FinExpert.e15.cz

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA:. Výsledky za rok 2006

Česká exportní banka plní očekávání podniků, valná hromada projednala výsledky banky.

Na dnešní valné hromadě bylo uzavřeno hospodaření a zhodnoceny výsledky činnosti České exportní banky v loňském roce. Objem smluv na financování  aktivit českých vývozců a investorů i jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů České exportní banky dosáhl v roce 2006  téměř 20 mld. Kč. Oproti  předchozímu roku to znamená nárůst  o 4 %. Smlouvy se týkaly téměř ze 71 % přímé podpory zahraničně obchodních operací (tj. vývozních úvěrů, záruk, financování investic). Zbývajících 29 % objemu podepsaných smluv připadlo na financování výroby pro vývoz, což  je důkazem vysokého zájmu vývozců o komplexní financování jejich vývozních projektů a schopnosti banky takové potřeby uspokojit. Banka ukončila rok se ziskem 99 miliónů korun, přičemž všechny vygenerované prostředky budou převedeny do fondu vývozních rizik banky, který umožňuje rozšířit podporu vývozu do rizikových teritorií.

Česká exportní banka dokázala v jedenáctém roce své činnosti uspokojit poptávku klientů orientovanou především na podporu  vývozu nebo investic do energetických projektů a strojírenských investičních celků. Tyto dvě velké zbožové skupiny představují v objemu podepsaných smluv plných 88 %. Rozvíjí se financování účasti českých firem na dopravních a infrastrukturálních stavbách i na bytových a developerských projektech. Významnou skupinu tvoří v portfoliu ČEB i nadále malé a střední podniky, s nimiž banka podepsala smlouvy v objemu téměř 1 miliardy korun.

Z hlediska teritoriálního je téměř celé úvěrové portfolio banky (98 %) vytvořeno v zemích, do nichž míří jen 15 % veškerého českého vývozu.  V nich  hraje schopnost  vyhovět v nabídce financování často nadstandardním požadavkům  či podmínkám dovozců či investorů nejvýznamnější roli při rozhodování o tom, zda uzavřít kontrakt s českým subjektem. Teritoriální priority českých exportérů byly jednoznačné. Preferovali jako cílovou zemi svého vývozu a  investic země SNS a především Ruskou federaci. Podíl Ruska v portfoliu banky tvořil v roce 2005 necelých 16 %, v roce 2006 23,3 %. Pokračuje zájem o asijská teritoria, například Vietnam či Mongolsko, nově se v portfoliu objevila Gruzie, stálý je zájem o Balkán, výrazné signály přicházejí z moldavského trhu.

Česká exportní banka se na českém úvěrovém trhu podílí cca 1 – 2 %, avšak v oblasti úvěrů poskytnutých v cizích měnách dosahuje podílu 20 %. Absolutně převažují úvěry poskytnuté v USD a v EUR s tím, že jak se splácí starší úvěrové smlouvy, roste podíl úvěrů v EUR, které se postupně stává dominantní měnou, v níž čeští exportéři uzavírají své kontrakty.

Česká exportní banka je nedílnou součástí systému státní podpory exportu a  současně je pevně zakotvena také  v bankovní komunitě. Při řešení potřeb českých firem velmi úzce spolupracuje s komerčními bankami (HSBC, Citibank, ČS, ČSOB, KB a dalšími) jak na dvoustranném či vícestranném  základě, tak i na půdě specializovaného orgánu České bankovní asociace, kterým je Pracovní skupina pro exportní financování.

Klepněte pro větší obrázek

 

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená