FinExpert.e15.cz

Chcete snadno stavební povolení?

Pokud se chystáte v blízké době postavit rodinný dům, počítejte s tím, že se jedná o finančně a administrativně složitou záležitost.
Chcete snadno stavební povolení?
Ve stavebním povolení jsou stanoveny závazné podmínky pro provedení a užívání stavby dle předložené, stavebním úřadem schválené, projektové dokumentace. Obecně platí, že stavební povolení má časově omezenou platnost. Vydané rozhodnutí platí zpravidla po dobu dvou let od nabytí právní moci. Je dobré vědět, že nepozbývá platnosti, pokud v dané lhůtě stavbu zahájíte. Před uplynutím této doby může stavebník požádat o její prodloužení.

Jak správně postupovat?

Téměř každý stavebník, který si již prošel administrativním martýriem, potvrdí, že ani samotná stavba nebyla tak náročnou záležitostí, jakou bylo právě získání stavebního povolení. Ve většině případů jsou na vině samotní stavebníci, protože při jednání nedokládají požadovaná vyjádření či stanoviska. Pokud si nenecháte stavební povolení „vyběhat“ od profesionála, mohly by vám přijít vhod následující informace, které vás dovedou rychleji k vytyčenému cíli – získání stavebního povolení. 

1. Pozemek

K realizaci stavby rodinného domu budete potřebovat stavební pozemek. Zda se na pozemku může stavět, zjistíte z tzv. územního plánu, který je pro každou lokalitu schvalován na delší časové období. Do územního plánu můžete nahlédnout na obecních úřadech, stavebních úřadech, popř. přímo na pracovištích zabývající se územně-plánovací dokumentací. Není neobvyklé, že můžete vlastnit pozemek, pro který není územní plán zpracovaný. Místně příslušný stavební úřad pak musí rozhodovat o umístění stavby v tzv. územním řízení, které se podle okolností může sloučit se stavebním.

2. Projektové práce

Pokud takový pozemek vlastníte, můžete zahájit projektové práce. Platí zásada, že projekt musí být zpracován oprávněnou osobou – autorizovaným projektantem. Kromě stavby samotné obsahuje projekt i záležitosti týkající se přípojek inženýrských sítí, oplocení apod. Projektant si pak již sám ohlídá, aby jeho dílo nebylo v rozporu s navrženým typem zástavby v dané lokalitě (například výška domu, tvar a sklon střechy).

3. Navštivte stavební úřad

Na místně příslušném stavebním úřadě získáte potřebný formulář k žádosti o stavební povolení pro danou stavbu. Před cestou na stavební úřad se můžete podívat na internetové stránky daného města, kde byste si formulář mohli vytisknout a ušetřit tak čas. Praxe ale ukazuje, že při osobní návštěvě můžete od stavebního technika získat mnoho užitečných informací (např. zda bude nutné před stavebním řízení získat územní rozhodnutí o umístění stavby, kdo bude účastníkem stavebního řízení, zda bude nutné doložit souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu apod.). Dále získáte seznam dotčených institucí, od nichž bude nezbytné získat souhlasné vyjádření. Na tyto subjekty se budete muset obrátit se žádostí o vyjádření k dané projektové dokumentaci. Jejich stanovisko obvykle získáte do 30 dní.

4. Svépomocí nebo dodavatelsky

Bude-li stavět svépomocí, bude nezbytné najít osobu, která bude na stavbu dohlížet - vykonávat odborný dozor. Od této osoby budete potřebovat prohlášení, že bude vykonávat odborné vedení stavby. Zadáte-li stavbu firmě, budete muset doložit její oprávnění dům stavět. Potřebným dokladem je fotokopie živnostenského listu anebo výpis z obchodního rejstříku.

5. Předložení projektové dokumentace a stavební řízení

Podařilo-li se vám získat všechna potřebná vyjádření dotčených účastníků a třeba i souhlasné stanovisko okolních vlastníků nemovitostí, navštivte příslušný stavební úřad. Předložte projektovou dokumentaci se získanými stanovisky a vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení. Nezapomeňte, že pokud se nejedná o stavební úřad v místě stavby, budete potřebovat tři kompletní vyhotovení projektové dokumentace, jinak postačí dvě. Nezbytnou přílohou je i doklad o vlastnictví pozemku - výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy, který by neměl být starší 30 dnů.

Na základě podané žádosti zahájí stavební úřad řízení, při kterém budou moci jeho účastníci uplatnit své námitky. V tuto chvíli se vám plně vrátí úsilí, které jste vynaložili na přípravu podkladů pro stavební řízení a vše může proběhnout rychle a hladce. Podáte-li žádost, která nebude splňovat předepsané náležitosti, stavební úřad řízení přeruší a vyzve k doplnění, čímž se celá záležitost nepříjemně protáhne.

6. Vydání stavebního povolení

Konečnou fází vyřízení vaší žádosti je vydání stavebního povolení, o kterém budete písemně informováni. Následně poběží 15-ti denní lhůta pro odvolání ze stran účastníků řízení. V případě, že odvolání proti rozhodnutí nebude podáno, dojde k tzv. nabytí právní moci stavebního povolení. Až poté se stavebník může pustit do realizace svého záměru.
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

stav.povolení
R.Dušková
15. 7. 2008, 21:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená