FinExpert.e15.cz

Cestovní kanceláře a agentury klienty řádně neinformují

Praha, 7. květen 2013

Hlavní turistická sezóna ještě nezačala a na České obchodní inspekci se množí podání na cestovní kanceláře a agentury – od začátku roku jich přijala téměř pět desítek. Za 1. čtvrtletí provedli inspektoři 112 kontrol a porušení povinností zjistili v necelých 30 % z nich.

„Z kontrol provedených ve sledovaném období je zřejmé, že stejně jako v loňském roce poskytovatelé služeb cestovního ruchu nejčastěji porušují informační povinnosti o spotřebitelských právech, užívají nekalých obchodních praktik a stále řádně nevyřizují reklamace nespokojených klientů. Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí 2013 jsou sice ve srovnání s výsledky za rok 2012 lepší, ale až vyhodnocení dalšího období ukáže, zda se jedná o trvalé zlepšení,“ konstatoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2013 bylo v rámci celoroční kontrolní akce provedeno celkem 112 kontrol, při nichž byly ověřovány podmínky poskytování služeb spotřebitelům ze strany cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zvláštní pozornost zaměřili inspektoři na zjišťování, zda nejsou při sjednávání těchto služeb používány nekalé obchodní praktiky a zda jejich poskytovatelé dodržují informační povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Zjištěná porušení a uložené sankce

Z celkového počtu 112 kontrol činnosti cestovních kanceláří a agentur bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 33 kontrolách, tj. 29,5 %.  V jejich průběhu byla nejvíce porušována ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), které inspektoři prokázali celkem ve 40 případech.

Nejčastěji (11 porušení) nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady poskytnutých služeb (§ 13).  Dalším častým nedostatkem bylo užití nekalých obchodních praktik (§ 4), které bylo zjištěno v 10 případech. Z ostatních porušení zákona  se pak jednalo v 7 případech o nedodržení formálních náležitostí reklamačního řízení (§ 19), porušení povinností při označování zboží a služeb cenami (§ 12) - zjištěno v 7 případech, a dalších 5 porušení jednotlivých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Cestovní kanceláře a agentury celkem ve 4 případech porušily zákon o podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Konkrétně nesplnily povinnost informovat spotřebitele o cestovní kanceláři pořádající zájezd (§ 3 odst. 5 zákona č. 159/1999 Sb.) a dalších skutečnostech, které mohly ovlivnit rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo kontrolovaným subjektům uloženo v průběhu 1. čtvrtletí 22 pokut v celkové výši 542 000 Kč, další správní řízení dosud nebyla ukončena.

Závěr

Celkové výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur za 1. čtvrtletí 2013 (29,5 %) vykazují přetrvávající nedostatky, a to i přes nižší poměr zjištění ve srovnání s rokem 2012 (40,5 %).  Spotřebitelé jsou stále nedostatečně informováni o svých právech, poskytovatelé služeb při uzavírání smluv užívají nekalých obchodních praktik a reklamace nevyřizují tak, jak jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele. 

Při kontrolní činnosti Česká obchodní inspekce průběžně využívá poznatky z podání spotřebitelů a její kontroly jsou čím dál více zaměřeny na sledování a vyhodnocování rizikového jednání kanceláří a agentur, nabízejících cestovní služby prostřednictvím internetu. Některé kontroly probíhají společně s živnostenskými úřady.

Problematice cestovních služeb je soustavně věnována pozornost i preventivně, zejména formou spolupráce s profesními organizacemi. Ty mohou významným způsobem ovlivnit, aby jejich členové dodržovali etický kodex a opakovaně neporušovali zákony stanovená práva spotřebitelů.  

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená