FinExpert.e15.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Rozhodnutí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti pro společnost AXA neživotní, a. s.

Dne 12. května 2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j. 2007/6508/550 ze dne 9.5.2008, kterým bylo společnosti AXA neživotní, a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Správní řízení o udělení povolení bylo zahájeno doručením žádosti společnosti AXA neživotní, a.s.

V průběhu správního řízení žadatel předložil všechny podklady požadované zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZPoj“), a současně bylo řízenímzjištěno, že AXA neživotní, a.s. splnila všechny podmínky pro udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti. ČNB tak v zákonné lhůtě vydala kladné rozhodnutí a povolení společnosti AXA neživotní, a.s. udělila.

Základní informace o AXA neživotní, a.s.:

Základní kapitál: 156 000 000,- Kč

Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00

Akcionáři: AXA SA (jediný akcionář)

Rozsah povolení:

I. Společnosti AXA neživotní, a.s. bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle následujících odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 ZPoj, část B:

B 1 – Úrazové pojištění

a) s jednorázovým plněním

d) cestujících

B 3 – Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech

a) motorových

b) nemotorových

B 7 – Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek

B 8 – Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj způsobených

a) požárem

b) výbuchem

c) vichřicí

d) přírodnímy živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy)

f)sesuvem nebo poklesem půdy

B 9 – Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 ZPoj, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami

B 10 – Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla

c)z činnosti dopravce

B 13 – Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 části B přílohy č. 1 ZPoj

c)odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

d)ostatní

B 16 – Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících

a) z výkonu povolání

d) ze ztráty zisku

h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu

j) z ostatních finančních ztrát

B 17 – Pojištění právní ochrany

B 18 – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená