FinExpert.e15.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Rozhodnutí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti pro společnost Wüstenrot pojišťovna a.s.

Dne 12.května 2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j. 2008/6505/570 ze dne 9.5.2008, kterým bylo společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s., se sídlem náměstí Kinských 602/2, Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen: „Wüstenrot pojišťovna a.s.“), uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Správní řízení o udělení povolení Wüstenrot pojišťovně a.s. bylo zahájeno doručením žádosti společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Gutenbergstraβe 30, Stuttgart a společnosti Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH, se sídlem Alpenstraβe 61, A-5033 Salzburg, Rakouská republika, zakladatelů Wüstenrot pojišťovny a.s.

V průběhu správního řízení předložili žadatelé všechny podklady požadované zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZPoj“), a současně bylo řízenímzjištěno, že Wüstenrot pojišťovna a.s. splnila všechny podmínky pro udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti. ČNB tak v zákonné lhůtě vydala kladné rozhodnutí a povolení Wüstenrot pojišťovně a.s. udělila.

Základní informace o Wüstenrot pojišťovně a.s.:

Základní kapitál: 156 000 000,- Kč

Sídlo: náměstí Kinských 602/2, Praha 5

Akcionáři: Wüstenrot & Württembergische AG (74% základního kapitálu Wüstenrot pojišťovny a.s.)

Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH (26% základního kapitálu Wüstenrot pojišťovny a.s.)

Rozsah povolení:

I. Wüstenrot pojišťovně a.s. bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle následujících odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 ZPoj, část B:

B 1 – Úrazové pojištění

a) s jednorázovým plněním,

b) s plněním povahy náhrady škody,

c) s kombinovaným plněním,

d) cestujících.

B 2 – Pojištění nemoci

a) s jednorázovým plněním,

b) s plněním povahy náhrady škody,

c) s kombinovaným plněním,

d) smluvní zdravotní pojištění.

B 3 – Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech

a) motorových,

b) nemotorových.

B 7 – Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.

B 8 – Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj způsobených

a) požárem,

b) výbuchem,

c) vichřicí,

d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy),

e) jadernou energií,

f) sesuvem nebo poklesem půdy.

B 9 – Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 ZPoj, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.

B 10 – Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,

b) z provozu drážního vozidla,

c) z činnosti dopravce.

B 13 – Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvíchč. 10 až 12 části B přílohy č. 1 ZPoj

a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,

d) ostatní.

B 18 – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).

II.Wüstenrot pojišťovně a.s bylo uděleno povolení k provozování následujících činností souvisejících s pojišťovací činností:

  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj,
  • vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí,
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření,
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů.

Činnost Wüstenrot pojišťovny a.s. bude podléhat dohledu ČNB.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená