FinExpert.e15.cz

CHAMR & PARTNERS: Podnikání jako OSVČ může být v době krize velmi riskantní

Podnikat v době světové finanční krize jako OSVČ může být velmi riskantní.

Podnikatel podnikající pouze na živnostenský list se totiž může ne svoji vinou velmi snadno dostat do velkých problémů. Dle pravidla 80:20 (80% tržeb tvoří 20% zákazníků) potom stačí, aby měl klíčový zákazník podstatné zpoždění s platbou faktur, a podnikatel se dostane do platební neschopnosti. Jelikož osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ - ručí ze zákona za závazky celým svým (i osobním) majetkem, může se tato situace velmi nepříjemně dotknout osobního života podnikatele i jeho blízkých. Toto nebezpečí lze vyloučit přeměnou podnikání fyzické osoby na osobu právnickou, nejčastěji společnost s ručením omezeným, kde již takové riziko nehrozí. Ke konci kalendářního roku je navíc ideální doba pro takové rozhodnutí a jeho realizaci.

„Podnikání na živnostenský list ztrácí v dnešní době na významu.“ Říká Martin Chamr ze společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o., která se převodem fyzických osob na právnické mimo jiné zabývá. „Podnikatelské prostředí v České republice je nyní ve stavu, kdy se stále častěji objevují lidé, kteří za objednané služby nechtějí zaplatit a kdy je datum splatnosti faktur chápáno pouze jako orientační. V době světové finanční krize potom opravdu stačí, aby byla vaším (i nepřímým) zákazníkem exportně orientovaná společnost a lehce se můžete dostat do situace, kdy nemáte prostředky ani na zaplacení nájmu kanceláří nebo účtů za telefon, i když jste na tom účetně dobře.“

Převod podnikání z fyzické osoby (kdy ručí podnikatel celým svým majetkem) na právnickou osobu (kde ručí pouze do výše nesplaceného kapitálu) je administrativně poměrně náročná záležitost. Samotný převod může probíhat pomocí tři hlavních scénářů:

·První z nich je založení nové právnické osoby a vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu této právnické osoby. Tato forma je poměrně zdlouhavá a též finančně náročná. Výsledkem je však subjekt s vyšším základním kapitálem a snadné přihlášení se ke kontinuitě podniku vůči všem partnerům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám. Na nové s.r.o. či jinou právní formu pak ode dne vzniku přecházejí též všechny práva a povinnosti bývalé fyzické osoby.

·Další možností je založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby nebo jeho části takto vzniklé společnosti. Jedná se o jednodušší formu, jejímž výsledkem je společnost se standardním základním kapitálem a přímým převodem celého podniku nebo jeho části na takto nově vzniklou právnickou osobu. Také v tomto případě veškerá práva a povinnosti fyzické osoby přechází na novou právnickou osobu.

·Třetí variantou je založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným kontinuálním převodem majetku na osobu právnickou. Jedná se o řešení pro situace, kdy není vhodný převod celého podniku nebo jeho části již v době založení právnické osoby, a kdy je tedy žádoucí nebo nutné, aby fyzická osoba působila ještě nějakou dobu jako podnikatelský subjekt. Tato možnost je vhodná také v případech, kdy se do nové firmy převede jen část aktiv nebo činností a rovněž tehdy, když z daňového hlediska není vhodné žádné z výše uvedených dvou řešení (a nebo b). Jedná se například o případy, kdy je vhodné nebo potřebné ponechat si část zásob, dokončit rozpracované obchodní aktivity nebo když je vhodné ponechat si například nemovitosti k dalšímu pronájmu apod.

„Nejvhodnější doba k převodu fyzické osoby na právnickou osobu je vždy k 1. lednu každého roku. V této době je proces časově i administrativně nejméně náročný. Koncem roku probíhá například inventarizace majetku, účetní závěrka a další procesy, které je nutno absolvovat před převodem podnikání na s.r.o., a je tedy možné využít toho, že jsou ke konci roku všechny potřebné kroky hotovy. Z podobných důvodů se jako další varianta nabízí konec kalendářního čtvrtletí.“ říká Martin Chamr.

Dále dodává: „Pokud se podnikatel rozhodne ke změně podnikání již letos, tedy k 1. lednu 2009, nejvýhodnějším a nejrychlejším způsobem je pravděpodobně nákup tzv. ready-made společnosti. Pořízení již hotové společnosti s ručením omezeným, která není zatížena žádnými závazky, má splacen základní kapitál a za niž můžete jednat takřka ihned, je zárukou, že se vše dá stihnout ještě do konce roku 2008. Alternativou je také některá ze starších společností, která má minimální obchodní historii a není ve ztrátě. Taková varianta je řešením pro případ, že máte v úmyslu vystupovat jako společnost, která je na trhu již déle.“

Další článekcelkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Konečně už i v ČR je možné získat s.r.o. zcela zda
ing. Neumann
15. 11. 2008, 10:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená