FinExpert.e15.cz

Chudí: nezaměstnaní, důchoci a voliči KSČM

Přestože je mnoho příjemců sociálních dávek, opravdu chudých domácností je výrazně méně. Průměrný Čech je ale se svojí situací spokojen.
Životní úroveň českých občanů není špatná. Aspoň tak to vyplynulo z šetření, které v dubnu  2006 uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Otázky se týkaly hlavně rodinných rozpočtů a životní úrovně občanů České republiky a rovněž hodnocení současné situace, pokud jde o některé základní sociální podmínky. Jednou z věcí byl i subjektivně vnímaný materiální status domácnosti, jež je od roku 2003 zkoumán prostřednictvím otázky: „Je Vaše domácnost bohatá nebo chudá? Velmi bohatá, poměrně bohatá, ani bohatá, ani chudá, poměrně chudá, velmi chudá?“

Bohatých je málo

Pouze  7 % občanů považuje svoji domácnost za „poměrně bohatou“, zatímco 30 % ji označuje jako poměrně (24 %) či dokonce velmi (6 %) chudou. Tři pětiny dotázaných (62 %) pak svoji domácnost hodnotí jako „ani bohatou, ani chudou“. Tento výsledek přitom významně neliší od zkoumání z předchozích let, takže životní úroveň se v poslední době nezhoršil, přesto se však zvýšil podíl občanu, kteří o své domácnosti tvrdí, že je chudá.

Špatná životní úroveň přináší chudobu

Subjektivní pocit chudoby mají především lidé se špatnou životní úrovní, i když nikoli výlučně. Za chudou označilo svou domácnost i 21 % respondentů, kteří se o životní úrovni této domácnosti vyjádřili jako o „ani dobré, ani špatné“, a dále též 2 % těch, kdo životní úroveň své domácnosti hodnotili pozitivně. Naproti tomu jako bohatou svoji domácnost označovali až na výjimky jen lidé, kteří životní úroveň vlastní domácnosti vidí jako dobrou.

Chudí: nezaměstnaní, důchodci a voliči KSČM

Za bohatou svoji domácnost častěji označovali mladí lidé ve věku 15 až 19 let (13 %), dotázaní ze střední generace ve věku 30 až 44 let (11 %), absolventi vysokých škol (18 %), studenti (14 %), podnikatelé se zaměstnanci (32 %), vyšší odborní nebo vedoucí pracovníci (17 %), obyvatelé Prahy nebo středních Čech (12 %) a z hlediska stranických preferencí stoupenci ODS (13 %).

Naopak zvýšený podíl chudých domácností se objevil u občanů starších 60 let (41 %), nepracujících důchodců (46 %), nezaměstnaných (67 %), žen v domácnosti nebo na mateřské (49 %), nekvalifikovaných a zemědělských dělníků (54 %), dotázaných se základním (40 %) nebo středním nematuritním (36 %) vzděláním, obyvatel Pardubicka (42 %) a voličů KSČM (55 %) nebo těch, kdo nepreferují žádnou politickou stranu (56 %).

S výplatou vystačíme jen s obtížemi

Se svým současným příjmem rovněž nevycházíme nejlépe. Potíže při hospodaření se stávajícím příjmem své domácnosti uvedlo 60 % respondentů. 36 % dotázaných se naopak vyjádřilo v tom smyslu, že s rozpočtem jejich domácnost vychází více či méně snadno. Oproti loňskému roku tak došlo k mírnému zhoršení. Do s tím související velmi obtížné finanční situace se v průběhu minulého roku dostalo podle vlastního vyjádření 30 % dotázaných, zatímco 64 % výskyt takové situace popřelo.

Chybí peníze na bydlení a kulturu

Nedostatek peněz na jídlo pociťuje 14 % respondentů,  22 % na běžné nepotravinářské zboží denní potřeby, 39 % na oblečení či obuv, 44 % na bydlení včetně výdajů za teplo, vodu, elektřinu apod., 56 % na vybavení domácnosti a jiné zboží dlouhodobého užívání, 52 % na předměty a služby sloužící k uspokojování kulturních, rekreačních nebo sportovních potřeb, 35 % na zdravotní péči, léky a zdravotnické potřeby a 23 % na vzdělávání členů rodiny, výdaje na studium a učební pomůcky.

Problémy mají hlavně lidé se špatnou životní úrovní

Problémy s rozpočtem pociťují především lidé, kteří subjektivně považují životní úroveň své domácnosti za špatnou. Podstatná část z nich má přitom větší či menší potíže i s uspokojováním nejzákladnějších životních potřeb potravinami a nepotravinářským zbožím denního použití.

Dobře jsme na tom jen se vzděláním a zdravotní péčí

Převážně příznivě je hodnocena stávající možnost přístupu ke vzdělání a přístup ke zdravotní péči. U všech ostatních jednoznačně převažují kritické hlasy, přičemž relativně nejhůře lidé hodnotí možnosti získání bytu, práce, finanční podmínky pro zakládání rodin a zabezpečení ve stáří.

Zdroj: CVVM
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Hlavně prosím nevolte komunisty! Kdysi se žilo hůře ...
kermitek
13. 10. 2013, 23:23
Hm...
Pavel
8. 6. 2006, 14:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená