FinExpert.e15.cz

Čechům nevadí komunisté, ale nezaměstnanost

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v rámci šetření uskutečněného na přelomu června a července 2005 položilo 1 069 respondentům otázku, jaký je nejdůležitější problém, kterému čelí naše země. Odpovědi jsou následující:

 • Ekonomika, nezaměstnanost, životní úroveň, zdražování: 27 %
 • Korupce, hospodářská kriminalita: 15 %
 • Obecná kriminalita: 6 %
 • Špatná politická situace (obecně): 6 %
 • Státní rozpočet, schodek, zadlužení státu: 5 %
 • Evropská unie, problémy spojené s EU: 4 %
 • Soupeření, spory, sobectví politiků: 4 %
 • Zdravotnictví: 3 %
 • Neschopnost politiků, neodbornost, nekompetentnost: 3 %
 • Vláda (špatná, nestabilní ...): 3 %
 • Morálka, mezilidské vztahy: 3 %
 • Sociální politika, důchodová reforma: 2 %
 • Policie, soudy, nevymahatelnost práva: 2 %
 • Ekologie, životní prostředí: 2 %
 • Demografický vývoj, stárnutí populace, nízká porodnost: 1 %
 • Světové problémy (války, terorismus, náboženské konflikty, globalizace): 1 %
 • Školství, výchova mládeže: 1 %
 • Komunisté: 1 %
 • Daně: 1 %
 • Jiná odpověď: 6 %
 • Neví: 4 %

Z přehledu výsledků vyplývá, že relativně často jako nejdůležitější problém, se kterým se musí Česká republika v současnosti potýkat, lidé vnímají různé aspekty související s ekonomickým vývojem (27 %) a zejména pak stávající nezaměstnanost, kterou spontánně explicitně jmenovalo jako nejdůležitější problém 15 % všech dotázaných. Další frekventovanou skupinu odpovědí s celkovým podílem 15 % představuje korupce a hospodářská kriminalita, přičemž samotnou korupci výslovně uvedlo 12 % účastníků výzkumu. K tomu lze přiřadit ještě dalších 6 % respondentů, kteří jako nejdůležitější problém označili obecnou kriminalitu, i 2 % těch, kdo na prvním místě jmenovali působení policie a soudů či nízkou úroveň vymahatelnosti práva.

Podstatná část dotázaných také na prvním místě uváděla různé obecné i konkrétní záležitosti z oblasti domácí politiky. 6 % za hlavní problém označilo obecně špatnou politickou situaci, 4 % jej vidí v sobeckém nebo přehnaně konfliktním chování politiků a další 3 % v jejich nekompetentnosti. Konkrétní záležitosti jmenované jako nejdůležitější problém pak zahrnovaly oblast rozpočtového hospodaření (5 %), působení a stabilitu vlády (3 %), potíže ve zdravotnictví (3 %), problematiku sociální politiky a důchodové reformy (2 %), oblast školství (1 %) či výši daní (1 %), ale třeba i existenci a voličskou podporu KSČM (1 %). V mezinárodněpolitickém kontextu se jako nejdůležitější problém, kterému ČR čelí, občas objevovala otázka EU (4 %). Opakovaně se na místě nejdůležitějšího problému objevovaly rovněž mezilidské vztahy a morálka (3 %), místní i globální stav životního prostředí (2 %) či nepříznivé tendence demografického vývoje (1 %).

Součástí téhož výzkumu byla i otevřená otázka: „Které tři události z poslední doby považujete za nejvýznamnější?“

Mezi až třemi možnými odpověďmi se vedle různých osobních a rodinných událostí, které jednou či vícekrát uvedlo 43 % respondentů, nejčastěji objevoval rozpad vlády Stanislava Grosse a vznik nové v čele s Jiřím Paroubkem (mezi třemi možnostmi tuto událost zmínilo 27 % dotázaných), skandál okolo útěku Radovana Krejčíře a rezignace policejního prezidenta Jiřího Koláře (24 %), dění související s ratifikací ústavní smlouvy EU a jejím zamítnutím ve francouzském a nizozemském referendu (11 %) nebo konec školního roku a prázdniny (9 %). Z konkrétních politických událostí respondenti ještě poměrně často zmiňovali vstup ČR do EU (4 %) a trvající nepokoje v Iráku (3 %). Jiné události se vyskytovaly pouze v menším měřítku.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená