FinExpert.e15.cz

Cestovní pojištění vybírejte pečlivě, může se vám vyplatit

Zdravotní komplikace, úraz, ztráta zavazadel nebo škoda, kterou způsobíte někomu jinému – to jsou situace, které při cestách do zahraničí mohou připravit spoustu nepříjemných chvilek a způsobit velké finanční problémy. Než vyrazíte do zahraničí, sjednejte si cestovního pojištění. Získáte tak jistotu za relativně málo peněz.
Cestovní pojištění vybírejte pečlivě, může se vám vyplatit

Nejvíce škod v zimní sezóně se každoročně řeší v měsících únoru a březnu. Jedná se většinou o dvakrát více pojistných událostí, než například v říjnu nebo listopadu. Zvýšení počtu škod souvisí zejména s termíny jarních prázdnin, kdy mnoho rodin vyráží lyžovat do zahraničí.  Poměrně hodně škod však pojišťovny řeší také v prosinci, zejména o vánočních svátcích a na Silvestra, kdy hory doslova praskají ve švech.     

Platební karta může mít pojistku v ceně

Výhodu mají držitelé mezinárodních platebních karet, které většinou obsahují jako bonus také cestovní pojištění. Řada platebních karet však cestovní pojištění neobsahuje vůbec nebo jen v omezeném rozsahu. V některých případech musíte pojištění „aktivovat“, tzn. že pojištění platí například až po prvním použití karty v zahraničí. Proto je vhodné si předem ověřit, jaká rizika a výši pojistného plnění vám vlastnictví konkrétní karty kryje a případně tento rozsah doplnit o pojištění dalších rizik či vyššího plnění v rámci individuálně sjednaného cestovního pojištění.

Nabídka je pestrá

Cestovní pojištění je obsahuje několik produktů, které kryjí různá rizika. Některé pojišťovny nabízejí pojištění jako balíček těchto produktů, u většiny si můžete vybrat jen některé.   Záleží na vás, jaký rozsah pojištění zvolíte. Pro klid na dovolené v cizině se vyplatí sjednat si minimálně tři základní produkty cestovního pojištění, tedy pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. Dále je možné si sjednat pojištění zavazadel a v některých případech také stornopoplatků při zrušení zájezdu. 

Je důležité důkladně se seznámit s nabídkou pojišťovny, zjistit, jaké limity plnění pro jednotlivé produkty nabízí (například jediná Allianz nabízí neomezený limit plnění u pojištění léčebných výloh). Většina pojišťoven stanoví různé pojistné sazby pro pojištění kryjící rizika na turistické (nižší sazby) či služební cestě. Cestovní pojištění je možné uzavřít ve většině případů on – line, některé pojišťovny v těchto případech nabízejí i slevu.

Mějte aspoň pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je patrně nejdůležitějším produktem cestovního pojištění. Je určeno pro krytí nákladů při nutném léčení pojištěné osoby při nemoci nebo následcích úrazu. Hrazeny jsou i náklady na zubní ošetření, ovšem pouze při akutním zásahu. Pojišťovny hradí cestu do nemocnice, ale i nutný převoz zraněného nebo nemocného do České republiky, repatriaci ostatků v případě úmrtí klienta, případně dopravu rodinných příslušníků. Při pojistné události je výše plnění závislá na druhu pojistné smlouvy a samozřejmě na volbě pojišťovny.

Rostou škody hrazené z pojištění odpovědnosti

Existují však také další rizika, proti kterým je možné se pojistit. V rámci pojištění úrazu pojišťovny poskytují náhradu škody v případě trvalých následků na zdraví nebo za smrt způsobenou úrazem. V případě smrti pojištěného následkem úrazu je pozůstalým vyplacena finanční částka uvedená v pojistné smlouvě. Některé pojišťovny navíc uhradí i náklady za celou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem. Další důležitou složkou je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Pojišťovna zaplatí neúmyslné škody, které klient způsobí někomu jinému a těchto případů stále přibývá

Ještě nákladnější jsou škody způsobené na zdraví nějaké druhé osoby. K takovýmto událostem dochází velmi často právě při lyžování. Například klient jedné české pojišťovny v Rakousku způsobil při srážce na sjezdovce úraz německému lyžaři. Poškozenému pak pojišťovna hradilia pojistné plnění ve výši 600 000 Kč z pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a následnou škodu.

Většina pojišťoven nabízí v rámci cestovního pojištění také pojištění osobních věcí a cestovních zavazadel nebo pojištění stornopoplatků. Pokud musíte například zrušit cestu z vážných důvodů, tak po předložení potvrzení o existujících vážných důvodech vám pojišťovna uhradí 80 až 90 % poplatků za zrušení cesty, které vám účtuje cestovní kancelář.

Pojištění se vyplatí i po vstupu ČR do EU

Čeští občané mají od 1. 5. 2004 v členských státech EU (a také ve Švýcarsku, v Norsku, v Lichtenštejnsku a na Islandu) nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané délce pobytu v členském státu EU za stejných podmínek jako místní občané a to na účet své české zdravotní pojišťovny.

Ani po vstupu do Evropské unie (EU) ale zdravotní péče v ostatních členských zemích úplně zadarmo. České zdravotní pojišťovny zpětně uhradí striktně omezenou poskytnutou lékařskou péči pouze ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. V soukromých lékařských zařízeních tedy bude muset český občan veškerou péči hradit sám. Zároveň ze zdravotního pojištění nejsou hrazeny náklady na zpětný transport do ČR v případě nemoci, zásah horské služby, transport leteckou ambulancí ani repatriace ostatků v případě úmrtí. Případná repatriace nemocného do ČR může vyjít sanitkou na 60 000 Kč a leteckým speciálem až na 300 000 Kč. Zásah horské služby např. v Rakousku vyjde na 6000 eur, tj. 180 000 Kč.

Nárok na služby v souvislosti s lékařskou péčí v zemích EU je za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci. Znamená to mimo jiné i uhrazení stejné (nenávratné) spoluúčasti při každé návštěvě lékaře, při vystavení receptu na léky, při nákupu léků, při pobytu v nemocnici či stomatologických zákrocích.

Příklady cen za lékařskou péči

  Ambulantní ošetření Léky Hospitalizace
Německo Ordinační poplatek 10 eur 10 % ceny (max. 10 eur) 10 eur/den
Rakousko Nemocenský lístek 3,63 eura 4,35 eura/položka (lék) 8 – 9 eur/den

Adrenalinové a rizikové sporty

Sjezdové lyžování, snowboarding a jízda na běžkách na vymezených trasách a sjezdovkách, jsou u většiny pojišťoven zahrnuty v základním pojištění. Za příplatek je možné pojistit se také pro případ některých rizikových sportů, například závody v běhu na lyžích a biatlonu, jízdu na bobech nebo saních. Sazba se pohybuje od 10,- do 80,- Kč/den.

Většina pojišťoven však nepojistí tzv. adrenalinové sporty, např. raftování, auto – moto sporty, bojové sporty, letecké sporty, horolezectví, bojové sporty, paragliding, speleologii, skoky na laně, sjezd na horských kolech, ve výlukách jsou také lyžování a snowboarding  mimo sjezdovku nebo skoky na lyžích.

Asistenční služby

Pokud dojde k nějaké pojistné události, je nejlepší okamžitě volat operátory asistenční služby. Asistenční služby jsou dostupné 24 hodin denně po celý rok. Klient nahlásí, jaký má problém a telefonní číslo, na kterém je k zastižení. O vše ostatní se postarají operátoři asistenční služby, kteří klienta zpátky kontaktují. Částka, kterou klient provolal je mu uhrazena v rámci likvidace pojistné události.  

Asistenční služba má k dispozici seznam lékařů, se kterými spolupracuje a kteří nevyžadují platbu od pacienta, případně je schopna zajistit úhradu ošetření. Buď zašle garanci platby faxem, anebo zabezpečí přímo transfer peněz. U banálních ošetření, cca do 50 Euro, je obvykle rychlejší zaplatit z vlastních peněz a účty si nechat proplatit po návratu domů.

Většina pojišťoven má smlouvy o spolupráci se zahraničními partnerskými společnostmi, které nabízejí asistenční službu. Klient by měl mít možnost dovolat se pomoci v českém jazyce 24 hodin denně. Klient má záruku, že operátoři mu v případě nouze poradí a pomohou vzniklý problém vyřešit. Případně klienta asistenční servis jistě a rychle dopraví domů.

Pozor na pojistné podmínky

Před uzavřením jakékoliv pojistky si pozorně přečtěte pojistné podmínky. Těžko asi budete studovat celé jejich znění, ale určitě nevynechejte odstavec, který se věnuje platnosti pojištění, pojištěným rizikům a výlukám. Mezi pojišťovnami jsou ve výlukách významné rozdíly. Ještě větší rozdíly jsou u pojistek, které jsou součástí platebních karet. U těchto typů si podmínky pojištění prostudujte opravdu pečlivě; nezřídka jsou tam uvedeny výluky téměř na „cokoliv“. Vyplatí se pak raději investovat do klasického pojištění anebo zvolit lepší pojistku k platební kartě.

Máte-li více karet od více bank, informujte se na možnost cestovního pojištění u každé z nich. Podmínky se mohou výrazně lišit ve váš prospěch a v konečném důsledku to za tu námahu určitě stojí.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Re:jakou pojišťovnu
petr
20. 6. 2006, 14:21
jakou pojišťovnu
esy
19. 2. 2006, 00:32
Re: Diners to řeší
Dalibor Chvátal
30. 11. 2005, 15:13
Diners to řeší
Koláček
30. 11. 2005, 15:08

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená