FinExpert.e15.cz

ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ UNIE: Pro tři čtvrtiny obyvatel není cena zemního plynu důvodem k přechodu na využívání jiných energií

Česká republika vypustila podle Integrovaného registru znečišťování životního prostředí v roce 2006 do ovzduší cca 82,5 miliónu tun oxidu uhličitého.

To je o 2 % více než v roce 2005. Vůbec nejvíce se na produkci CO2 podílí výroba elektřiny. Vytápění elektřinou je navíc dnes o 43 % dražší než topení zemním plynem. Studie Ipsos Tambor uvádí, že pro 72 % obyvatel ČR není cena ekologického zemního plynu důvodem k přechodu na jiné energie.

Používá-li se k vytápění zemní plyn nebo dálkové teplo vyrobené v teplárně, roční výdaje jsou někde uprostřed cen paliv a energií. Topit zemním plynem je při současných cenách jen o 13 % dražší než při využití centrálního zásobování teplem, zatímco topit elektřinou je již dnes o 43 % dražší než zemním plynem a ceny elektřiny pro domácnosti by se měly v příštím roce ještě cca o 10 % zvýšit. Nevyčíslitelné jsou ale vedlejší účinky (externality) nekvalitního vytápění nebo výroby energií. Dýchat dnes české ovzduší přináší mnoha lidem značná zdravotní rizika. Vzduch s vysokými koncentracemi rakovinotvorných látek musí dýchat přibližně polovina obyvatel ČR a v oblastech, kde koncentrace prachových částic PM10 v roce 2006 překročily emisní limity, žije více než 66 % naší populace. Vystavení našeho městského obyvatelstva těmto prachovým částicím je jedno z nejhorších v Evropské unii. „Můžeme hovořit o časované bombě, kdy neřešení současných problémů bude znamenat v příštím období významné náklady na nemocnost a hospodářské ztráty z ní plynoucí,“ říká Radim Šrám, vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR a čerstvý držitel ocenění 7. ročníku Česká hlava. V ČR roste tzv. genotoxicita prostředí. „Četnost poškození lidského geonomu vlivem špatného ovzduší se u nás po roce 2000 opět zvyšuje a už se dostala na úroveň před rokem 1990,“ dodává.

Ipsos Tambor v listopadu 2008 zpracoval (na reprezentativním souboru 500 respondentů) průzkum na téma „Postoj obyvatel k využití zemního plynu v energetice“. Z něj vyplynulo následující:

  • 63 % obyvatel České republiky si myslí, že používáním zemního plynu místo uhlí při výrobě elektrické energie dojde ke zlepšení životního prostředí,
  • 67 % obyvatel České republiky si myslí, že používání efektivních technologií na bázi zemního plynu může být vhodným řešením pro krytí potřeby elektrické energie,
  • pro 72 % obyvatel České republiky (využívajících v domácnosti zemní plyn) není cena zemního plynu důvodem k přechodu na využívání jiných energetických zdrojů,
  • stejně jako v roce 2006, také v roce 2008 tvoří uživatelé zemního plynu, kteří o žádné změně kvůli ceně zemního plynu neuvažují, zhruba tříčtvrtinovou většinu.

„Tam, kde lidem není lhostejné jejich zdraví a existuje možnost připojení na zemní plyn, vyhrává plynové vytápění. Pro tento způsob hovoří nejen vysoká dostupnost i přijatelné pořizovací náklady, ale především snadná a přesná regulace, stejně jako čistý a jednoduchý provoz. Spalováním vzniká minimální množství emisí znečisťujících látek a prakticky žádné prachové částice, SO2, apod. Navíc účinnost plynových spotřebičů ve srovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva je mnohem vyšší,“ říká Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie.

Další článekcelkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

To si snad dělají srandu.
Pepe
3. 12. 2008, 10:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená