FinExpert.e15.cz

Cena léků stoupá, výdaje budou vyšší

Výdaje na léky v posledních letech v Evropské unii jsou hlavním faktorem růstu výdajů na zdravotnictví. Cena se navíc pořád zvyšuje.
Cena léků stoupá, výdaje budou vyšší

Levné Polsko, drahé Švýcarsko

Ze všech  nákladů ve zdravotnictví připadne na léky v Evropské unii téměř 20 %, ať už hrazených přímo občany, pojišťovnou či státem. V zemích, kde jsou léky levnější než činí průměr EU je jejich spotřeba ještě vyšší., zářným příkladem je Polsko, kde léky spotřebovávají čtvrtinu všech nákladů na zdravotnictví. Naopak nejnižší celkové výdaje za léky jsou v  Dánsku a Švédsku (pod 10%). Hlavní příčinou je však zdravý životní styl Seveřanů. Kolik platí Evropané za léky? Jaká je spoluúčast pacientů v Evropě?

Rozdíly jsou až desítky procent

V Česku tvoří výdaje za léky 22 % všech nákladů ve zdravotnictví a vyšší náklady na léky jsou jenom v Maďarsku, Slovensku, Itálii, Nizozemí a zmiňovaném Polsku.  Úroveň výše ceny nabízených léků se v jednotlivých zemích zjišťovalo  porovnáváním stovek položek, současně byly ceny těchto léků přepočítány v paritě kupní síly.  Vůbec nejnižší jsou ceny léků v Polsku (68 %, EU25=100) a Turecku (69 %), Lotyšsku (70 %) a Rumunsku (70 %). Nejvyšší ceny léků  jsou ve Švýcarsku (182 %), Islandu (160 %) a Německu (128 %). V průměru je v Evropské unii více než 50% výdajů za léky hrazeno přímo pacienty (nebo přes soukromé zdravotní pojištění).

U léků je spoluúčast pacientů nejvyšší

Můžeme souhrnně říci, že ve všech evropských zemích je nejvyšší míra spoluúčasti občanů  u léků. Vždyť  léky proti kašli, nachlazení a jiným lehkým onemocněním si musí pacienti ve většině evropských zemích hradit v plné výši. Ve východní Evropě je míra spoluúčasti nižší, což je jedním z důvodů vyšší spotřeby léků a v některých případech i jejich plýtváním. Dle kvalifikovaných odhadů skončí v „kontejneru“ léčiva až za 4 miliardy korun ročně. Míra spoluúčasti v některých zemích: Např. v Belgii je cena léků je závislá na nutnosti léku pro pacienta, nejdůležitější léky jsou zdarma, proti nachlazení a jiných lehkých onemocněním je spoluúčast až 80%. Skupina A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast, skupina  (nezbytné léky) 25 %, max. 10 EUR, skupina C (méně nezbytné léky) 50 %, max. 16,70 EUR, skupina CS (běžné léky) 60 %, skupina Cx  80 %. Ve Francii je spoluúčast u léků činí 35 % (pro závažnější nemoci) a 65 % (pro lehčí nemoci – nachlazení, chřipka, kašel…) z ceny léku. V Lucembursku je výše spoluúčasti u normálních léků 40 % ceny léku, u odborných léků  80% ceny léku. V Portugalsku je míra spoluúčasti 20 %, 40 %, 70 % a 100 % ceny léku,  závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Nejlépe jsou lékaři ohodnoceni v USA

Lékařské povolání je ve všech zemích světa vnímáno jako velice respektované, zodpovědné a náročné povolání. Finanční ohodnocení lékařů se však značně liší. Velmi vysoké jsou příjmy samostatně výdělečného specialisty v určitém lékařském oboru v USA a Kanadě. Z evropských zemích jsou nejvyšší příjmy lékařů oproti průměrné mzdě v dané zemi v Belgii a Nizozemí. Naopak nejméně přesahují průměrnou mzdu v dané zemi lékaři v Česku a Maďarsku (bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance nemocnic či soukromé lékaře).

Prevence je důležitá

Jednotlivé evropské země věnují prevenci vysokou pozornost. Zaměření pouze na péči o nemocné totiž samozřejmě nestačí. Přesto růst výdajů na prevenci, nedosahují tyto finanční prostředky požadované výše, výdaje se pohybují okolo 3 % všech výdajů proudících do zdravotnictví. Přitom dobře nastavený systém očkování u malých dětí výrazně snižuje jejich nemocnost a úmrtnost. V míře očkování proti záškrtu, tetanusu, spalničkám… je nejvyšší v evropských zemích (Česko potom patří mezi absolutní špičku). Jediné očkování, ve kterém Česko zaostává za ostatními členskými zeměmi je očkování proti chřipce. V roce 2003 se míra pokrytí očkováním proti chřipce mezi staršími lidmi pohybovala v Česku okolo 40%. Obdobné údaje vykazuje Slovensko, Maďarsko i Polsko. V Austrálii, Koreji či Nizozemí je to více než 75%.

Konzumace alkoholu a cigaret

Největšími „pijany“ v členských zemích Evropské unie jsou Lucemburčané (17 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let za rok), Irové (16,6), Portugalci (16,6) a my Češi (15,0). Nejmenší spotřebu alkoholu mají naopak Švédové (6,6), Kyperčané (5,5) a Malťané (4,6). Nejvíce peněz za alkohol za rok potom utratí Irové. Alkohol je v Irsku velmi drahý a současně je zde vysoká jeho konzumace. Hodně finančních prostředků za alkohol utratí také Britové, Finové, Dánové a Švédi. I když se v těchto zemích neholduje alkoholu v takové míře jako jinde, alkohol je zde strašně drahý (trojnásobně dražší než u nás). Nejvíce mužů  pravidelně kouří v Maďarsku (53 %), Estonsku, Lotyšsku a Litvě (51 %). Nejméně mužů naopak kouří ve Švédsku (18 %) a na Maltě (16 %). Nejvíce žen pravidelně kouří v Nizozemí a Maďarsku (30 %). Nejméně žen naopak kouří v Portugalsku (8 %) a na Maltě (7 %).  V zemích, kde jsou cigarety poměrně drahé (Velká Británie, Irsko, Dánsko, Finsko, Švédsko) kouří mnohem méně obyvatel než je průměr za Evropskou unii. Naopak v zemích, kde jsou cigarety levné (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko či Slovensko) kouří mnohem více obyvatel.

Úroveň cen léků v Evropě  (EU25=100)

Země Úroveň cen léků (EU25=100, v %, v paritě kupní síly)
Švýcarsko 182
Island 160
Německo 128
Dánsko 121
Norsko 120
Irsko 119
Itálie 118
Finsko 111
Nizozemí 109
Rakousko 107
Malta 106
Belgie 106
Lucembursko 103
Kypr 102
Švédsko 95
Portugalsko 94
Velká Británie 93
Francie 91
Slovinsko 85
Estonsko 79
Litva 79
Španělsko 77
Maďarsko 74
Řecko 73
Chorvatsko 72
Bulharsko 72
Česko 71
Slovensko 71
Rumunsko 70
Lotyšsko 70
Turecko 69
Polsko 68

Pramen: Eurostat, Statistik kurz gefasst, Wirtschaft und Finanzen Nr. 45/2007

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená