FinExpert.e15.cz

ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ UNIE: CNG autobusy jsou čistější než naftové EURO V

Autobusy s pohonem CNG mají z hlediska emisí nižší hodnoty než autobusy naftové splňující emisní normu EURO V.

Podle studie Centra dopravního výzkumu produkuje pohon CNG dokonce o více než 50 % méně prachových částic než stanovuje norma EURO V. Přitom nedochází ani ke snížení výkonu, vyrábějí se CNG autobusy, které mají vyšší výkon než naftové.

Jak vyplývá ze studie proveditelnosti Centra dopravního výzkumu v Brně, zemní plyn využívaný v dopravě obecně poskytuje nižší emise CO, NOx i pevných částic (PM). Jak vyplývá z níže uvedené tabulky emisních faktorů uvedených ve studii Centra dopravního výzkumu, nejen že CNG autobusy produkují nižší emise jako jsou CO, NOx, HC aj., ale pohon CNG produkuje o více než 50 % méně prachových částic než stanovuje norma EURO V (platná od podzimu 2009).

Norma EURO V          Ekobus             Iveco CNG
CO (g/kWh) =   1,5      0,012                 0,54
HC (g/kWh) =   0,46     0,25                  0,16
NOx (g/kWh) = 2          2,08                  1,18
PM (g/kWh) =   0,02     0,005                0,01

„Všechna vozidla využívající ropné PHM, aby splňovala stále přísnější evropské normy musejí být neustále dovybavovány lepšími, výkonnějšími a právě proto i dražšími zařízeními, které snižují produkci emisí škodlivin, ale neustále zvyšují cenu dieselových autobusů. CNG autobusy splňují normu EURO V bohatě již dnes pouze na základě vlastností a složení paliva. Budou tedy splňovat další budoucí ještě přísnější evropské normy a to bez nutnosti přidávání ekologických prvků do vozidla,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie.

Špatná kvalita ovzduší je největším problémem českého životního prostředí. Obdobně jako v předchozích letech přetrvává jako hlavní problém kvality ovzduší znečištění prachovými částicemi PM10 a PM2,5. V oblastech, kde koncentrace PM10 v roce 2006 překročily imisní limity, žije více než 62 % populace. Znečištění ovzduší částicemi PM10 se podílí na úmrtnosti české populace z 5 až 13 %. MŽP ČR už i upozornilo vládu, že v případě prachových imisí neplníme národní ani evropské imisní limity. Týká se to zejména oblasti Prahy a Brna. Za překračování imisních limitů přitom hrozí České republice sankce ze strany Evropské komise. „U řidičů pražské MHD bylo pozorováno zvýšené oxidační poškození DNA, lipidů i proteinů. Výsledky jednoznačně ukázaly, že vystavení znečistěnému ovzduší ovlivňuje zdravotní stav řidičů autobusů, říká Radim Šrám, vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Lidé si toto také uvědomují, což potvrzuje průzkum agentury Ipsos Tambor z března 2008 (reprezentativní vzorek 1000 obyvatel ČR). Z něj vyplynulo, že autobusy na stlačený zemní plyn (CNG) by ve svém městě či obci uvítalo 88 % obyvatel ČR.

Stlačený zemní plyn, který obsahuje přes 98 % methanu, tedy nejjednoduššího uhlovodíku, se v motoru spaluje společně se vzduchem. Jelikož methan a vzduch jsou plyny, tvoří dokonale promíchanou (tedy homogenní) směs a spalování probíhá téměř za ideálních podmínek. Spalováním methanu vzniká pouze minimum emisí. Oproti tomu spalování aerosolu motorové nafty se dokonalému spalování může různými úpravami pouze přibližovat. 

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená