FinExpert.e15.cz

České dráhy přepravily za první pololetí o téměř 2 miliony cestujících více než loni

Tržby z osobní přepravy vzrostly meziročně o více než 36 mil. Kč.
Celkem 91,77 milionů platících cestujících přepravily České dráhy za prvních šest měsíců letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst počtu cestujících o 1,94 milionů – procentuálně o 2,2 % cestujících více. Při započtení bezplatných přeprav a přeprav za paušální úhradu přesáhl počet přepravených cestujících sto milionů a dosáhl hodnoty 100,85 milionů přepravených osob. Nárůst v případě tohoto ukazatele činil               2,8 %. Loni přitom České dráhy za stejné období přepravily 89,83 milionů platících cestujících respektive 98,08 milionů při započtení bezplatných přeprav a přeprav za paušální úhradu.

Vedle počtu přepravených osob rostly také tržby z osobní přepravy. Ty za prvních šest měsíců letošního roku činily 2, 380 miliardy Kč, což je oproti loňskému roku nárůst o 36,42 mil. Kč - tedy o 1,6 %.

Podobně pozitivní vývoj a ještě vyšší růstové ukazatele zaznamenala i nákladní doprava realizovaná pod značkou ČD Cargo – a to přes stále existující nerovné podmínky mezi silniční a železniční nákladní dopravou (pololetní výsledky budou prezentovány zvlášť).

Silný nárůst tržeb pokračoval i v měsíci červenci, a to především v návaznosti na zavedení nového silničního zákona aplikující tzv. bodový systém a nabídku služeb ČD, kdy řada cestujících, kteří před tím využívali k cestám především osobní automobil, začala dávat na dálkových spojích přednost spojům Českých drah. V některých klíčových stanicích ČD (s vysokým objemem prodeje dokladů do vzdálenějších destinací) tak tržby během července začaly růst meziročně až 25% tempem.

Za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl také přepravní výkon, který činil celkem 3,48 miliardy oskm. Oproti loňskému roku tak tento ukazatel vzrostl o 6,7 %.

Vedle přepravních ukazatelů v osobní dopravě očekává společnost letos další pokračování pozitivního vývoje hospodaření, které by v letošním roce měl charakterizovat vyrovnaný provozní hospodářský výsledek. Snižuje se dále celkový počet zaměstnanců, který aktuálně činí přibližně 58 tisíc. Naopak výrazně roste produktivita práce na zaměstnance – během posledních tří let přibližně o 20 %. České dráhy tak zaznamenávají první výsledky hloubkových změn, kterými společnost prochází a jejichž dynamika se výrazně zvýšila po nástupu managementu v čele s Josefem Bazalou loni v květnu.

Vývoj ukazatelů v osobní přepravě ovlivňují následující skutečnosti:


  • Navýšení celkového objemu smluvní částky ze strany krajů na objednání regionální dopravní obslužnosti – meziročně o 67 mil. Kč.

Nabídka lepších služeb pro cestující:

  • zavedení nových produktů provozovaných na vlastní tzv. podnikatelské riziko. Zde patří například spoje SC Pendolino, které pomohly k získání zcela nových cestujících pro železnici (nejbonitnější cílová skupina, kterou dříve ČD vůbec nemohly oslovit).
  • Další nové služby a koncepty pro cestující: internetový prodej, in-karta, koncept ČD Bike (služby v oblasti cykloturistiky) včetně otevření několika dalších půjčoven kol – služby, které pomáhají oslovovat nové zákazníky.
  • Zvyšování rychlosti vlaků ČD – výrazné zrychlení spojení například na trase Praha – Ostrava (o 59 minut), Ústí nad Labem – Cheb (o 30 minut) a další – na řadě relací se vlak stal nejrychlejší a nejpohodlnějším způsobem cestování.
  • Investice do nových vozidel a nasazování nových vozidel do provozu. ČD letos uvedly do provozu již celkem 5 jednotek Regionova, dokončena byla modernizace rychlíkových motorových vozů 854, pokračující dodávky příměstských jednotek řady 471 CityElefant a do provozu uvedou další vozy Siemens pro dálkové spoje a rychlost až 200 km/hod.
  • Pokračují investice do modernizace nádraží – plán do roku 2010 modernizovat všechna nádraží v městech nad 20 tisíc obyvatel. V letošním roce byla otevřena revitalizovná nádraží například v Táboře, Prostějově, Ostrava Svinov; připravuje se Zábřeh na Moravě a další.
  • Vítězství ve všech letošních výběrových řízeních pořádaných na zajištění dopravní obslužnosti - 2x Karlovarský kraj, 2x ministerstvo dopravy; v dalších případech bylo výběrové řízení z iniciativy vyhlašovatele zrušeno – dopravcem i nadále zůstávají ČD.
Změny přinášející pozitivní vývoj ukazatelů ČD budou pokračovat i ve druhém pololetí. Do konce roku nasadí ČD do Provozu dalších cca 40 nových vozidel a počítají s dalším rozšiřováním služeb, jako je například internetový prodej, služby v oblasti cykloturistiky, speciální produkty pro specifické cílové skupiny, apod.

Největší nádraží v Moravskoslezském kraji, Ostrava-Svinov, vykázalo za první pololetí více než 10% nárůst tržeb z přepravy cestujících


Po zavedení bodového systému v rámci nového silničního zákona se dynamika růstu tržeb zrychlila až na přibližně 25 %.

Meziroční nárůst celkových tržeb z přepravy cestujících ve výši 10,7 % zaznamenaly v prvním pololetí pokladny největšího nádraží Českých drah na území Moravskoslezského kraje – Ostravy-Svinova. Za prvních 6 měsíců letošního roku činily tržby za mezinárodní a vnitrostátní jízdné přibližně 49,6 milionů Kč; zatímco v loňském roce dosáhly tržby hodnoty přibližně 44,8 milionů Kč. V rámci celého obvodu uzlové železniční stanice Ostrava-Svinov pak byla vykázána míra růstu tržeb ve výši 11,5 %, kdy letošní tržby dosáhly za období leden – červen 2006 - 81,3 milionů Kč. Stejný ukazatel v loňském roce činil 72,9 milionů Kč.    

Při srovnání měsíců červenec 2005 a 2006 byla zaznamenána ještě vyšší dynamika růstu tržeb. Ta dosáhla přibližně 25 %, když podle předběžných kalkulací tržby za měsíc červenec 2006 v rámci železniční stanice Ostrava-Svinov dosáhly přibližně 8 milionů Kč. V roce 2005 přitom stejný ukazatel činil 6,4 milionů Kč. Silný nárůst tržeb byl přitom zaznamenán především díky platnosti nového silničního zákona od 1. 7. 2006 a nabídce služeb ČD, kdy řada cestujících, kteří před tím využívali k cestám především osobní automobil, začala dávat na dálkových spojích přednost spojům Českých drah. Růst tržeb také motivuje širší nabídka dálkového spojení v letošním roce, která se zvýšila především díky zavedení spojů SC Pendolino na trase Praha – Ostrava.

Na konci června 2006 byla oficiálně ukončena kompletní modernizace železniční stanice Ostrava- Svinov. Ta dnes nabízí novou výpravní budovu se širokým spektrem služeb pro cestující – včetně pokladen přijímající platební karty, služeb ČD centra, ČD Lounge, možnost připojení na internet prostřednictvím technologie Wi-Fi a další. Součástí je také provázání s přednádražním terminálem s přímým napojením na autobusové linky MHD a s docházkovou vzdáleností na tramvajové linky. V prostorách přednádraží byla také vytvořena nová parkovací místa systému P+R umožňující pohodlně kombinovat dojezd osobním autem na nádraží a dále cestu vlakem.

Současně České dráhy ve spolupráci s provozovatelem parkovacího domu KOMA – Parking na nádraží v Ostrava-Svinov nabízejí možnost zvýhodněného parkování. Každý, kdo při placení předloží platný jízdní doklad Českých drah, zaplatí za parkování v parkovacím domě KOMA nižší cenu. Parkování po dobu jedné hodiny tak například zákazníka ČD vyjde na 15 Kč (standardní cena je 20 Kč), na 7 a více hodin 99 Kč (standardní cena je 150 Kč) a při parkování po dobu 30 dnů zaplatí zákazník Českých drah 1500 Kč (standardní cena je 2000 Kč). Nabídka platí prozatím do konce letošního roku.

Nádraží Ostrava Svinov je s denní frekvencí cestujících ve výši až 30 tisíc největším nádražím ČD na území Moravskoslezského kraje. Cestujícím nabízí denně kompletní portfolio přepravních služeb Českých drah – až 6 párů spojů SC Pendolino, 9 párů spojů kategorie EC, IC a Ex a širokou nabídku spojení vlaky dalších kategorií. Z Ostravy Svinova lze vlaky ČD – vedle míst na území ČR cestovat například do Polska, na Slovensko, do Rakouska či Ruské Federace. Spojení s Prahou je k dispozici takřka každou hodinu a vlaky SC Pendolino trvá 3 hodiny 22 minut.

Klíčovou roli hraje Ostrava Svinov také v regionální dopravě. V rámci systému MS Takt nabízí spojení regionálními vlaky ČD v 1-2 hodinovém taktu s významnými centry Moravskoslezského kraje (Bohumín, Opava, Český Těšín, Havířov, apod.). Od letošního prosince bude zahájen provoz vlaků v elektrické trakci také mezi Ostravou Svinovem a Opavou Východ. České dráhy na trať nasadí nové moderní dvoupodlažní jednotky řady 471.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená