FinExpert.e15.cz

Česko si v růstu HDP nevede špatně

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje nám, jak se daří celému národnímu hospodářství daného státu.

HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku.  Nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v Evropě s velikým náskokem vykazuje malé Lucembursko. Nejvyšší růst však vykazují Pobaltské země: Lotyšsko, Estonsko a Litva.

Nejvyšší HDP ve světě? Bermudy

Při porovnání všech zemí světa zjistíme, že nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele vykazují Bermudy (69 900 USD) a hned na druhém místě je Lucembursku (55 400 USD). Následují Spojené Arabské Emiráty (43 400 USD), Norsko (42 300 USD) a USA (41 800 USD). Vůbec nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v afrických zemích, kde nedosahuje ani osm set dolarů na osobu v paritě kupní síly (výjimku tvoří Egypt 3 940, Alžírsko 5 940, Maroko 3 950 dolarů na osobu). Nejvyšší meziroční růst HDP potom zažívají země bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Turkmenistán, Arménie, Ázerbájdžán). Roční růst HDP je v těchto zemích vyšší než 10% za rok, současně však nedosahuje HDP ani 3 500 dolarů na osobu v paritě kupní síly. Tyto země mající špatné ekonomické výsledky, které se mohou samozřejmě lépe zvyšovat než u prosperujících vyspělých zemí světa, mají podmínky a možnosti pro hospodářský rozvoj. 

Vyšší produktivita práce zvyšuje růst HDP

Mezi vývojem hrubého domácího produktu a produktivitou práce existuje ve všech zemích světa spojitost. Dosahovaná produktivita práce se mezi jednotlivými zeměmi liší. Nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v zemích s nejvyšší produktivitou práce. Produktivita práce se v jednotlivých členských zemích zjišťuje ve stěžejních sektorech národního hospodářství. V Česku je hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele dvojnásobně vyšší než činí průměr celého světa. Z nových členských zemí Evropské unie dosahuje vyšší HDP na jednoho obyvatele pouze Kypr, Slovinsko a Malta. Současně však má nižší HDP na jednoho obyvatele Portugalsko.  Nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z členských zemí Evropské unie vykázalo za rok 2005 Polsko a Lotyšsko.

Růst HDP je nejvyšší ve východní Evropě

Česká ekonomika patří (měřeno reálným růstem HDP) mezi nejúspěšnější z členských zemí Evropské unie, za rok 2005 měli lepší výsledky pouze Pobaltské země a dle ekonomických odhadů by měl být i v letošním roce růst okolo 6% a lepší výsledky se předpokládají zase pouze u Pobaltských zemí (i když už s menším rozdílem). Za první čtvrtletí roku 2006 činil ekonomický růst 7,4% a byl ovlivněn především zpracovatelským průmyslem.  Podobným růstem reálného HDP se může pochlubit i Slovensko. Hospodářský růst podporují všechny kroky směřující k podpoře podnikání. Dalším důležitým faktorem je vzdělanost obyvatelstva, fungující infrastruktura či podnikavost občanů. Ekonomický rozvoj země je potom souběhem všech dílčích charakteristik dané země.

Pobaltské země

Jistě není bez zajímavosti, že všechny uvedené Pobaltské země mají nejnižší daňové zatížení z členských zemí Evropské unie. Estonsko patří mezi nejatraktivnější země střední a východní Evropy pro zahraniční investory. Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční. Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, pevným kursem domácí měny k euru, poměrně vysokou vzdělaností a dobrou jazykovou vybaveností a v neposlední řadě i legislativními změnami směřujícími ke zjednodušení podnikatelského prostředí. Estonsko jednoznačně patří mezi nejliberálnější evropské země. Také hospodářský vývoj v Litvě v posledních letech je hodnocen jako úspěšný.  Růst národního důchodu dosahuje rekordu v historii země, je tažen především vnitřní spotřebou a investicemi.

Nezaměstnanost vykazuje klesající tendenci (registrovaná nezaměstnanost se pohybuje okolo 6 %), měna je stabilní a Litva má všechny předpoklady k tomu, aby byla mezi prvními zeměmi, které přijmou euro (jsou splňována veškerá maastrichtská kritéria). Zahraniční investice sice nedosahují velikosti jako u nás či v Polsku, ale neustále rostou. Litva je hodnocena jako země s velkou mírou hospodářské svobody. Lotyšská ekonomika se v současné době nachází ve stádiu růstu, již od roku 1999. Zvláště se velmi dobře rozvíjí sektor služeb, nejvíce se rozvíjí obchodní a komerční služby a doprava. Jedním z hlavních ekonomických cílů lotyšské vlády je vytvořit příznivé investiční klima a maximálně otevřít zemi pro přístup zahraničních investic a nových technologií. Největší investice proudí do dopravy a spojů, obchodu, bankovní sféry, průmyslové výroby, energetiky. Přílivem zahraničních investic se zabývá Lotyšská rozvojová agentura.

Vývoj reálného růstu HDP v  EU (v %)

Země 2002 2003 2004 2005 HDP per capita 2005 (v USD)
Lucembursko 3,6 2 4,2 4,2 55600
Irsko 6,1 4,4 4,5 4,7 41000
Dánsko 0,5 0,7 1,9 3,1 34600
Rakousko 1 1,4 2,4 1,9 32700
Belgie 1,5 0,9 2,6 1,2 31400
Finsko 2,2 2,4 3,6 2,1 30900
Nizozemí 0,1 –0,1 1,7 1,1 30500
Německo 0,1 –0,2 1,6 0,9 30400
Velká Británie 2 2,5 3,1 1,8 30300
Francie 1,2 0,8 2,3 1,4 29900
Švédsko 2 1,7 3,7 2,7 29900
Itálie 0,3 0 1,1 0 29200
Španělsko 2,7 3 3,1 3,4 25500
Řecko 3,8 4,8 4,7 3,7 22200
Slovinsko 3,5 2,7 4,2 3,9 21600
Kypr 2,1 1,9 3,9 3,8 21500
Malta 1,5 –2,5 –1,5 2,5 19900
Česko 1,5 3,2 4,7 6 19500
Portugalsko 0,8 –1,1 1,1 0,3 19300
Estonsko 7,2 6,7 7,8 9,8 16700
Maďarsko 3,8 3,4 4,6 4,1 16300
Slovensko 4,6 4,5 5,5 6 16100
Litva 6,8 10,5 7 7,5 13700
Polsko 1,4 3,8 5,3 3,2 13300
Lotyšsko 6,5 7,2 8,5 10,2 13200

Zdroj: Boeckler Institut, WSI Mitteilungen 7/2006, Central Inteligence Agency, The World Factbook 2006
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená