FinExpert.e15.cz

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA: Valná hromada uzavřela hospodaření za rok 2007

Valná hromada České exportní banky, a.s. dnes uzavřela schválením základních materiálů hodnocení činnosti banky v roce 2007 a současně schválila další důležité dokumenty. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2007, jejíž součástí je i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a schválila řádnou účetní závěrku za r. 2007 a návrh na rozdělení zisku za rok 2007. Potvrdila správnost postupu představenstva a vedení společnosti při naplňování Koncepce proexportní politiky vlády ČR.

Valná hromada schválila dále návrh na zvýšení základního kapitálu banky o částku 150 000 000 Kč na celkových 2 000 000 000 (dvě miliardy Kč) Kč. Majitelem nově vydaných akcií bude stát, který je upíše v plném rozsahu. Stát bude poté vlastnit přímo 75 % akcií banky. Akcionářská práva vykonávají ministerstvo financí (52 hlasů), ministerstvo průmyslu a obchodu (30 hlasů), ministerstvo zahraničních věcí (12 hlasů) a ministerstvo zemědělství (6 hlasů). Dalších 25 % vlastní stát prostřednictvím EGAP.

Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu banky je motivováno požadavky legislativy a regulátora a především rostoucími požadavky českých vývozců na podporu financování, které banka ve střednědobém horizontu očekává.

Valná hromada zvolila za odstoupivší E. Hrdou nového člena dozorčí rady banky. Stal se jím Milan Sedláček, vrchní ředitel sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace MZV ČR.

Základní údaje o výsledcích banky v roce 2007:

Výsledky činnosti ČEB lze považovat za mimořádně příznivé jak v oblasti obchodní, tak finanční. Všechny stanovené základní ukazatele činnosti bankybyly splněny nebo překročeny:

  • ČEB podepsala úvěrové a záruční smlouvy v celkové výši 19,4 mld. Kč, což představuje téměř 103 % z celoročního úkolu, jedná se o třetí nejvyšší roční objem podepsaných smluv v historii činnosti ČEB;
  • celkový stav úvěrů v průběhu roku 2007 v porovnání s koncem roku 2006 stoupl o 33,7% (tj. ze 17,8 mld. Kč na 23,8 mld. Kč);
  • z hlediska struktury forem financování tvoří převážnou část objemu (plných 89 %) smlouvy na financování úvěrů, v průběhu roku 2007 ČEB poskytla vývozcům prostředky v rámci čerpání poskytnutých úvěrů v celkové hodnotě téměř 13,8 mld. Kč, ukazatel čerpání úvěrů byl v roce 2007 historicky nejvyšším od roku 1996, kdy ČEB poskytla čerpání prvních úvěrů;
  • meziroční nárůst stavu úvěrů o 6 mld. Kč se také promítl do růstu bilanční sumy, která meziročně stoupla o více než 33% a její objem dosahuje částky 34,3 mld. Kč;
  • významný meziroční nárůst bilanční sumy je vyvolán razantním zvýšením stavu úvěrů, kterému se přizpůsobuje i pasivní strana bilance. V oblasti zdrojů došlo k jejich částečné restrukturalizaci a byly aplikovány nové formy jejich získání formou Euro Medium-Term Notes Programu, který zajišťuje pružnější získání potřebných zdrojů s podstatně nižšími náklady než standardní emise dluhopisů s fixním kuponem. Možnost využít program byla prodloužena až do roku 2009;
  • ČEB nadále vykazuje velmi dobrou kvalitu úvěrového portfolia, v situaci, kdy podíl klasifikovaných úvěrů na celkovém objemu úvěrového portfolia činí 4,5%.

Těchto výsledků bylo dosaženo v podmínkách ovlivněných výrazným posilovánímsměnného kurzu CZK vůči USD a EUR jako hlavním smluvním měnám, ve kterých se uskutečňuje téměř98 % veškerých obchodních transakcí ČEB, zatímco všechny rozhodující položky bilance jsou vykazovány v CZK. Při zohlednění posílení devizového kurzu CZKby vybrané ukazatele výsledků banky vzrostly pro ilustraci následovně:

  • objem podepsaných smluv: o 689 mil. Kč
  • stav úvěrů: o 1 806 mil. Kč
  • čerpání úvěrů v roce: o 323 mil. Kč

s následným dopadem do objemu bilanční sumy.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená