FinExpert.e15.cz

ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ UNIE: Diversifikaci dodávek zajistí i LNG

Poptávka po zemním plynu v Evropě podle výroční zprávy Mezinárodní energetické agentury za rok 2007 zůstane i do budoucna silná. Evropské státy IEA budou dovážet čím dál větší objemy zemního plynu klasickými plynovody i ve formě LNG. V roce 2015 má LNG v zemích OECD pokrývat takřka čtvrtinu poptávky po plynu.

Celkový objem těžby zemního plynu v zemích sdružených v IEA (Mezinárodní energetické agentuře) klesá, zatímco poptávka stoupá. Země IEA jsou čím dál závislejší na obchodu mezi regiony, nejvýraznější je pak tento trend v Evropě. Přestože v severoamerickém regionu je už tradičně největší zájem o potrubní zemní plyn a na pacifickém trhu hlavně o LNG (liquid natural gas = zkapalnělý zemní plyn), ani jeden zmíněný region si nemůže dovolit ignorovat globální situaci. Evropské státy IEA budou dovážet čím dál větší objemy zemního plynu i ve formě LNG. Severní Amerika se chystá dovážet LNG jak od pacifických, tak atlantických výrobců. Pacifičtí spotřebitelé prudce zvýšili odběr LNG z atlantických trhů, neboť někteří tradiční pacifičtí dodavatelé nebyli schopni plnit nasmlouvané objemy dodávek.

Produkční kapacita LNG roste - z 240 mld. m3 v roce 2005 na 360 mld. m3 v roce 2010 (v souladu se zprávou IEA „Natural Gas Market Review“ z roku 2006, GMR 2006) a v roce 2015 na 470 mld. m3, potenciálně až 600 mld. m3. Nárůst kapacity po roce 2010-2012 ovšem zásadním způsobem záleží na tom, zda budou nové projekty brzy schváleny.Odpařovací kapacita rychle roste, pokud však některé státy a regiony chtějí využít alternativu v podobě LNG, musí na svých domácích trzích posílit konkurenční prostředí.

V roce 2015 má LNG v zemích OECD naplňovat takřka čtvrtinu poptávky po plynu. I přes tradičně pomalé tempo rozvoje na trzích s LNG se toto odvětví rychle mění. Nově vyjednané a nedávno obnovené dlouhodobé kontrakty reagují na dopady globalizace, které jsou vidět na cenově citlivějším krátkodobém trhu s LNG. Rychlý nárůst ve využívání LNG a jeho větší flexibilita již nyní vytvářejí globální trh s plynem. Oproti očekáváním GMR z roku 2006 se tento proces loni urychlil. „Ve státech EU bylo vybudováno nebo je připravováno více než 20 projektů na terminály LNG, přitom pro ilustraci lze uvést, že např. kapacita terminálu v Chorvatsku, kde se český dodavatel spoluúčastní na projektu, má činit cca 10 mld. m3 za rok,“ konstatuje Oldřich Petržilka, senior manažer České plynárenské unie.

Globální poptávka po surovinách i kvalifikované pracovní síle v některých případech dramaticky zvýšila ceny a snížila efektivitu na investovaný dolar v porovnání se situací popsanou v GMR 2006. Pokud by se podpořila těžba v zemích IEA, obzvláště v oblasti zanedbaných polí (sice výnosných, ale nerozvinutých), mohlo by to v krátkodobém a střednědobém horizontu snížit tlak investice v zemích, které nejsou členy IEA.

V období do roku 2015 citelně scházejí dálkové plynovody. Pokud už se investuje do přepravy na stále větší vzdálenost, pak se výrazně preferuje LNG. Nejistý regulační rámec a přístup „ano, ale ne na mém dvorku“ nadále zpomalují investice do plynovodů a další infrastruktury, obzvláště když je při tom potřeba překročit hranice. V mnoha právních systémech regulační nejistota zpomaluje investice.

Investice do přepravy LNG s výhledem do roku 2015 překročily stávající potřeby, ale díky této dodatečné kapacitě se zvýší tak potřebná flexibilita LNG odvětví. Ve všech regionech IEA se stejně mohutně investuje do odpařovacích kapacit, což rovněž přispívá k větší pružnosti, i když v Evropě je potřeba schválit mnoho nových terminálů a přetrvávají jisté geografické nerovnováhy.

Nezvykle mírná zima roku 2006 po celém světě u domácností výrazně snížila poptávku po plynu. Ceny se pohybovaly pod ropnou paritou, což vedlo k výraznému nahrazování ropných produktů u stacionárních aplikací. Ve většině evropských zemí IEA se ale ceny plynu příliš nehýbaly, a odrážely tak propojení s cenami ropy.

Poptávka po plynu podle všeho zůstane silná, byť trochu slabší, než předpovídala zpráva GMR 2006, a to kvůli výše uvedeným očekáváním. V roce 2006 ceny kolísaly od 7,4 dolaru na MBtu ve Velké Británii a 8,3 dolaru na MBtu na německé hranici. Plyn je levnější než ropa, ale v porovnání s uhlím zůstává dražší.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená