FinExpert.e15.cz

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu?

Změna je možná pouze od 1. ledna následujícího roku.
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu nelze měnit libovolně, je možné ji změnit pouze od 1. ledna následujícího roku, přičemž přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutné podat do konce června. 

  • Kdo chce změnit od 1. ledna 2016 zdravotní pojišťovnu, ten musí podat přihlášku u nové zdravotní pojišťovny do konce června 2015. 

V Česku působí 7 zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Každá pojišťovna používá své tiskopisy a nabízí svým klientům jiné bonusy. 

Stát si chce vylepšit hospodaření. Doplatí na to klienti zdravotních pojišťoven

Stát si chce vylepšit hospodaření. Doplatí na to klienti zdravotních pojišťoven

Za rok mohou zdravotní pojišťovny přijít o peníze, ze kterých financují nejrůznější bonusy pro své pojištěnce, očkováním počínaje a plaváním konče.

Lze provést pouze jednu změnu

Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je možné podat pouze jednu, k dalším přihláškám se již nepřihlíží, přestože jsou podány v zákonné lhůtě. 

  • Paní Nováková podala v březnu 2015 přihlášku k nové zdravotní pojišťovně. Následně si zdravotní pojišťovnu opět rozmyslela a podala v květnu přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. K další přihlášce se však již nepřihlíží. 

Zdravotní pojišťovny si nemohou své klienty vybírat. Nelze některé občany přijmout a jiné nikoliv. Žádosti o změnu zdravotní pojišťovny je zdravotní pojišťovna povinna bez průtahů vyhovět. Zdravotní pojišťovna nemůže pojistný vztah sama od sebe ukončit, zdravotní pojišťovny nemohou podat pojištěnci výpověď. Zdravotní pojišťovny nemohou zrušit pojistný vztah ani dlouhodobým neplatičům zdravotního pojištění

Jak probíhá potřebné papírování? 

Pro lidi, kteří chtějí změnit zdravotní pojišťovnu, je nejlepší se osobně dostavit na nejbližší pobočku vybrané nové zdravotní pojišťovny. Vždy je potřeba mít s sebou občanský průkaz. Pracovnice na pobočce následně pomohou s vyplněním předepsaného formuláře "přihláška". OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) musí rovněž doručit doklad o výši měsíčních záloh na zdravotním pojištění. Do 8 dní po skutečné změně zdravotní pojišťovny je nutné vrátit staré zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce. 

  • Za děti může provést změnu zdravotní pojišťovny zákonných zástupce. 

Kdy nelze změnit zdravotní pojišťovnu? 

U novorozence nelze provést výběr zdravotní pojišťovny. Novorozenec se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Změnu zdravotního pojištění je možné provádět dle výše uvedených zákonných ustanovení teprve po přidělení rodného čísla. V praxi by měl otec dítěte splnit svoji oznamovací povinnost a oznámit u příslušné zdravotní pojišťovny narození dítěte. Za nesplnění oznamovací povinnosti mohou zdravotní pojišťovny udělovat až 10tisícovou pokutu, v praxi k takovému kroku však nepřistupují. 

Změnu pojišťovny je nutné oznámit do 8 dní zaměstnavateli

Zaměstnanec platí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % odvádí za zaměstnance na zdravotním pojištění zaměstnavatel. Za výpočet zdravotního pojištění a zaslání zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojištění je zodpovědný zaměstnavatel. Aby však bylo zdravotní pojištění zasláno na správný účet, tak musí zaměstnanec oznámit zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny do 8 dní. Nahlášení změny zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel zaměstnanci povinen potvrdit. Když zaměstnanec změnu zdravotní pojišťovny zaměstnavateli neoznámí, tak je následně zdravotní pojištění placeno na nesprávný účet. Na tuto skutečnost se následně přijde při kontrolní činnosti prováděné zdravotními pojišťovnami. Za neuhrazené zdravotní pojištění u nové zdravotní pojišťovny je předepsáno penále. Ze zákona je přitom zaměstnavatel oprávněn požadovat po zaměstnanci úhradu tohoto penále, které vzniklo z důvodu neoznámení změny zdravotní pojišťovny nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny. 

Dluhy se změnou zdravotní pojišťovny nemažou

Samoplátci pojistného, tedy osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí své zdravotní pojišťovně každý měsíc platit zdravotní pojištění v řádné výši a včas. Z neuhrazeného pojistného je předepsáno penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného za každý den prodlení. Dlužné pojistné i penále vymáhají jednotlivé zdravotní pojišťovny exekučně. Změna zdravotní pojišťovny přitom nemá žádný vliv na tyto dluhy. Změnou zdravotní pojišťovny nedochází k promlčení nebo odepsání dluhu. V praxi běžně dochází k situaci, že pojištěnec je již u jiné zdravotní pojišťovny a přitom mu běží exekuce pro úhradu dlužného pojistného a penále u staré zdravotní pojišťovny.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

s tím celkem souhlasím, líbí se mi, že přispívají na...
Petr
21. 1. 2016, 15:40
Dobrý a poučný článek, díky. Přemýšlím delší dobu o ...
Miranda
29. 12. 2015, 16:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená