FinExpert.e15.cz

Chcete podnikat? Může vám pomoci úřad práce

Příspěvěk od úřadu práce pro začínající podnikatele – teorie a praxe.
Chcete podnikat? Může vám pomoci úřad práce

Máte nápad na vlastní podnikání, ale nemáte dostatek peněz do začátku? Jestliže jste se rozhodli stát se osobou samostatně výdělečně činnou, ještě jste nikdy nepodnikali, zrovna jste bez práce a zároveň jste registrováni na úřadě práce, můžete úřad požádat o příspěvek na zahájení podnikání, tak zvaný příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa.

Od letošního roku je navíc možné zažádat ještě o překlenovací příspěvek. Tento příspěvek může získat ten, komu již úřad práce poskytl příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Co si musíte připravit

O příspěvek požádáte na úřadu práce, kde jste registrováni. Je nutné vyplnit a odevzdat příslušný formulář – Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Formulář si můžete stáhnout z Integrovaného portálu MPSV(http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni), nebo si jej můžete vyzvednout osobně na úřadu práce, což je lepší. Úředníci vám totiž poskytnou potřebné informace a formuláře a také vám mohou poradit, jak zvýšit vaše šance na získání dotace.

K žádosti je pak potřeba ještě doložit

 • zpracovaný podnikatelský záměr,
 • ekonomickou rozvahu,
 • seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa,
 • doklad, který vás opravňuje k podnikání v oboru, na jehož zahájení příspěvek žádáte (živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení samostatně hospodařícího rolníka),
 • potvrzení, že nemáte v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu, nemáte nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • smlouvu o zřízení účtu u peněžního ústavu,
 • další doklady vyplývající ze zamýšleného charakteru podnikatelské činnosti, např. vyjádření krajské hygienické stanice, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví nemovitosti, kde budete činnost provozovat atd.,
 • vyjádření vašeho ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Jiný kraj, jiná kritéria

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvků a jejich výši v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je plně v kompetenci místně příslušných úřadů práce. Na příspěvky APZ není právní nárok. Úřady práce při schvalování poskytnutí příspěvku vychází z konkrétní situace na trhu práce ve svém správním obvodu, tedy z míry nezaměstnanosti, z objemu finančních prostředků určených na realizaci APZ, z možností uplatnění konkrétního uchazeče, z výše předpokládaných nákladů atd. Na základě těchto skutečností si stanovují kritéria pro poskytování příspěvků

Kritéria jednotlivých úřadů práce se tedy liší. V určitém regionu pak může úřad podporovat třeba především uchazeče o zaměstnání do 20 let věku a v jiném regionu se podpora zaměřuje především na osoby se zdravotním postižením. Před tím, než o podporu budete žádat, raději kontaktujte místně příslušný úřad práce. 

Kolik můžete dostat

Maximální hranice příspěvku na zahájení podnikání je čtyřnásobek nebo šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2010 je tato průměrná mzda 23 324 Kč, maximum je tedy 93 296 Kč, případně 139 994 Kč.

Pokud míra nezaměstnanosti ve vašem okrese v kalendářním měsíci před podáním vaší žádosti nedosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, můžete získat maximálně čtyřnásobek. Jestliže míra nezaměstnanosti ve vašem okrese dosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v ČR nebo byla vyšší, můžete získat až šestinásobek.

Maximální měsíční výše překlenovacího příspěvku je 0,25násobek průměrné mzdy, tedy 5 831 Kč. Příspěvek lze poskytovat maximálně 5 měsíců.

Jak příspěvky fungují

Jestliže vám úřad práce schválí příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti, dostanete schválenou částku předem. Za tu pak musíte nakoupit dohodnuté položky, tedy vybavení a zařízení nutné pro zahájení podnikání, toto jste povinni doložit. V případě překlenovacího příspěvku je to stejné – dostanete rovněž předem určitou částku a jste povinni doložit, zda jste tyto peníze vynaložili v souladu s uzavřenou dohodou. 

Příspěvek na zahájení podnikání nemůžete použít k nákupu materiálu a dalších věcí spojených s provozováním pracovního místa. Je určen pouze k nákupu položek, které souvisí se zřízením pracovního místa. Naopak překlenovací příspěvek slouží k úhradě vybraných provozních nákladů.

Provozní náklady jsou

 • nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku,
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vašem vlastnictví, a náklady související s provozováním samostatné výdělečné činnosti,
 • je-li součástí těchto nákladů daň z přidané hodnoty a nejste plátcem této daně, považuje se DPH za provozní náklad.

FinExpert doporučuje: O příspěvky od úřadu práce je lepší žádat začátkem kalendářního roku. V posledních měsících roku jsou totiž již finance na dotace často vyčerpány a úřady již nemají mnoho prostředků na podporu pro začínající podnikatele. 

Další článek


 

celkem 10 komentářů

Nejnovější komentáře

Som slovak s pobytom pri moravskych hraniciach.Kupuj...
Roman
28. 5. 2014, 05:29
Vážená pani Jano nebojte se do podnikání jít máte t...
Franta
11. 9. 2013, 09:40
Své zkušenosti se získáním příspěvků od Úřadu práce ...
Pavel Dundáček
8. 10. 2012, 10:47
dobry den,jemi jsem svobodna 24 let v okrese LT,nyní...
jana
5. 9. 2012, 13:23
Dobrý den,nevím zda si neplete te 2.věci dohromady,n...
Patrik
4. 11. 2011, 22:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená