FinExpert.e15.cz

Ceny elektřiny v roce 2009

Na elektrické energii jsou závislé domácnosti i podniky. Od čeho se ale vlastně cena elektřiny odvíjí? A proč od Nového roku znovu podraží?
Ceny elektřiny v roce 2009

Od roku 2002 dochází v České republice postupně k otevírání trhu s elektřinou. Původně si svého dodavatele elektřiny mohli vybírat jen významní odběratelé, od roku 2006 to mohou udělat už všichni koneční zákazníci včetně domácností. Trh s elektřinou je pod dohledem Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Státní energetické inspekce (SEI) a Operátoru trhu s elektřinou. Situace na trhu je v současnosti ovlivněna růstem ceny elektřiny na energetické burze.

Subjekty na trhu s elektřinou

Na trhu s elektřinou vystupuje několik subjektů. Jsou to zejména

 • konečný zákazník,
 • dodavatel a
 • distributor elektřiny.

Konečný zákazník má právo uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s jakýmkoliv dodavatelem. Dodavatelé se také označují jako obchodníci (držitelé pro obchod s elektřinou). Vlastní dodávku elektřiny zajišťuje územně příslušný distributor, tedy ten, v jehož regionu je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Nákup elektřiny realizují dodavatelé buď přímo od výrobců nebo prostřednictvím energetické burzy. Energetická burza Praha vznikla v červenci 2007.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se dá obecně rozdělit na cenu za distribuci elektřiny a cenu za silovou elektřinu. Do konce roku 2005 byla cena elektřiny plně regulována státem. Díky liberalizaci trhu s elektřinou podle zákona č.458/2000 Sb. se však oddělila distribuce a dodávka elektřiny. Cenu za distribuci tak stát reguluje, zatímco cenu za silovou elektřinu nereguluje.

 1. Cena za distribuci tvoří náklady na dopravu elektřiny od výrobce k zákazníkovi a skladování elektřiny. Tuto cenu určuje ERÚ prostřednictvím vyhlášky č. 150/2007 Sb. a svých cenových rozhodnutí. Cena je stanovena vždy do 30. listopadu a platí po celý následující kalendářní rok.
 2. Cena za silovou elektřinu je určována obchodníkem s elektřinou podle aktuální situace na trhu. Tato cena zahrnuje měsíční paušál a platbu za skutečnou spotřebu v MWh a většinou platí jeden rok.

Podobně lze rozdělit i jednotlivé položky na faktuře za dodávku elektřiny. Mezi regulované položky patří distribuce (plat za příkon a za množství), systémové služby, činnost zúčtování operátora trhu a krytí více nákladů, které souvisejí s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Mezi neregulované položky patří silová elektřina (stálý plat a plat za energii) a daň z elektřiny.

Cena za distribuci

Cena obecně závisí na typu distributora, typu dodavatele, typu produktu dodavatele, sazbě za distribuci, typu jističe a roční spotřebě elektřiny v kWh.

Mezi distributory patří:

 • E.ON Distribuce, a.s. (působí v jižních Čechách a na jižní Moravě)
 • PREdistribuce, a.s. (působí na území Prahy)
 • ČEZ Distribuce, a.s. (působí ve zbývajících krajích)
 • dodavatelů je ale více než 300.

Cena za silovou elektřinu

Na cenu za silovou elektřinu má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří nabídka a poptávka na trhu s elektřinou, cena elektřiny v zahraničí, ceny komodit a ceny emisních povolenek.

Nabídka a poptávka na trhu s elektřinou je ovlivněna rostoucí poptávkou po elektřině a nedostatkem elektřiny kvůli omezeným kapacitám výrobních zařízení. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi a závislosti spotřeby elektřiny na růstu HDP dochází k poklesu poptávky po energiích všeobecně.

Cena elektřiny v zahraničí má na cenu silové elektřiny v Česku vliv z důvodu propojení soustav mezi jednotlivými státy.

Ceny komodit, zejména ropy, plynu a uhlí klesají. V České republice se při výrobě elektřiny místo zemního plynu využívá spíše uhlí a jádro.

Ceny emisních povolenek mají významný vliv na pohyby cen elektřiny na energetické burze. Energetické a průmyslové firmy dostávají v současnosti emisní povolenky zdarma. Od roku 2013 se začne v Evropské unii uplatňovat energeticko-klimatický balíček. Emisní povolenky už nebudou zdarma, ale budou se prodávat v aukcích.

Mezi další faktory patří např. marže obchodníků s elektřinou, sezónnost (léto x zima), časové pásmo (ve špičce x mimo špičku), datum nákupu elektřiny obchodníkem a datum uzavření smlouvy o dodávce mezi konečným zákazníkem a dodavatelem.

Důvody zdražení ceny elektřiny od ledna 2009 podle ERÚ

Od ledna 2009 dochází ke zdražení ceny elektřiny. Podle ERÚ pro to existují následující důvody:

 • na energetické burze došlo k výraznému růstu velkoobchodní ceny silové elektřiny
 • klesá spotřeba elektřiny
 • roste inflace
 • roste podpora obnovitelných zdrojů
 • rostou investice do rozvodné soustavy
 • klesají výnosy z obchodování s přeshraničními kapacitami

Nové ceny elektřiny platné od ledna 2009

Ceny elektřiny je možné zjistit např. na interaktivním kalkulátoru ERÚ.

Domácnosti

U cen pro domácnosti dochází v závislosti na typu distributora od ledna 2009 k navýšení regulované složky, silové elektřiny a celkové dodávky o následující procenta:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

9,9%

21,4%

16,4%

PREdistribuce, a.s.

0,2%

18,5%

9,9%

ČEZ Distribuce, a.s.

6,6%

12,6%

9,9%

Obdobně u cen pro malé podnikatele:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

10,6%

23,9%

18,0%

PREdistribuce, a.s.

1,1%

25,5%

14,4%

ČEZ Distribuce, a.s.

7,2%

11,2%

9,4%

U cen pro velkoodběratele dochází v závislosti na distribuce elektřiny na hladině velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí k navýšení platby za rezervaci kapacity a platby za použití sítí o následující procenta:

Typ hladiny při distribuci elektřiny

Rezervace kapacity

Použití sítí

Velmi vysoké napětí

16%

10%

Vysoké napětí

12%

13%

Na ceně za dodávku elektřiny pro domácnosti se podílí zejména elektřina včetně obchodní marže (56,9%) a distribuce elektřiny (34,1%). U průměrné ceny za 1 kWh dochází k navýšení z 4,15 Kč na 4,65 Kč.

Příklad

Zde je příklad navýšení nákladů na elektřinu pro domácnost, která při zvolené sazbě D02d dosahuje průměrné spotřeby 2200 kWh. Jedná se o sazbu pro relativně střední spotřebu, na ohřev TUV a na topení domácnost elektřinu nepoužívá. Hlavní jistič je 3 x 25 A a distributorem je společnost PREdistribuce, a.s.

U regulovaných cen dojde k následujícím změnám:

Regulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena za distribuci (měsíční plat za příkon podle velikosti jističe)

75,00 Kč

75,00 Kč

Cena za distribuci (plat za distribuované množství)

1693,77 Kč/MWh

1692,27 Kč/MWh

Cena za systémové služby

147,81 Kč/MWh

141,01 Kč/MWh

Cena za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou

4,75 Kč/MWh

4,75 Kč/MWh

Příspěvek na obnovitelné zdroje, kogeneraci a druhotné zdroje

40,75 Kč/MWh

52,18 Kč/MWh

Obdobně u neregulovaných cen:

Neregulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena elektřiny (stálý plat)

38 Kč

45 Kč

Cena elektřiny (plat za energii)

1728 Kč/MWh

2044 Kč/MWh

Daň z elektřiny

28,30 Kč/MWh

28,30 Kč/MWh

Celkové roční náklady na elektřinu se tak navyšují z 11.152,00 Kč na 12.087,45 Kč, což odpovídá navýšení o 8,39%.

Další článek


 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

faktura
jenik
20. 1. 2009, 08:10
Upozornění na chybu
.
13. 1. 2009, 16:00
Chybí tam hlavní důvod zdražení - monopol (+uplace
felix
9. 1. 2009, 15:33
Buď práci ČEZt
Vojta Filip
8. 1. 2009, 09:16
Re: letošní vánoční dárek od ČEZu
Majk
31. 12. 2008, 18:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená