FinExpert.e15.cz

Cestujeme autem po Evropě: Přehled platných předpisů

Osobní automobil je pro středoevropana stále nejvhodnějším dopravním prostředkem, pokud chce při své dovolené poznat co nejvíce míst a zároveň mít značnou časovou flexibilitu.
Cestujeme autem po Evropě: Přehled platných předpisů

Překročením státní hranice však na řidiče číhá nejedna nástraha. Dopravní předpisy se v jednotlivých zemích mohou lišit od našich.

Co musíte vědět?

Pro řidiče osobních automobilů to znamená vědět např. jaké jsou povolené rychlosti na jednotlivých typech komunikací či zda si při večeři, po které bude ještě usedat za volant, může dopřát skleničku dobrého vína, aniž by porušil dopravní předpisy. Stejně tak výše pokut za dopravní přestupky je zejména na západ od našich hranic nezanedbatelná, mnohdy je navíc systém jejich výběru odlišný od klasických pokutových bloků používaných v České republice. Samostatnou kapitolou je způsob zpoplatnění sítě dálnic a rychlostních silnic – v některých zemích se používají stejně jako u nás dálniční známky, jinde se platí mýtné a najdou se i státy, kde je jízda po dálnici stále zdarma.

I po vstupu České republiky do Evropské unie je cestovní pas nejuniverzálnějším cestovním dokladem, neboť cestovní pasy se vydávají v územní platností do všech států světa. Pas se strojově čitelnou zónou se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez strojově čitelné zóny, který platí jeden rok.

Při cestování automobilem po Evropě je téměř ve všech zemích český národní řidičský průkaz akceptován. Ministerstvo dopravy uvádí, že v Evropě jsou výjimkou pouze Albánie, Řecko a Turecko, kde potřebujete mezinárodní řidičský průkaz.

Zelená karta je mezinárodním dokladem o tom, že je vozidlo pojištěno za škodu, kterou by mohlo způsobit svým provozem jinému účastníkovi silničního provozu. Do některých zemí ji není potřeba mít u sebe a jste stale pojištěni, doporučuje se však pro rychlejší a snazší vyřízení pojistné události v cizině.

Hotovost nebo kartu?

Turisté by při cestách automobilem neměli zapomenout na finanční výdaje, které je čekají (pohonné hmoty, dálniční poplatky apod.) a mít u sebe přiměřenou hotovost. Vzhledem k tomu, že při cestách do zahraničí se velmi těžko dopředu odhaduje, jaké budou výdaje, lze doporučit spíše určitou nižší částku v hotovosti a placení většiny výdajů platební kartou. Prvním důvodem pro omezení držby hotovosti je především vaše bezpečnost – jsou-li vám odcizeny hotové peníze, nikdy je již neuvidíte. Při placení kartou však navíc můžete ušetřit nemalé částky. Stojí-li výběr z bankomatu v tuzemsku klienta několik korun či desítek korun, v zahraničí je to vždy přes stokorunu. Budete-li platit kartou v zahraničí, pro zúčtování transakce banky většinou používají kurs deviza-prodej. Tento je vždy (např. na 1 EUR o 20-30 haléřů) výhodnější než kurs valutový, který se aplikuje při výměně hotovostních českých korun na cizí měnu v bance či směnárně. Ušetříte navíc také na poplatku za směnárenskou operaci.

Základní limity a nařízení platná v evropských zemích

Stát Rychlosti Světla Alkohol Pokuty Dálniční poplatky
Belgie

50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 120 km/h - na dálnicích a čtyřproudých (nebo víceproudých) dálkových silnicích s nejméně 2 pruhy v obou směrech, které jsou uprostřed odděleny bariérami

Povinnost použití potkávacích světel po celý den pro motocykly a mopedy Současný legální limit alkoholu je 0.5‰ v krvi nebo 0.22 mg na 1 litr vydechnutého vzduchu. Kdokoliv řídící vozidlo nebo podezřelý ze zavinění dopravní nehody (včetně chodce) může být podroben dechové zkoušce pro zjištění obsahu alkoholu. Policie může uložit blokovou pokutu na místě. Existují 4 kategorie dopravních přestupků na silnicích: malý přestupek, těžký přestupek úroveň 1, úroveň 2 nebo úroveň 3. Za malý přestupek je považováno např. překročení rychlostního limitu o 10 km/h a pokuta bude činit 50 EUR. Dálniční poplatky se v Belgii nevybírají.
Dánsko 50 km/h - obec, 80 km/h - mimo obec, 110 km/h - dálnice Je povinné rozsvícení motorového vozidla i ve dne Řidiči pod vlivem alkoholu jsou souzeni či pokutováni, jestliže množství alkoholu v krvi přesahuje 0,5‰ Dánská policie může pokutovat řidiče na místě. Pokud řidič odmítne pokutu uhradit, muže mu být zadrženo vozidlo. Za překročení rychlosti do 20 % bude pokuta činit 500 DKK, jestliže rychlost přesáhne 140 km/h, policie připočete ještě další částku. Silniční a dálniční poplatky nejsou vybírány.
Finsko 50 km/h - obec, 80 km/h - mimo obec (ve Finsku platí různé limity, to podle stavu silnic a hustoty provozu, tento limit se pohybuje v rozmezí od 80 km/h do 100 km/h), 120 km/h - dálnice Pro všechna vozidla platí povinnost rozsvícení potkávacích světel při jízdě mimo obec i ve dne Povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰. Dechové i krevní zkoušky mohou být provedeny namátkově. Policie je zplnomocněna uložit, ale ne vybírat pokutu na místě. Minimální pokuta je 6 €. Za menší přestupky může být uložena pokuta 10 - 15 €. Platba pokuty musí být provedena do 2 týdnů. Pokuta za překročení rychlosti od 70 EUR. Dálniční poplatky nejsou vybírány.
Francie 50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 110 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice (u nových řidičů s ŘP do 2 let 50, 80, 100, 110 km/h) Od 31.10.2004 byla zavedena povinnost používání potkávacích světel mimo obydlené zóny, ve dne i v noci, pro všechna motorová vozidla s více než 2 koly a pro motocykly. Povolené množství alkoholu v krvi: 0,5 ‰. Policisté ve Francii jsou oprávněni vybírat blokové pokuty až do výše 375 EUR. Pokuty se dělí do čtyř skupin, podle závažnosti přestupku. Mohou byt redukovány v případě, že je platba provedena do 15 dnů, nebo na místě a navýšená, v případě, že pokuta není zaplacena do 45 dní. Za překročení rychlostního limitu v obci o méně než 20 km/h bude pokuta činit 135 EUR. Mýtné je vybíráno na stanovištích přímo na dálnici hotově, platební kartou, nebo šekem.
Chorvatsko 50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 130 km/h - dálnice Je povinné rozsvícení motorového vozidla i ve dne Povolené množství alkoholu při řízení platné od 20.8.2004 je 0‰. Policie může uložit pokutu na místě, která nemusí být zaplacena hned, ale policie může vystavit doklad a pokuta musí být následně uhrazena do 8 dnů na poště nebo v bance. Za překročení rychlosti v obci do 10 km/h bude pokuta činit 300 HRK. Policie může zadržet turistovi pas na 48 hodin  nebo do rozhodnutí soudu, pokud nezaplatí pokutu. Zpoplatnění dálnic formou výběru mýtného.
Itálie 50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 110 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice Na dálnicích, rychlostních silnicích a v tunelech je povinné svícení po celý rok Povolená hranice alkoholu v krvi je v Itálii 0,5 ‰. Italská policie nemůže vybírat pokuty v hotovosti na místě v případě vozidla registrovaného v Itálii. Policie může vymáhat pokutu od řidiče vozidla registrovaného v zahraničí max. 1/4 výše pokuty. Řidič, který neuzná svoji vinu při dopravním přestupku je nucen zaplatit vyšší částku zvanou "deposit". Pokud řidič odmítne zaplatit deposit může mu být odebrán řidičský průkaz, jestliže nepředloží řidičský průkaz bude jeho vozidlo zadrženo do zaplacení pokuty. Je využit systém výběru mýtného. Platba může být provedena platební kartou nebo v Euro, případně kartou VIACARD. Tuto kartu mohou používat všechna vozidla a je dostupná v hodnotách 25, 50 a 75 €. Nevyčerpaná karta může být použita při příští návštěvě Itálie, ale nemůže být proplacena
Maďarsko 50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 110 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice Mimo obec - musí být rozsvícena ve dne potkávací světla, v obci - v noci zákaz dálkových světel, musí být rozsvícena potkávací světla V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení všech typů motorových vozidel po požití alkoholického nápoje. V případě porušení dopravních předpisů může policie vybírat pokutu na místě. Platební karty nejsou akceptovány. Vozidlo se nezabavuje. Pokuty na místě mohou být od 500 HUF do 10.000 HUF. Pokuty uložené po soudním řízení mohou být vyšší. Dálniční poplatek se platí na dálnici M1 (Budapešť-Hegyeshalom), M3 (Budapešť - Polgar, směr Miskolc - východní Maďarsko), M5 (Budapešť - Kiskunfélegyháza) a M7 (Budapešť - jezero Balaton). Výše poplatků je uvedena na jiném místě.
Německo 50 km/h - obec, 100 km/h - mimo obec, 130 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice (doporučená) Pouze za zhoršené viditelnosti a v tunelech Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 ‰. Policie může požadovat zaplacení pokuty na místě ve výši max. 38,35 EUR, a to v případech závažného porušení dopravních předpisů. Řidič musí zaplatit pokutu v průběhu následujícího týdne jinak bude pokuta vymáhána právní cestou. Za překročení rychlostního limitu v obci do 20 km/h bude pokuta 15-35 EUR. Mýtné pro osobní automobily vybíráno není.
Nizozemí 50 km/h - obec, 80 km/h - mimo obec, 100 km/h - hlavní silnice, 120 km/h - dálnice Pouze za zhoršené viditelnosti Řidič je podle holandského zákona neschopen řízení vozidla obsahuje-li jeho dech 0,22 mg alkoholu na 1 litr vydechnutého vzduchu nebo má-li v krvi 0,5‰. Policie má právo určit a vybrat pokutu na místě. Za překročení rychlosti do 10 km/h bude pokuta 28 EUR, v místě s omezením 52 EUR. Vozidlo může být zabaveno v případě hrubého porušení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu. Poplatek za dálnice se nevybírá.
Norsko 50 km/h - obec, 80 km/h - mimo obec, 100 km/h - dálnice a některé hlavní silnice Je povinné rozsvícení světel i při jízdě ve dne pro všechna vozidla Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 ‰. Tento limit platí také pro osoby řídící motorový člun nebo plachetnici. Policie je oprávněna určit a vybrat pokutu na místě. Za překročení rychlosti do 5 km/h činí výše pokuty 600 NOK. Poplatky na dálnicích a některých dalších silnicích jsou vybírány formou mýtného.
Polsko 60 km/h - obec, 90-100 km/h - mimo obec, 100-110 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice Od 1. října do konce února jsou řidiči všech motorových vozidel povinni používat vždy tlumená světla i během dne Každý řidič, v jehož krvi je obsaženo 0,02 ‰ alkoholu, není oprávněn k řízení motorového vozidla. Policie je oprávněna uložit a vybrat pokutu na místě od motoristy, který porušil dopravní předpisy. Výše pokut se pohybuje od 50 do 500 PLN, podle typu přestupku. Policie je oprávněna požadovat od zahraničních motoristů platbu pokuty hotově. Zabavení vozidla není používáno. Mýtné se platí ve zlotych na následujících úsecích: A4 Katowice-Krakov, A1 Wrzesnia a Konin, A2 Wrzesnia a Krzesiny.
Rakousko 50 km/h - obec, 100 km/h - mimo obec, N/A km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - snížena na 110 km/h od 22:00 do 5:00 hod. na dálnici A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) Pouze za zhoršené viditelnosti Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,49 ‰. Rakouští policisté jsou oprávněni uložit a vybrat pokutu do 36.00 € na místě. Za překročení rychlosti do 10 km/h činí pokuta 11 EUR. Pokuta za jízdu bez dálniční nálepky na částech dálnice nebo dvouproudé silnice, kde je dálniční nálepka povinná, je mezi 65.00 a 2180.00 EUR. Policie může požádat zahraničního motoristu o zaplacení zálohy odpovídající pokutě do 1308.11 €. Jestliže toto řidič odmítá, nebo není schopen zaplatit, může policista zabavit něco z jeho zavazadel, svršků či věcí do výše hodnoty požadované zálohy. Vybírány formou dálničních známek, jejich ceny jsou uvedeny na jiném místě. Na dálnicích a rychlostních komunikacích, kde se vybírá mýtné, na tzv. starých mýtných cestách, není zapotřebí dálniční známka.
Slovensko 60 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 130 km/h - dálnice Pouze za zhoršené viditelnosti Je zakázáno požívat alkohol před nebo během jízdy motorovým vozidlem. Za překročení povolené rychlosti do 10 km/h 500 SKK. Vozidlo může být zabaveno policií jen v případě, že je podezření, že bylo ukradeno nebo bylo použito ve spojení se zločinem. Poplatky jsou vybírány formou dálničních známek, jejich výše je uvedena na jiném místě.
Slovinsko 50 km/h - obec, 90 km/h - mimo obec, 100 km/h - rychlostní silnice, 130 km/h - dálnice Povinná i za dne po celý rok Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 ‰ pro řidiče osobních vozidel bez karavanu nebo přívěsného vozíku. Policista může za porušení dopravních předpisů uložit pokutu na místě. Pokuta je snížena o 50 % pokud je zaplacena během 8 dnů. Zahraničním řidičům kteří odmítnou zaplatit pokutu na místě, může být zabaven jejich cestovní pas a ostatní dokumenty a mohou být předvoláni před soud. Za překročení povolené rychlosti do 10 km/h činí pokuta 10000 SIT. Poplatky na dálnicích jsou vybírány formou mýtného.
Švédsko 50 km/h - obec, 70 km/h - mimo obec, na velmi dobrých silnicích, dálnicích a silnicích pro motorová vozidla mohou být povoleny vyšší rychlosti (90-100 km/h) Je povinné rozsvícení tlumených reflektorů i přes den Povolené množství alkoholu při řízení: 0,2 ‰. Švédská policie je oprávněna uložit pokutu na místě za menší dopravní přestupky. Policie není oprávněna pokutu vybírat, tato musí být uhrazena na poště, většinou do 2 - 3 týdnů. Pokuty uložené na místě se pohybují mezi 400 až 1.200 SEK, ale jestliže jsou spáchány dva nebo více přestupků a celková částka pokut je větší než 2.500 SEK, je viník předvolán k soudu. Dálniční poplatky nejsou vybírány.
Švýcarsko 50 km/h - obec, 80 km/h - mimo obec, 100 km/h - rychlostní silnice, 120 km/h - dálnice Svítí se po celý rok Povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰. Policie je oprávněna určit a požadovat zaplacení pokuty ihned na místě, pokud řidič porušil dané dopravní předpisy. Pokuty jsou od 20 do 300 CHF podle typu dopravního přestupku. V případech vážného porušení dopravního předpisu, policie oznámí a předá zprávu kompetentním úřadům, nesmí určit výši pokuty ihned, ale může vyžadovat zaplacení zálohy ekvivalentní k odhadované výši pokuty Pro používání švýcarských národních silnic (dálnice a polodálnice) musí mít motorová vozidla a přívěsy do celkové váhy 3,5 t dálniční nálepku, která je platná 14 měsíců.
Velká Británie 48 km/h - obec, 96 km/h - mimo obec, 112 km/h - dálnice Pouze za zhoršené viditelnosti a v noci Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,8‰. Policisté mohou vydat fixní pokutové tikety za řadu přestupků např. překročení rychlosti, defektní pneumatiky, nepřipoutání bezpečnostními pásy atd. Tikety jsou vydávány dle uvážení policie. Provinilec musí do 28 dnů uhradit částku nebo zažádat o předvolání. V praxi nejsou zahraničním návštěvníkům udělovány pokutové tikety, ale když je to možné, jsou přímo předvoláni k soudu. Je využit systém výběru mýtného.

Zdroj: ABA - Autoklub Bohemia Assistance
Údaje jsou platné pro osobní automobily


Ceny dálničních známek (rok 2005)

Slovensko

Roční
Do 3,5t 1 100,- SKK
Od 3,5t do 12t 7 500,- SKK
Nad 12t 15 000,- SKK
Měsíční
Do 3,5t 300,- SKK
Od 3,5t do 12t 2 000,- SKK
Nad 12t 3 000,- SKK
Týdenní
Do 3,5t 150,- SKK
Od 3,5t do 12t 800,- SKK
Nad 12t 1 400,- SKK
Denní
Od 3,5t do 12t 200,- SKK
Nad 12t 300,- SKK

Zdroj: ABA - Autoklub Bohemia Assistance

Rakousko

Typ dálniční známky Vozidla do celkové max. hmotn. 3,5 t Motocykly
Roční 72,60 EUR 29 EUR
Platí od 1.12.2004 do 31.1.2006
2-měsíční 21,80 EUR 10,90 EUR
Platí 2 měsíce ode dne vyznačeného na známce
10-denní 7,60 EUR 4,30 EUR
Platí 10 dní ode dne vyznačeného na známce

Zdroj: ABA - Autoklub Bohemia Assistance

Maďarsko

Kategorie vozidel 1 týden 1 měsíc 1 rok
D1: 2300 HUF 3900 HUF 35000 HUF
Motocykly, osobní vozidla, vozidla do 3,5 t s přívěsným vozíkem jakéhokoliv druhu
D2: 6300 HUF 11500 HUF 101000 HUF
Osobní nebo nákladní automobil do 7.5 t s přívěsným vozíkem jakéhokoliv druhu
D3: 9800 HUF 16700 HUF 150000 HUF
Nákladní vozidlo nad 7.5 – 12 t
D4: 12500 HUF 21300 HUF 190000 HUF
Zvláštní vozidla (výše neuvedená)

Zdroj: ABA - Autoklub Bohemia Assistance

Přehled cen pohonných hmot v zahraničí

Země Měna Natural 95 Natural 98 Nafta
Andora 0.806 0.849 0.714
Belgie 1.187 1.215 0.994
Bulharsko BGN 1.56 1.67 1.47
Česká republika CZK 26.50 29.90 25.90
Dánsko DKK 9.37 9.66 8.48
Estonsko EEK 11.75 12.45 12.55
Finsko 1.112 1.148 0.882
Francie 1.138 1.160 1.005
Chorvatsko HRK 7.30 7.45 6.88
Irsko 0.959 1.057 0.944
Itálie 1.228   1.117
Litva LVL 0.564 0.552 0.552
Lotyšsko LTL 2.83 2.90 2.83
Lucembursko 1.033 1.061 0.848
Maďarsko HUF 239.50 248.50 229.00
Německo 1.138 1.193 1.006
Nizozemí 1.358 1.411 1.026
Norsko NOK 10.10 10.50 9.20
Polsko PLN 3.71 3.90 3.41
Portugalsko 1.059 1.124 0.869
Rakousko 0.984 1.054 0.919
Rumunsko ROL 32`600 32`900 31`900
Rusko RUB 15.49 16.50 13.63
Řecko 0.805 0.942 0.786
Slovensko SKK 35.30 37.90 36.20
Slovinsko SIT 208.50 212.80 216.40
Srbsko CSD 66.20 72.80 58.90
Španělsko 0.934 1.033 0.888
Švédsko SEK 11.06 10.36 10.55
Švýcarsko CHF 1.51 1.55 1.62
Ukrajina UAH 2.90 3.60 2.35
Velká Británie GBP 0.805 0.849 0.869

Zdroj: ABA - Autoklub Bohemia Assistance, data platná k 11. 4. 2005

 

Další článek


 

Související články


celkem 14 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den.Rád bych se zaptal,jestli je nějaké omezen...
Miloslav Němec
18. 1. 2012, 12:42
dotaz
JP
8. 3. 2008, 12:59
Pneu Německo
MM
3. 6. 2005, 19:10
Rychlost v DK
Kubas
31. 5. 2005, 15:39
východní Evropa
Joe Black
31. 5. 2005, 15:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená