu pojištění v délce 12 měsíců. Podmínky jsou tedy poměrně přísné. Občané mladší 50 let pobírají podporu v nezaměstnanosti pouze 5 měsíců. Kdo přestane pobírat podporu v nezaměstnanosti, ten je již odkázán na sociální dávky, což znamená „chudobu“.

Průměrný důchod žen je těsně nad hranicí

Nejvíce jednočlenných domácností tvoří penzisté. Na konci roku 2011 činil průměrný důchod v Česku 10 552 Kč (muži 11 700 Kč a ženy 9 584 Kč). Desetitisíce samostatných penzistek tedy žije v chudobě, protože hranice chudoby je jen nepatrně nižší než průměrný ženský důchod. Hodně penzistek navíc překročí hranici chuduby pouze z důvodu, že pobírají současně svůj starobní důchod a vdovský důchod po zesnulém manželovi.

Jenom na doplnění si uvedeme, že při souběhu důchodů platí pravidlo, že se pobírá vyšší důchod v plné výši a nižší důchod v poloviční výši procentní výměru důchodu. Pravidla pro pobírání vdovského důchodu se však od letošního roku zpřísnila. Toto zpřísnění se projeví v příštích letech, protože se týká pouze nároků na vdovský důchod, které vznikly od 1. ledna 2012. Vdovský důchod se pobírá pouze 1 rok a následně pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení potřebného věku). Když není po roce některá ze zákonných podmínek splněna, tak vdovský důchod zaniká.

V případě, že je některá z podmínek splněna v zákonné lhůtě, tak lze požádat o obnovu vdovského důchodu. Právě tato lhůta se přitom zkrátila z 5 let na 2 roky. Počet penzistek pobírající vdovský důchod bude v příštích letech klesat. Jejich samostatný starobní důchod bude přitom znamenat „chudobu“.

Další článek


 

celkem 10 komentářů

Nejnovější komentáře

:-/ Mělo by to tak být....v některých případech to t...
bába
14. 7. 2012, 19:32
Problém začíná být ani ne tak v příjmu, jako že stát...
xls
12. 7. 2012, 14:58
Mně v té "teorii" chudoby chybí hlavně majetek. T...
czhunter
12. 7. 2012, 13:32
Tak se tato vláda musí postarat o zvýšení počtu svým...
badodreky
12. 7. 2012, 07:32
zdravím,nikdy v životě jsem se nezajímal o nějaképrů...
karel4328
11. 7. 2012, 16:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená