FinExpert.e15.cz

Chcete kvalitní zaměstnance? Musíte mít co nabídnout!

Trápí vaši firmu nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců? Pokud ano, věřte, že nejste zdaleka sami!
Chcete kvalitní zaměstnance? Musíte mít co nabídnout!

Není žádným tajemstvím, že český pracovní trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a to nezávisle na tom jak se daří nebo nedaří české ekonomice.

Co říkají manažeři českých podniků

Další vzdělávání je v české kotlině stále v plenkách a školy se ještě nestačily přizpůsobit potřebám praxe. To potvrzuje mezi jinými i Petr Duňka, manažer vývoje firmy Jablotron, který popisuje své zkušenosti s hledáním nových vývojářů takto: „Absolventi, pokud v rámci studia nevykonávali někde nějakou praxi nebo již před tím samotným studiem v daném oboru nepracovali, vyjdou ze školy čistí jak slovo boží.“ Možná máte podobnou zkušenost. A že stát zdůrazňuje význam propojení akademické půdy s firemním prostředím? Zdá se, že skutek zatím utek.

Za kvalitu systému dalšího vzdělávání a úroveň kvalifikace pracovní síly je zodpovědný nejen jednotlivec, ale i firmy a v neposlední řadě stát. Ale k tomu, aby v České republice potřebný systém vznikl, nestačilo našemu státu ani 10 miliard korun ze strukturálních fondů. Pokud jde o jednotlivce, průzkumy ukazují, že ochota dále se vzdělávat je u nich stále podstatně nižší, než v jiných evropských zemích. Podle statistických údajů agentury Eurostat z roku 2006 se dále vzdělává jen 30% českých občanů v aktivním věku.

Pro srovnání, v sousedním Rakousku se vzdělává téměř 90 % obyvatel (ve věku 25 – 64 let). Taková je situace. Zdánlivé hrozbě nedostatku kvalitních lidí mohou ale firmy čelit aktivně. Situaci uchopit jako příležitost a nabídnout uchazečům o práci něco, po čem touží a co ve výsledku přinese ovoce také firmě samotné. Propracované koncepční vzdělávání a příslušný trénink. Jaký? Pokud možno ten, který vychází z prostředí, v němž se podnik pohybuje.

Co říkají statistiky

Ekonomická prognóza pro letošní rok přisuzuje trvalému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce zásadní vliv na snížení tempa hospodářského růstu na 4,7 %. Alarmující je i poslední šetření pražské VŠE mezi 252 českými firmami - více než 70 procent jich tvrdí, že drtivá většina jejich zaměstnanců není schopna práce ve vyspělých zahraničních ekonomikách na takových postech, které zastávají doma.

Nízká kvalita a úroveň klíčových zaměstnanců se tak v rozvinuté globální ekonomice stává pro většinu českých firem zásadní a hlavní brzdou při dobývání zahraničních trhů. Tedy nikoliv absence nápadů či zajímavých produktů. Synonymem pro ekonomickou úspěšnost a konkurenceschopnost je vysoce kvalifikovaná pracovní síla neustále si doplňující a rozšiřující znalosti a dovednosti.

V Bílé knize Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice za rok 2006 se uvádí: "Porovnání ukazatelů vzdělávání dospělých u nás a v zahraničí, zejména v zemích EU, zřetelně ukazuje, že vzdělávání dospělých se v Česku rozvíjí pomaleji a v posledních letech se dokonce kvantitativní ukazatele vzdělávání dospělých začaly snižovat, což je v mezinárodním porovnání jev zcela mimořádný.“ Bohužel, podporu vzdělávání do své personální politiky zahrnuje jen čtvrtina českých firem.

Co umí „žádaný zaměstnanec“

Požadavek na projektové řízení organizací znamená, že firmy už nehledají jen úzké specialisty. Vyžadují od zaměstnance klíčové kompetence - informační, tržní a jazykovou gramotnost.

 • Informační gramotnost: schopnost ovládat počítač, orientovat se na internetu a rychle získat rozhodující informace.
 • Ekonomické myšlení: schopnost porozumět světu finančních manažerů, sestavit kalkulaci nebo rozpočet a navrhnout metody financování nových nápadů.
 • Řízení a vedení: schopnost sestavit a řídit projektový tým, umění identifikovat a řídit procesy v čase.
 • Marketing: cit pro potřeby zákazníka a znalost moderních marketingových nástrojů.
 • Právní povědomí: znalost hlavních principů právního systému a řízení rizik.
 • Proaktivita: schopnost přicházet s návrhy řešení, namísto s problémy.

Co říkají tvůrci systémů dalšího vzdělávání

Jak tedy získat kvalitní, pokud možno spokojené, motivované a v klíčových kompetencích vzdělané zaměstnance? Je třeba jim připravit program, který bude odpovídat jejich potřebám. Bude přitažlivý nejen obsahem, ale i formou. A bude, co možná nejvěrněji, reflektovat realitu, v níž se nacházejí.

Na dnešním trhu již existuje poměrně široká nabídka vzdělávacích služeb, stačí otevřít internet. Vedle zahraničních programů jsou ale k dispozici také manažerské tréninky vycházející ze zkušeností úspěšných českých manažerů. Významnou roli ve zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání mohou sehrát také neziskové organizace, které se zabývají tvorbou metodik, a nebo výukových pomůcek.

Příkladem může být obecně prospěšná společnost Prosperita. V posledním roce vytvořila sérii výukových filmů, ve kterých účinkují sami kapitáni současné české ekonomiky - zakladatelé, ředitelé a manažeři úspěšných českých podniků. Tyto multimediální výukové pomůcky jsou určeny k zpestření a doplnění kurzů pro manažery a umožňují výměnu zkušeností efektivní a poutavou formou. „Jedním z cílů tvorby výukových filmů a případových studií s úspěšnými českými podnikateli a manažery je umožnit ostatním učit se od nejlepších.“ popisuje projekt ERUDIA člen týmu společnosti Prosperita Ing. Petr Kloboučník a dodává:“ Kurzy, které jejich metodici připravili, jsou výlučně zaměřené na české reálie a současnou podnikovou a podnikatelskou praxi. Lze považovat za cenově dostupnou alternativou nákladných MBA studií.“

Je na samotných manažerech dalšího vzdělávání, aby příležitost uchopili a vystavěli si koncept, který umožní růst zaměstnanců a tím i celého podniku. Dobře nastavený systém dalšího vzdělávání totiž přispěje ke zvýšení produktivity hned několika způsoby. Kromě znalostí, které zaměstnanci nabudou, se zvýší také jejich spokojenost. A jak uvádí studie publikovaná v Harvard Business Review, zvýšení spokojenosti zaměstnanců o 5 % vyvolá snížení nákladů o 10%. Nespokojení a nemotivovaní zaměstnanci pro firmu představují větší nebezpečí než konkurence.

Kompetence rozvíjejte „per-partes“

 • Stanovte základní kompetence pro úspěšný výkon dané pozice.
 • Nechte otestovat zaměstnance nebo uchazeče.
 • Vyberte kompetence, které jsou klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a které je třeba posílit.
 • Stanovte konkrétní aktivity, zahrnující trénink a výuku, které povedou ke zlepšení první a nejdůležitější kompetence a definujte, co budete považovat za zlepšení.
 • Jakmile dojde ke zlepšení, pokračujte tréninkem další kompetence.

Článek publikován ve spolupráci se společností Prosperita, o.p.s.

Autorem článku je Jana Popovičová.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená