FinExpert.e15.cz

České zemědělství, kvalitní i smutné

Máme sice velmi kvalitní zemědělskou produkci, ale odvětví se zmítá v problémech a chybějící reformy to jen stupňují.

Ačkoli to mnoha českým zemědělcům možná tak nepřipadá, situace v domácím zemědělství je  aspoň z pohledu počtu konkurzů a míry insolvence podniků lepší než v řadě jiných odvětví ekonomiky.

V roce 2005 bylo v sektoru zemědělství, lesnictví a rybolovu registrováno 190 případů insolvencí, což při zohlednění počtu registrovaných subjektů představuje stejný podíl, jaký platil pro celou ekonomiku ČR (0,14 %), ale nižší, než byl například v mnohých odvětvích zpracovatelského průmyslu nebo v obchodu. Největším případem insolvence z roku 2005 v zemědělství byl konkurz společnosti Agrosovín se základním kapitálem převyšujícím 245 milionů korun.

I přes problémy je zemědělství stabilní

Stejně jako je tomu v jiných státech střední a východní Evropy, z velké části nerestrukturalizované české zemědělství těží v posledních letech z masivní podpory, jež se mu dostává ze strany Evropské unie. Zemědělství tak patří k odvětvím, která čerpají nejvíce dotací, přestože jeho podíl na HDP je nízký. To přispívá k tomu, že se zemědělství, i přes celou řadu problémů, řadí mezi poměrně stabilní odvětví.

Hodně zěmědělců svoji činnost ukončí

Že však přesto poměry v tomto sektoru nejsou růžové, vyplývá například ze srovnání počtu vzniklých a zaniklých subjektů. Zatímco v letech 2002 a 2003 subjektů v zemědělství spíše přibývalo, než zanikalo, v roce 2004 tomu bylo naopak: na jeden vzniklý subjekt připadalo 1,3 zaniklého. V rybolovu a chovu ryb je tento nepoměr ještě vyšší: v letech 2003 a 2004 bylo v tomto odvětví zhruba dvakrát víc firem zaniklých než vzniklých.

Celkem bylo v zemědělství a lesnictví podle ČSÚ k 31. 12. 2004 registrováno 133 875 subjektů, tedy 5,7 % z celkového počtu v ČR; v rybolovu a chovu ryb působilo pouze 646 subjektů. Z hlediska právní formy jsou nejčastější fyzické osoby, jichž bylo 121 111, tedy 90 %. Pro zemědělství jsou stále typická i družstva – jich bylo 1616, což je druhý nejvyšší počet po odvětví nemovitostí a ostatní podnikatelské činnosti.

Chybějící reformy jsou brzdou v rozvoji

České zemědělství i přes zlepšení v posledních letech stále čelí řadě problémů. Podle názoru Coface Czech řešily dosud státní intervence převážně problémy krátkodobého charakteru, ale zásadní reformy chybí. Je přitom otázkou, zda směřovat k rychlé a radikální reformě a navodit proces strukturálních změn, nebo nadále hájit sociální a politické cíle a stávající mechanismy ponechat bez razantnějších změn i s problémy, s nimiž se zemědělci každoročně potýkají. Druhá cesta směřování je prosazována v mnoha zemích EU. Radikální změna by sice byla pro zemědělce bolestivá, každopádně je však nutné začít s analýzou meziodvětvových vztahů a zapojení zemědělství do globálního trhu.

Zemědělství by mělo směřovat ke globální dělbě práce, umožnit volný trh a zaměřit se na výrobky, které se místně vyplatí pěstovat a prodávat při co nejmenších dotacích (a tedy výdajích) ze strany státu a EU. Nekonkurenceschopné výrobky je lepší dovážet z ciziny, zejména z rozvojových zemí, kde zejména náklady na lidské zdroje jsou mnohem nižší. Tím by se dala také naplňovat myšlenka pomoci rozvinutých zemí zemím třetího světa, která dosud často naráží na ochranářskou politiku vyspělých zemí. V současnosti ovšem právě dovoz často komplikuje situaci českých farmářů, což souvisí s mnohdy nekoncepční zemědělskou politikou EU v oblasti dotací zemědělské produkce a kvót, jež spíše nahrávají partikulárním národním zájmům.

Mzdy v zěmědělství patří k nejnižším

Situaci v zemědělství odráží i hladina mezd. Průměrná mzda v odvětví zemědělství a rybolovu patří k nejnižším v zemi – v roce 2005 činila 16 046 Kč, přičemž největší podíl zaměstnanců je v mzdové kategorii 10–12 tisíc Kč hrubého. Nižší průměrné mzdy byly loni jen v ubytování a stravování (14 872 Kč), naproti tomu vyjma zdravotnictví a ostatních veřejných služeb vykázala v roce 2005 všechna ostatní odvětví průměrnou mzdu vyšší než 20 000 Kč.

Mezi zemědělskými podniky se nenajdou žádné takové, které by se umisťovaly na předních místech žebříčku Štiky českého byznysu, vyhodnocujícího nejdynamičtější firmy ČR. Nejlepší – firma Agro Best – je až na 550. místě a další figurují až ve druhé tisícovce podniků. Průměrný Index 1000 Coface pro zemědělství je 201,8, což je nejnižší hodnota ze všech odvětví (průměr všech odvětví v ČR je 280,9).

TOP 10 Štik českého byznysu v sektoru zemědělství a lesnictví

Název společnostiHlavní předmět činnostiPočet zaměstnancůObrat 2004Zisk 2004KrajIndex 1000 CofacePořadí
Agro - Best spol. s r. o.Činnosti v rostl. a živ. výrobě kromě veterinárních; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch18219 787 0004 107 000Pardubický565,7550.
Osiva Boršov, spol. s r. o.Činnosti v rostl. výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch42157 016 0004 526 000Jihočeský491,81001.
Blatenská ryba, spol. s r. o.Chov ryb a související činnosti90193 131 0004 400 000Jihočeský490,11016.
Arboeko s. r. o.Pěstování zeleniny a zahradnických specialit45185 413 00015 944 000Středočeský485,21048.
Ekofrukt Slaný, spol. s r. o.Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření120141 093 000957 000Středočeský481,41081.
Zemědělské družstvo Dolní ÚjezdRostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)560394 802 00025 823 000Pardubický453,61362.
L.E.S. CR spol. s r. o.Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva640 000 0003 174 000Praha452,11381.
Blatinie, a. s.Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)10095 383 0006 465 000Jihomoravský450,71401.
Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o.Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch5241 586 0004 455 000Jihomoravský418,11922.
Zeras a. s.Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)120109 788 0003 956 000Vysočina4161953.

Zdroj: Coface Czech

Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, jež měly v hodnoceném tříletém období (v ročníku Štiky českého byznysu 2004 v letech 2001-2003, v ročníku 2005 v letech 2002–2004) obrat vyšší než 1 milion eur a zároveň splnily kvalifikační kritéria: měly během uvedeného období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a byly schopné dostát svým závazkům.

O umístění v žebříčku  rozhoduje hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: nárůstu obratu, ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Jedná se zatím o dosud nejkomplexnějšího posouzení výkonnosti, platební schopnosti a dynamiky českých firem.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená