FinExpert.e15.cz

Chraňte svůj byt před zloději

Můžete udělat leccos pro to, abyste zloděje odradili od návštěvy zrovna u vás. Poradíme vám jak na to a čeho se vyvarovat.
Chraňte svůj byt před zloději

V každém případě byste se měli snažit o kvalitní zabezpečení, a protože žádný hrad není nedobytný, neměli byste opomíjet kvalitní pojištění majetku.


 Klepněte pro větší obrázek

Jak správně zabezpečit byt a dům před odjezdem na dovolenou

Co nás nic nestojí a přesto je „k nezaplacení“ ?

 • Nezveřejňovat termín svého odjezdu a pobytu na dovolené
 • Nechlubit se svou finanční a majetkovou situací
 • Zkontrolovat pečlivě dveře a okna, zda jsou skutečně zavřené
 • Nezatahovat závěsy, rolety a žaluzie (zloději se lépe krade, není-li na něj vidět).
 • Vytvořit zdání, že je v bytě někdo přítomen. Pozor ovšem na triky s visícím prádlem na šňůře!Upoutá zbytečně pozornost a i vy jako běžný kolemjdoucí si všimnete, že prádlo je stále stejné, čili že majitelé nejsou doma
 • Svěřit klíč od bytu důvěryhodnému a spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
 • Využít elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
 • Uložit žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu či bytu
 • Uschovat cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru
 • Zdokumentovat své cenné věci nejen formou seznamu, ale i fotografií (zejména u šperků), případně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání po odcizených věcech a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
Klepněte pro větší obrázek

Přítomnost v bytě lze imitovat technikou

Na trhu existuje řada dostupných produktů, které dokáží vzbudit zdání, že se v bytě i ve vaší nepřítomnosti někdo vyskytuje. Díky těmto produktům je možné, aby při stisknutí zvonku začal štěkat pes (z magnetofonu) nebo aby se náhodně rozsvěcelo světlo nebo zapínala televize či rádio. Základní varianty můžete pořídit již za pár stovek, ale nejsou ovšem tak dokonalé jako produkty dražší. Například u světla nižší cenové kategorie je možné rozsvícení pouze v určitých pravidelných intervalech, čili zde existuje možnost, že potenciální lupič tento váš ,podvůdek´ prokoukne. Dražší varianty již umožňují ovládání zařízení i dálkově, například pomocí telefonu.  Toto umožňuje např. ústředna elektronického zabezpečovacího systému (EZS), která může i bez majitelova zásahu zajistit zapínání přístrojů skutečně náhodně a tak se vyvarovat možnému vypozorování použití automatu.

Odradit může i siréna

Pokud nevěříte, že by mohl štěkající pes nebo rozsvěcející se lampa zloděje odradit, pak si můžete namontovat sirénu - vnitřní nebo venkovní. Zajišťuje většinou jak zvukový, tak i vizuální poplach. Můžete si nastavit různé hlasitosti i různé melodie dle podnětu, který signalizátor aktivuje. Z důvodů lepšího zajištění nabízejí firmy i dodávku dvou sirén, které jsou namontovány na různých místech domu. Siréna je pak hůře likvidovatelná, jelikož pro její likvidaci je nutno odstranit obě najednou, aby poplach nebyl spuštěn. Dnešní technika dovoluje si třeba i nahrát varující zprávu, která se aktivací signalizátoru spustí. Můžete tedy nainstalovat čidla k plotu okolo domu a když se někdo pokusí neoprávněně proniknout na váš pozemek, promluví na něj přístroj vaším hlasem například takto: „Co tady děláš? Zmiz odtud!“

Movitější raději pult centralizované ochrany

Chcete-li mít větší kontrolu nad vaším majetkem, pak si nechte připojit svůj dům či byt na pult centralizované ochrany (PCO). Tuto možnost zajištění majetku nabízí například různé bezpečnostní agentury. Do bytu se namontují čidla reagující na pohyb, zvuk či kouř a ta předávají signály přes domácí ústřednu EZS do PCO, kde jsou hlášení vyhodnocována. V případě potřeby agentura okamžitě zajistí výjezd zásahového vozidla nebo  přivolá policii.

Připojit se k PCO lze i krátkodobě

Připojení k PCO lze uskutečnit i jen na kratší dobu, například na dobu dovolené. Naši technici bezpečnostní agentiry v takovém případě namontují čidla, aniž by více zasahovali do interiéru bytu. Ceny se v těchto případech pohybují okolo tří tisíc korun za dvoutýdenní využití zabezpečovací techniky.“

Nelitujte investic do vaší bezpečnosti

Podle statistik ministerstva vnitra jsou ze 48 % zneužívány pro násilné vniknutí do bytu dveře a z 37 % okna. Proto byste se na tyto přístupové cesty měli zaměřit především.

Kvalitní bezpečnostní dveře

Zhruba 40 % zlodějů ztrácí zájem o dveře, které by neotevřeli do 10 minut. Bohužel, v oblasti bezpečnosti je častá situace, kdy zabezpečení svého majetku řeší jeho majitel teprve až po té, co o něj částečně přišel. Dobrá prevence je tedy mnohem důležitější než následná řešení. Proto se zamyslete se nad tím, jestli se investice do zabezpečení dveří opravdu nevyplatí.

Pokud máte k dispozici větší peněžní částku, můžete si pořídit kompletně nové bezpečnostní dveře. Na trhu se ceny těchto bezpečnostních dveří pohybují od cca 7000 do několika desítek tisíc korun. Pokud ovšem nejste v situaci, kdy byste byli schopni najednou vydat takovouto částku, jsou k dispozici i jiné bezpečnostní prvky, které jsou cenově příznivé a svůj účel také dobře splní. Jsou jimi například bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, kování, závory a přípravky proti vysazení z pantů. Bezpečnost dveří zdvojnásobí také přídavné zámky či klasický bezpečnostní řetízek. Tyto produkty můžete pořídit v řádu stovek korun.

Zajištění oken

Nejvíce zneužívány jsou okna hlavně v přízemních prostorách (16 %), dále okna sklepní, vikýře a násypné otvory (11 %) a balkónová okna a dveře (10 %), jak dokládají statistiky ministerstva vnitra. Zdálo by se, že okna se nedají chránit jinak, než řádným zavřením, ale i zde existují účinné ochranné prostředky, které znemožní či alespoň znesnadní vniknutí lupiče do bytu touto cestou.

Mříže

Jsou nejznámější formou zabezpečení oken a jsou zřejmě skutečně tím nejefektivnějším způsobem, jak se ubránit vniknutím lupiče. Ovšem pokud bydlíte v paneláku nebo v domě, kde z různých důvodů nelze mříže namontovat (například kvůli rozhodnutí památkářů), musíte hledat jinou, méně nápadnou možnost.

Sklo

V současné době lze zajistit, aby křehké sklo nebylo již tak křehké. Způsobů je více. Můžete použít vícevrstevné sklo nebo tvrzené sklo. Nejlepší formou bezpečnostního vylepšení skla jsou tzv. bezpečnostní fólie. Fólie je tvořená vrstvami polyesterového filmu a lze ji nakombinovat i s dalšími fóliemi – například s protisluneční nebo s fólií zabraňující zbytečnému úniku tepla z místnosti. Nevýhodou je to, že ji lze lepit pouze na sklo o tloušťce minimálně 4 mm, což vylučuje klasická okna panelových domů, jejichž skla obvykle mají tloušťku pouze 3 mm. Kromě naprosté průhlednosti má ještě další velkou výhodu: pokud jde o atestovanou fólii, nalepenou dle příslušných předpisů, pojišťovny ji řadí do kategorie bezpečnostních mříží. Finančně je ovšem náročnější – 1 m2 fólie lze pořídit za 400 Kč, za montáž zaplatíte okolo 300 za 1 m2. Tato investice se ovšem určitě vyplatí.

Další méně finančně náročné bezpečnostní prvky

Výsledek zabezpečení je závislý na komplexnosti zabezpečení. Proto je nutné zajistit i pevný okenní rám, řádně ukotvený ve zdi a pevně spojený dlouhými skobami, uzamykatelné uzávěry a kliky (i pro polohu větrací). Kliky můžeme pořídit již za cenu okolo 250 Kč, lepší zabezpečení pantů za ceny okolo 1 100 Kč a například přídavné zámky pro okna a balkónové dveře za 1 500 Kč. Přesto nezapomeňte, že veškeré zabezpečení přijde vniveč, pokud zapomenete okno zavřít. A bohužel se to nestává zřídka. Policie udává, že 35 % pachatelů vyhledává právě otevřená okna a pootevřené balkónové dveře.

Žádný hrad není nedobytný, myslete na pojištění

Dobré zabezpečení zloděje nejspíše odradí, ale stoprocentní jistotu nemáte nikdy. A navíc – nepřáteli vašeho domova nejsou jen zloději, ale i přírodní živly jako oheň, voda či vichřice. Kvalitní pojištění by proto mělo být nezbytnou výbavou vaší domácnosti.

Domácnost není stavba a naopak

Důležité je uvědomit si podstatu různých pojmů, tak jak je vnímá pojišťovna. Lidé z pojišťovnické praxe mají velké zkušenosti s tím, že klienti velmi často zaměňují pojištění domácnosti a pojištění stavby. Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení nebo řekněme interiér vašeho bydlení. Kromě nábytku, koberců, osvětlovacích těles, lůžkovin, ložního prádla, dekoračních předmětů a jiných věcí tvořících zařízení bytu,  zahrnuje pojištění domácnosti také oblečení, obutí a věcí osobní potřeby. Pojišťovny dále rozlišují skupiny věcí, které jsou v rámci pojistné částky omezeny limitem. jsou to například elektronika, starožitnosti, cennosti, věci sběratelského zájmu, sportovní potřeby aj. – takové věci je třeba v případě potřeby zvlášť připojistit.

Na budovu, ve které domácnost máte, se vztahuje pojištění staveb. Spolu s pojištěnou budovou jsou automaticky také pojištěny drobné stavby, které tvoří doplňkovou funkci k této budově – oplocení, kolny, přístavky, studny, stavební materiál – ale pojistné plnění pro ně je často limitováno. V případě potřeby, pokud tyto limity nevyhovují, je možno tyto drobné stavby samostatně pojistit na vyšší částky.

Co všechno může ohrozit majetek

Škody způsobené vloupáním a krádeží, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu a vodovodní škody patří mezi nejčastější původce škod. Tato rizika stejně jako povodeň, požár, výbuch, úder blesku, pád letadla a vandalismus patří u některých pojišťoven do základního pojistného, u jiných je třeba se na některá z nich připojistit. Pozorně tedy sledujte, jaká rizika jsou zahrnuta v základním pojištění a na jaká je třeba uzavřít připojištění. Pokud se váš majetek nachází v záplavové zóně a byli jste už dvakrát vyplaveni, pak počítejte s tím, že postoj pojišťoven při posuzování rizika nebude nikterak shovívavý. Pojišťovna vás sice pojistí, ale riziko povodní může být z pojištění vyloučeno.
A když už jsme u té vody, více než obezřetné je zavřít hlavní uzávěr vody, když byt opouštíte na delší dobu. Jistě si dovedete představit, jaká paseka může vzniknout, když v době vaší nepřítomnosti praskne třeba přívodní trubička k WC nádržce. Voda pod tlakem pak vytéká mnoho hodin, než zoufalí sousedé bydlící v nižších patrech odhalí příčinu.

Šetřete jen tam, kde se vám to vyplatí

Hodnotu nemovitosti nebo domácnosti nesnižujte s vidinou úspor na zaplaceném pojistném. Nízkému pojistnému bude totiž odpovídat nízké odškodnění případné škody. Pak už bude pozdě litovat ušetřených stokorun. Některé pojišťovny vám u nemovitosti stanoví mantinely pro pojistnou částku na základě metrů čtverečních zastavěné plochy s přihlédnutím ke kvalitě provedení stavby, jiné vám poradí, ale konečné rozhodnutí nechají plně na vás. Na pojistném lze ušetřit i při uzavření kvalitního a správně nastaveného pojištění. Slevu lze navíc získat v závislosti na výši spoluúčasti. Také podle míry zabezpečení bytu můžete získat další slevy

Tipy pro pojištění staveb a domácností

 1. Rozhodněte se správně mezi pojištěním domácnosti a pojištěním staveb. V případě rodinných domků je pro klidný spánek potřeba uzavřít obě pojištění.
 2. Pečlivě zvažte výši pojistné částky, na kterou své pojištění sjednáváte – udělejte si podrobný seznam svého majetku, abyste správně stanovili jeho hodnotu a vyhnuli se tak podpojištění nebo naopak platili nepřiměřeně vysoké pojistné.
 3. Pozornost věnujte výši své spoluúčasti na pojištění – čím vyšší bude vaše sjednaná spoluúčast, tím nižší pojistné budete hradit.
 4. Mějte na paměti, že pojištění domácnosti představuje pojistnou ochranu celého souboru věcí, které se zde nacházejí, avšak některé předměty kryje jen do určité výše - přemýšlejte tedy o nabídce dalších připojištění, např. starožitností, uměleckých předmětů, peněz, audio a videotechniky, jízdních kol, hudebních nástrojů, věcí svěřených zaměstnavatelem či věcí v nebytových prostorech.
 5. Lidé si často zároveň s pojištěním domácnosti sjednávají připojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života.
 6. Pokud se hodnota vašeho majetku v průběhu trvání pojištění výrazně změní, ať už směrem nahoru nebo dolů, aktualizujte své pojištění

Rozdíl v plnění pojišťovny může být významný

U některých pojišťoven si můžete vybrat mezi smlouvou na skutečnou nebo novou cenou nemovitosti. Plnění v časových - cenách zohledňuje stáří a opotřebovanost objektu. Pojistné plnění v nových cenách znamená, že vám pojišťovna v případě škody vyplatí plnění ve výši ceny, za kterou je možné následky škody odstranit nebo si pořídit věc novou. Plnění v nových cenách je výhodnější a oblíbenější, a to nejen vzhledem ke stále rostoucím cenám stavebních materiálů. Důležitý je také psychologický aspekt – když už se něco stane, budete nejspíš chtít vybavit si své bydlení věcmi novými a ne z bazaru.

I pojišťovny pracují rychle

… jen musíte věnovat trochu času jejich výběru. Nevybírejte pouze podle výše pojistného, ale podle rozsahu krytých rizik a limitů pojistného plnění. Přeptejte se i na možné způsoby komunikace s pojišťovnou a možnosti hlášení pojistných událostí. Když se totiž opravdu něco stane, oceníte možnost rychlého nahlášení pojistné události po telefonu nebo internetu a ještě více oceníte rychlou výplatu peněz.

Pomoci si můžete sami

Co zloděje láká? Co zloděje může odradit?
Nekvalitní dveře Bezpečnostní dveře
Nekvalitní okna Mříže na oknech, dveřích
Pootevřená okna Venkovní bezpečnostní rolety
Pokud se vaším přičiněním dozví, že jste odcestovali na dovolenou Samolepka informující o zabezpečení domu či bytu alarmem či jiným bezpečnostním prvkem
Volně se vyskytující nářadí, žebřík a jiné náčiní, ulehčující práci zloděje Cedulka informující o přítomnosti psa
Pokud se dozví o vaší finanční situaci Světlo založené na detekci pohybu, viditelný kamerový systém, zvuky uvnitř bytu a domu
Pokud již oknem spatří velmi dobrou vybavenost domu či bytu – doporučujeme přinejmenším záclony Hýbající se záclony, náznaky pohybu v bytě, domě
Vědomí o anonymitě spolubydlících hlavně v panelových domech – sousedi o sobě neví, proto je přítomnost neznámých lidí neznepokojuje Bezpečnostní štítek, zakrývající vložku zámku
Otevřené světlíky Například v panelovém domě vícero uzamykatelných dveří
Plná poštovní schránka Pravidelně vybíraná poštovní schránka


Existují ovšem věci, které jsou velmi špatně ovlivnitelné nebo neovlivnitelné zcela. Zloději často vyhledávají byty přízemní, půdní nebo ty, které jsou na patře zcela osamocené. Stejně tak je potěší, když uvidí opuštěný dům na samotě. Při pořizování bydlení se často zapomíná, že je třeba myslet na to, zda by se dům či byt mohl stát obětí vloupání.

Máte zkušenosti s bezpečnostní agenturou při hlídání bytu či domu? Už vás navštívila nežádoucí osoba během vaší nepřitomnosti v bytě? Jak vypadalo plnění vaší pojišťovny? Uvítáme vaši diskuzi.

Zdroj: Česká pojišťovna, Group 4 Falck

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Našel jsi to? Prosím podívej se na tento odkaz s víc...
adamvalkoj
31. 10. 2018, 10:05
Re:alarm
David
21. 4. 2014, 10:19
Re:alarm
Daník
24. 8. 2009, 21:27
Re:alarm
Čežík Stanislav
12. 6. 2008, 21:50
Re:alarm
Petr
9. 10. 2006, 18:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená