FinExpert.e15.cz

Cestujte výhodně

Čas dovolených se kvapně blíží a nastává čas začít uvažovat, kam vyrazit. Každým rokem přibývá těch, kteří se již nabažili čtrnáctidenního polehávání ve známých turistických letoviscích na březích moře, a dají přednost aktivní dovolené a kratším poznávacím zájezdům. Připravili jsme přehled slev, které můžete využít, budete-li pro cestu po Evropě používat vlak nebo autobus.
Cestujte výhodně

Největší rozsah a současně nejméně přehledný systém slev pro mezinárodní cesty nabízí železnice. Obecně je lze rozdělit do dvou kategorií - slevy pro krátkodobé cesty v příhraniční oblasti a slevy pro delší cesty na větší vzdálenosti v rámci jiných států.

Slevy pro kratší cesty do sousedních zemí

Německo

České dráhy nabízejí pro krátkodobé výlety do příhraničí specifické druhy jízdenek za velmi výhodné ceny. Asi nejpropracovanější systém těchto jízdenek funguje na hranicích mezi Českou republikou a Německem. V této oblasti lze využít pěti různých krátkodobých jízdenek.

1. Jízdenka přátelství SONE+

Tato jízdenka je síťová tzn. je možné se s ní pohybovat po celé síti Českých drah a navíc i vlaky v Německu do vzdálenosti cca 30 až 50 km od hranic. Jízdenka platí pouze v sobotu nebo neděli a je prodávána ve dvou verzích - v ceně 130 Kč pouze pro osobní vlaky a v ceně 360 Kč pro všechny druhy vlaků s výjimkou vlaků IC a EC. S jedinou jízdenkou může cestovat 1 až 5 osob, z toho mohou být max. 2 dospělí. Jízdenku pro osobní vlaky mohou využít cestující i v nekterých rychlících. S jízdenkou SONE+ se tak například dostane celá rodina z Lovosic až do Drážďan a zpět za 130 Kč nebo přímo z Prahy do Regensburgu a zpět jen za 360 Kč.

2. Jízdenka EgroNet

Tato jízdenka je určena jak pro jednotlivce tak i pro skupiny až 5 osob, z nichž mohou být pouze dvě starší 17 let. Jízdenka platí pro neomezený počet jízd na vybraných železničních tratích a ve vybraných autobusových spojích v ČR a v Německu v příhraničních oblastech vymezených městy Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Vojtanov, Karlovy Vary, Zwickau, Gera, Plauen, Hof a Marktredwitz. Jízdenku je možné zakoupit v každém dnu týdne, v pracovní dny však začíná platit až v 07:30. Jízdenku je nutné při zahájení cesty označit a její platnost končí v 03:00 následujícího dne po označení. Existuje ve dvou variantách - pro jednotlivce je určena jízdenka v ceně 100 Kč, pro skupinu osob nebo rodinu v ceně 250 Kč. Ve skupině osob mohou být maximálně 2 osoby starší 17 let a maximálně 3 děti. Pokud se jedná o rodiče a jejich vlastní děti, není počet spolucestujících dětí omezen. Každý držitel jízdenky EgroNet si může bezplatně přepravit jízdní kolo ve všech prostředcích, kde je to dovoleno. Jízdenky EgroNet lze zakoupit v železničních pokladnách výše uvedených českých měst.

3. Jízdenka LIBNET+

Tato denní síťová jízdenka začala platit od 1. května 2004. Je s ní možno cestovat všemi osobními a spěšnými vlaky a všemi linkami MHD v oblasti Liberecka, navíc je uznávána i pro cesty v německé velkolužické oblasti - v okresech Bautzen, Loebau-Zittau, Niederschlesischen Oberlausitzkreis a ve městě Goerlitz, kde platí ve všech spojích dopravního svazu ZVON.
Jednotná cena jízdenky pro jednoho cestujícího činí 130 Kč bez možnosti dalších slev. Jízdenky lze zakoupit v patnácti stanicích ležících na Liberecku - např. Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Rumburk, Nový Bor, Varnsdorf.

4. Schönes Wochenende Ticket

S touto jednodenní jízdenkou lze procestovat a poznat celé Německo za přijatelnou cenu. Platí pouze v sobotu nebo neděli od 0:00 do 03:00 následujícího dne ve vlacích Deutsche Bahn kategorie IRE, RE, RB a S-Bahn (obdoba osobních a spěšných vlaků) a v některých dalších dopravních svazech. Cena jedné jízdenky činí 28 EUR (cca 900 Kč) a může s ní jet 1 až 5 osob bez ohledu na věk nebo rodiče (prarodiče) s libovolným počtem dětí do 14 let. Vzhledem k perfektním návaznostem vlaků a pravidelným intervalům lze za velice nízkou cenu projet během dne napříč přes celé Německo. Jízdenky se dají zakoupit na všech stanicích Deutsche Bahn i v automatech, u nás je nabízí např. Cestovní kancelář ČD.

5. Zemské jízdenky

Jedná se o obdobu Schönes Wochenende Ticket, kterou lze použít od pondělí do pátku. Jízdenka ale již neplatí pro celou síť německých železnic, ale pouze v dané spolkové zemi Německa - existují tak např. Bayern-Tiket, Baden-Württemberg-Ticket apod. Tyto jednodenní jízdenky je možno použít pouze od pondělí do pátku od 09:00 do 03:00 následujícího dne ve vlacích kategorie IRE, RE, RB a S-Bahn (obdoba osobních a spěšných vlaků), rovněž platí jako jízdenky na MHD v mnoha městech a u dalších dopravců v dané spolkové zemi. Cena činí 21 EUR (cca 670 Kč) a s jedinou jízdenkou může jet 1 až 5 osob bez ohledu na věk nebo rodiče (prarodiče) s libovolným počtem dětí do 14 let. Jízdenky se dají zakoupit na všech stanicích Deutsche Bahn.


Polsko

Pro případ cesty mezi Polskem a ČR v podstatě neexistuje žádná speciální jízdenka, která by cestu nějakým výrazným způsobem zvýhodňovala. I když České dráhy uvádějí dva druhy slev - příhraniční slevu a relační slevu, jde podle našeho názoru o běžné jízdné, které obdrží automaticky každý cestující a nejedná se tedy o zvýhodnění. Jedinou opravdovou slevou, kterou lze při cestě do Polska využít, je nabídka polských drah s názvem Bilet turystyczny.

1. Příhraniční sleva

Jedná se o slevu ve výši 50 % mezinárodního tarifu na úseku projetém v Polsku, která se poskytuje při vystavení mezinárodní zpáteční jízdenky do všech polských stanic, které leží do vzdálenosti 90 km od příslušného hraničního přechodového bodu. Jízdenky platí ve všech osobních a spěšných vlacích a v rychlících. Sleva se vypočítá automaticky při koupi jízdenky. Jízdenky platí dva dny včetně dne vydání.

2. Relační slevy

Výrazné zvýhodnění pro cesty na větší vzdálenosti do Polska přináší relační sleva pro jízdenky vystavené z následujících stanic: Ostravy, Přerova, Olomouce, Brna, Prahy, Českých Budějovic, Plzně a Karlových Varů do některé z následujících polských stanic: Varšavy, Krakova, Katovic, Vroclavi, Gdyně, Štětína a Lodže. Sleva činí 40 % z mezinárodního ceníku každé železnice. Jízdenka musí být zpáteční.

3. Bilet turystyczny

Jedná se o jízdenku v ceně 50 zlotých tj. cca 400 Kč umožňující cestovat neomezeně v nepracovní dny od 07:00 prvního nepracovního dne do 19:00 posledního nepracovního dne ve všech vlacích provozovaných společností PKP Przewozy Regionalne Sp. tj. v osobních a spěšných vlacích a v rychlících mimo vlaky EC, IC a IR.

Slovensko

Podobně jako v případě Polska i při cestách na Slovensko neexistují speciální turistické jízdenky. Nabízené slevy na jízdném jsou již součástí běžného tarifu, který vám nabídne každá mezinárodní pokladna ČD.

1. Sousedská přeprava

Jedná se o automatickou slevu ve výši 55 % proti mezinárodnímu tarifu při výdeji jízdenek z ČR na Slovensko, pokud je cestující navíc držitelem některé zákaznické karty ČD (např. Z karty, Junior Pas) obdrží automaticky i slevu 20 % na slovenských tratích. Pokud kupujete jízdenky na Slovensku a předložíte některé ze zákaznických karet ČD, obdržíte nižší cenu jízdného i pro naše tratě.

2. City Star

Jízdenka určená pro 1 až 5 cestujících. Jízdenka musí být vždy zpáteční a platí 1 měsíc. První cestující zaplatí za tratě ČD zákaznické jízdné a za tratě na Slovensku jízdné sousedské přepravy snížené o 10 %. Druhý až pátý cestující má nárok na 10 % slevu ze zákaznického jízdného ČD a 20 % slevu z jízdného v sousedské přepravě.

3. Sleva pro skupiny

Při společné cestě skupiny o 6 a více osobách zaplatí každý jízdné se slevou 30 % ze zákaznického jízdného ČD a jízdné se slevou 20 % ze sousedského jízdného.

4. Rodinná zľava

Jedná se o nabídku slovenských železnic, která je určená pro skupinu minimálně 3 a maximálně 6 osob, která cestuje na vzdálenost větší než 50 km. Pro každého ze skupiny se poskytuje sleva ve výši 20 % z běžného jízdného. Jízdenky lze koupit ve kterékoli slovenské železniční stanici.

Rakousko

Nejmenší počet slev a výhodných jízdenek existuje na rakouské železnici. V současné době je zavedena jízdenka EURegio, pro cesty mezi rakouskými stanicemi lze využít 1-Plus-Freizeitticket.

1. EURegio

Tato jízdenka je určena pro každého, kdo chce jet na výlet do Rakouska. Je zpáteční, platí čtyři dny a držitelé zákaznických karet ČD zaplatí za cestu po rakouské železnici o 47 % méně než je běžná cena. Tuto jízdenku je možné využít na tratích mezi Brnem a Vídní, Znojmem a Vídní, Českými Budějovicemi a Vídní a Českými Budějovicemi a Lincem.

2. 1-Plus-Freizeitticket

Jedná se o snad jedinou použitelnou nabídku rakouských drah pro naše turisty. Je určena pro skupinu výletníků do 5 osob. První osoba zaplatí plné jízdné, druhá osoba a další spolucestující zaplatí zvýhodněné jízdné. Z dosažitelných údajů nelze slevu přesně stanovit. Výhodou této jízdenky je to, že s ní lze bezplatně přepravovat jízdní kolo.

Maďarsko

Relační sleva

I když s Českou republikou Maďarsko přímo nesousedí, lze je považovat za zemi, která je nám pořád dost blízká a která je častým cílem krátkých návštěv našich občanů. Podobně jako v případě Polska i v případě Maďarska byla dohodnuta relační sleva na cesty mezi Prahou a Budapeští a Brnem a Budapeští. Sleva činí 40 % mezinárodního jízdného maďarských drah a platí pouze při zakoupení zpáteční jízdenky.


V současné době lze říci, že jakákoliv nezvýhodněná cesta železnicí do zahraničí vyjde dráž než osobním automobilem a to i v případě, kdyby vlakem cestovala pouze jedna osoba. Na větší vzdálenost je dokonce v mnoha případech několikrát levnější letět letadlem než využít služeb železnice. Pokud však využijeme některou z mnoha poskytovaných slev nebo nechceme pouze dorazit do cílové destinace a strávit v ní celou dobu pobytu, nabízí nám železnice stejně jako mezinárodní autobusové linky řadu výhodných cen, o nichž se vyplatí zapřemýšlet.Mnoho dalších informací důležitých pro cestování naleznete v knihovničce Osobních financí č. 6/04. 

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Při nákupu zájezdů lze hodně ušetřit se slevovými kó...
Majka
16. 9. 2013, 20:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená