FinExpert.e15.cz

Česká exportní banka na veletrhu v Brně

Česká exportní banka se tradičně zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 1. – 5. 10.2007. Financování vývozu strojírenské a energetické produkce je hlavní součástí podpory exportu, a proto je účast na veletrhu vyvrcholením tuzemských aktivit banky vzhledem k soustředění jejích klientů a partnerských bank. Česká exportní banka podpořila za dobu své existence od roku 1995 český vývoz ve výši téměř 200 miliard korun. Financování exportu strojírenské produkce v celém spektru tvoří  97 % současného úvěrového portfolia ČEB,  jehož výše přesahuje 21 miliard korun.
 
Financování vývozu energetických celků a zařízení zůstává s 51 % podílem hlavní oblastí vývozu podpořeného státem prostřednictvím ČEB. Významný podíl, téměř 38 %,  z toho zaujímá financování investic českých podnikatelských subjektů v zahraničí do energetického sektoru, a to v zemích s předpokládaným výrazným ekonomickým růstem, kterého tito investoři chtějí využít. Druhým pilířem, na kterém je dlouhodobě založena činnost ČEB, je financování ucelených strojních komplexů pro různá odvětví průmyslu, včetně související inženýrské činnosti s podílem přesahujícím 39 % úvěrového portfolia. Spektrum těchto průmyslových oborů sahá od cukrovarů, cementáren a rafinérií až např. po polygrafický průmysl a nově také těžbu surovin a geologický průzkum. Trvale je již jeho součástí financování projektů dopravní a občanské infrastruktury prováděné zkušenými českými stavebními firmami. Spektrum aktivit ČEB zaměřených na podporu úspěchu českých firem ve světě pak doplňuje financování  vývozu jednotlivých strojů ať již kovoobráběcích nebo jiných strojů obecně používaných v průmyslu nebo elektrotechnického zařízení. 

K 31. 8. 2007 jsou v portfoliu České exportní banky  poskytnuté úvěry na financování vývozu do 30 zemí. Kromě významného podílu financování vývozu do zemí SNS (Ruská federace a Ukrajina, rozvíjí se Moldávie) je novým teritoriem oblast Indického subkontinentu,  jehož země v důsledku rychlého ekonomického růstu řeší potřebu nových energetických zdrojů. Dodávky českých vývozců navazují  na investice z předchozích desetiletí. Úplně novou zemí, kam pronikají s finanční pomocí ČEB české firmy, je Mongolsko zejména při snaze o využití jeho velkého nerostného  bohatství.

Doprovodnou akcí veletrhu je v tomto roce mezinárodní výstava Transport a logistika. Tato oblast získává v portfoliu ČEB stále výraznější místo. Za dobu své existence banka financovala vývozy téměř všech druhů dopravních prostředků (nákladních vozidel, dopravních prostředků pro veřejnou dopravu – tramvají, trolejbusů, autobusů -  nových nebo repasovaných cvičných letadel a dílů pro ně, říčních a mořsko-říčních lodí) a další techniky. V poslední době také české firmy vyvážejí velké stavební práce na infrastrukturálních liniových dopravních projektech, výstavbě silnic a železnic. Patří mezi ně například  rekonstrukce a modernizace železniční  trati Nikšič – Podgorica v Černé Hoře v objemu 50 mil. EUR a rychlostní silniční komunikace Baku – hranice Ruské federace a další stavby v Ázerbajdžánu v ceně 180 mil. USD. V jednání jsou práce na výstavbě nových či rozšíření stávajících přístavů.

Česká exportní banka se bude na veletrhu prezentovat jako nedílná součást státní podpory exportu, která obsahuje vedle financování a finančního poradenství i konzultační a marketingové služby (Czechtrade) a zejména pojištění vývozních rizik (EGAP). Celosvětově je systém podpory exportu příkladem efektivní spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Optimálními cestami financování vývozu se státní podporou a se zapojením soukromých úvěrových zdrojů se dosahuje vzájemně výhodné spolupráce soukromých subjektů a státu. Systém směřuje k tomu, aby se prosperita exportujících domácích firem efektivně a cíleně podpořená státem stala účinným nástrojem pro řešení aktuálních problémů zejména v zaměstnanosti, sociální oblasti a v rozvoji vlastního podnikatelského prostředí. Na půdě Pracovní skupiny pro exportní financování České bankovní asociace hledá ČEB se svými partnery rozšíření možností  pro komerční banky tak, aby přímo nebo spolu  s ČEB mohly i ony poskytovat svým klientům v ještě  širší míře přístup ke státem podpořenému financování exportu.

K  veletrhu spouští dne 1.10.2007 Česká exportní banka zkušební provoz ruské verze svých internetových stránek. Stánek České exportní banky je letos  opět umístěn na volné ploše u pavilonu F.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená