FinExpert.e15.cz

ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE: Splátkové společnosti vítají směrnici EU o spotřebitelských úvěrech

Její nová verze má však podle ČLFA stále rezervy.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje i nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů a jiných finančních produktů pro domácnosti, uvítala přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru z 23. dubna 2008. V rámci konzultační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu se podílela na přenášení zkušeností a praxe členských společností do stanovisek České republiky při jednání orgánů EU o návrhu této směrnice. Zapojila se i do expertního posuzování tohoto návrhu v rámci evropského sdružení poskytovatelů finančních produktů pro domácnosti EUROFINAS.

ČLFA podporuje harmonizační cíle rozhodnutí o přijetí této nové úpravy a vítá záměr umožnit touto směrnicí evropským občanům získat spotřebitelský úvěr v jakémkoliv členském státě se současným zabezpečením vysokého stupně ochrany spotřebitele proti nekalým praktikám některých poskytovatelů. Harmonizaci považuje za předpoklad vytvoření jednotného trhu v EU na úseku spotřebitelských úvěrů s řádově stejnou úpravou jejich podmínek.

Je jisté, že směrnice z 23. dubna 2008 je v tomto ohledu ve srovnání s dosavadní úpravou (s obsahem směrnice 87/102/EHS) pokrokem, zejména v jednoznačnějším vymezení podmínek spotřebitelských úvěrů a v rozpracování zásady odpovědného úvěrování (a půjčování). Škoda, že harmonizační cíle nemusí být při její aplikaci resp. při transformaci do právních řádů členských zemí EU naplněny. Ze schváleného znění není ve všech případech jasné, která ustanovení směrnice mají plně harmonizační poslání. Přijaté znění dává v tomto ohledu možnost rozdílných postupů.

Z hlediska rozvoje trhu spotřebitelských úvěrů, domácího i v měřítku jednotného evropského trhu, považuje ČLFA za významné posílení ochrany spotřebitele úpravou řady jeho práv před uzavřením úvěrové smlouvy i v průběhu jejího naplňování. Zdůrazňuje však i důležitost rozpracování zásad odpovědného půjčování. Vítá rozpracování závazku spotřebitele jednat obezřetně a respektovat smluvní povinnosti i další ustanovení směrnice, která zdůrazňují zásadní a konečnou odpovědnost spotřebitele za jeho úvěrová rozhodnutí.

ČLFA upozorňuje i na problémy, které mohou být spojeny s uplatněním některých práv spotřebitele podle směrnice. Naplnění některých ustanovení v praxi může být v rozporu s požadavkem na jednoduchost, rychlost a úspornost spotřebitelských úvěrů. Jde např. o rozsah informací pro spotřebitele v předkontraktační fázi, při jehož vymezení nebyly dostatečně zohledněny podmínky sjednávání spotřebitelských úvěrů v místě prodeje, o složitý výpočet RPSN s malou vypovídající schopností pro běžné spotřebitele, či o složitou úpravu práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, která může v praxi vést k právní nejistotě.

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sdružení v ČLFA jsou připraveni dálespolupracovat s orgány státu při přípravě zákona, kterým bude obsah směrnice z 23. dubna 2008 rozpracován do našeho práva. ČLFA nabídla využití zkušeností a stanovisek nebankovní věřitelské komunity k využití zejména při přípravě těch ustanovení nového zákona, na která se nevztahují plně harmonizační pasáže nové směrnice EU.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená