FinExpert.e15.cz

ČD: Výsledky za první čtvrtletí 2006

České dráhy vykázaly za první čtvrtletí v meziročním srovnání růst ve všech klíčových ukazatelích. V osobní dopravě vzrostly přepravní výkony vyjádřené v osobokilometrech meziročně o 7 %; počet cestujících vzrostl o 2,6 %. V nákladní dopravě pak přepravní výkony vyjádřené v tunách přepraveného nákladu vzrostly meziročně o 10,8 %. Tržby rostly jak v osobní tak i nákladní dopravě – a to meziročně o 2,2 % v osobní a o téměř 5 % v nákladní dopravě.

„Za pozitivními výsledky Českých drah v prvním čtvrtletí stojí změny, které ve společnosti nastaly po příchodu nového managementu v květnu loňského roku. Jako správný krok se ukázala změna ve způsobu řízení dvou hlavních činností ČD – osobní a nákladní dopravy. Ty jsou dneska zcela odděleny a podléhají každá přímo zodpovědnému náměstku generálního ředitele.“, komentuje výsledky ČD za první čtvrtletí Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. a dodává: „do výsledků se také promítla naše strategie změn – zavádění nových produktů a služeb, modernizace infrastruktury a vozového parku, stejně jako změny v přístupu k našim zákazníkům, například na úrovni krajů.“

Osobními vlaky ČD cestovalo v prvním čtvrtletí celkem 46,163 milionů cestujících – o 1,2 milionů více než loni

Celkem o 1,2 milionů cestujících více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku cestovalo za první čtvrtletí 2006 osobními vlaky Českých drah. Služeb ČD tak využilo celkem 46,163 milionů platících cestujících, což v porovnání s loňským rokem představuje nárůst o 2,6 %. Celkový počet osobokilometrů (ukazatel přepravní výkonnosti) dosáhl 1683,72 milionů oskm, což v porovnání se stejným obdobím loňského roku znamená nárůst o 111,141 milionů osmk – čili 7 %. Tržby z osobní přepravy dosáhly za první čtvrtletí roku 2006 celkové výše 1,121 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o přibližně 24 milionů – tedy o 2,2 %. Měsíc březen, kdy bylo osobními vlaky Českých drah celkem přepraveno 16 milionů cestujících představoval rekordní měsíc nejen za rok 2006 ale i při srovnání s celým rokem 2005.

Růst výkonů v osobní dopravě Českých drah je výsledkem celé řady změn, které se v osobní dopravě Českých drah během posledního roku odehrály. Tyto změny se týkaly například následujících oblastí:

  • Uvedení nových typů služeb pro cestující: například spoje SC Pendolino přinesly na trase Ostrava – Praha 30 % nových zákazníků do dálkových vlaků.
  • Změna přístupu k jednání s kraji coby zákazníky v oblasti regionální dopravy: České dráhy bez problémů uzavřely smlouvy se všemi kraji pro letošní rok, došlo k nárůstu celkové financované částky.
  • Celková modernizace osobní dopravy Českých drah: zvýšení přepravní atraktivity nasazováním moderních vozidel, program masivní rekonstrukce stanic, vybavení vlakového personálu moderními odbavovacími pokladnami, apod.
„Změny budou pokračovat i v dalších obdobích letošního roku – České dráhy dokončují zcela novou strategii osobní dopravy, přijdou s nabídkou dalších produktů, které doposud v České republice neexistovaly a učiní celou řadu dalších kroků tak, že změnu v dalším růstu kvality služeb Českých drah letos zaznamená každý zákazník“, uvedl Jiří Kolář, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.

Přepravní výkony Českých drah v nákladní dopravě přesáhly za první čtvrtletí 20 milionů tun – meziročně vzrostly o téměř 11 %

Za 1. čtvrtletí 2006 přepravily České dráhy celkem 20,002 milionů tun nákladu. To ve srovnání s 1. čtvrtletí roku 2005 znamená nárůst o 1,956 milionů tun, což zvýšení o 10,8 %. Na tržbách z nákladní přepravy bylo za 1. čtvrtletí 2006 naúčtováno celkem 3939,9 mil.Kč. To proti tržbám za 1. čtvrtletí 2005 to znamená nárůst o 182,7 mil.Kč, čili. o 4,9 %. Za tímto pozitivním výsledkem stojí hlavně růst aktivit v oblasti vnitrostátní přepravy a vývoz (přeprava hnědého uhlí, nerostných surovin, pozemních vozidel, obilí, velkých kontejnerů) či prodloužení přepravních vzdáleností.

Kromě růstu ve všech základních ukazatelích, se Českým drahám daří rozvíjet tři klíčové pilíře úspěšného fungování nákladní dopravy pod značkou ČD Cargo.

•    ČD realizují vysoký podíl mezinárodní přepravy na celkové přepravě zboží, kde dovoz, vývoz a průvoz tvoří celkem více než 60 % objemu nákladní přepravy.
•    Daří se zajišťovat postupný přesun přepravy od hromadných substrátů k hotovým výrobkům.
•    V neposlední řadě ČD zaznamenávají růst progresivních druhů přepravy – např. nedoprovázené kombinované přepravy (zejména mezinárodní přepravy velkých kontejnerů).

 „České dráhy v podmínkách zcela otevřeného liberalizovaného trhu a při stále nevýhodném postavení vůči silniční dopravě zcela zvrátily dosavadní trend ve vývoji nákladní dopravy. Naopak – jak je patrné z výše uvedených ukazatelů – zaznamenávají vysoký růst výkonů a naše aktivity pod značkou ČD Cargo představují výrazně úspěšnou část z portfolia činností Českých drah,“ uvedl k výsledkům za první čtvrtletí Rodan Šenekl, náměstek generálního ředitele pro nákladní dopravu.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená