FinExpert.e15.cz

ČAOCP : Členové zobchodovali akcie a obligace v hodnotě 528 miliard korun

Česká Asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) sehrála v roce 2005 významnou roli v legislativních procesech ovlivňujících český kapitálový trh. Aktivně se zúčastnila přípravy novely zákona o podnikání na kapitálových trzích (ZPKT) a byla zařazena mezi oficiální připomínková místa pro materiály předkládané Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí do mezirezortního připomínkového řízení.

ČAOCP také podniká kroky, které by měly vést k úpravě systému příspěvků do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Návrh platit příspěvky ve výši 2 % z přijatých poplatků a provizí za poskytnuté finanční služby jsou neadekvátní a jejich výše byla schválena bez konzultace s profesními organizacemi.

Asociace také výrazně bojuje proti nelegálním službám obchodníků s cennými papíry a snaží se tak ještě více zprůhlednit český kapitálový trh. 

Asociace obchodníků s cenným papíry má v současnosti 12 stálých členů a 2 přidružené členy. V roce 2005 členové ČAOCP zobchodovali na českých a zahraničních trzích akcie a obligace v hodnotě 528 mld. korun. To představuje nárůst téměř o 73 % oproti roku 2004. K navýšení objemů obchodů došlo také u investičních certifikátů, opcí, futures a správy aktiv. „ČAOCP v roce 2006 předpokládá další růst obchodování svých členů, zvláště pak očekáváme zvýšení zájmu investorů o méně tradiční investiční instrumenty, které představují například certifikáty“, říká Zdeněk Radil, generální tajemník ČAOCP.

Kromě podílu na tvorbě legislativního rámce českého kapitálového trhu vznikla v minulém roce v rámci ČAOCP skupina pro pořádní makléřských zkoušek. Asociace má snahu získat akreditaci od Komise pro cenné papíry a ve spolupráci s AFIZ chce v roce 2006 makléřské zkoušky organizovat. ČAOCP se také stala členem Výboru pro makléřské zkoušky při Komisi pro cenné papíry.

Změny ve způsobu placení úhrad do Garančního fondu

Asociace se snaží ze své pozice upravit navržený systém příspěvků do Garančního fondu, který byl na základě pozměňovacích návrhů Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR včleněn do návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud nedojde k úpravě navrženého systému, budou mít obchodníci povinnost platit příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 2 % z přijatých poplatků a provizí za poskytnuté finanční služby.

Česká asociace obchodníků s cennými papíry v zásadě souhlasí s nastaveným principem, tedy s odvodem navázaným na příjem odměny z poskytnutých služeb. Výše příspěvků by se ale měla pohybovat mezi 0,1 - 0,4 % z přijatých poplatků a provizí. Asociace tak nesouhlasí s bezprecedentní výší poplatku 2 % uvedeném v novele Zákona o podnikání na kapitálových trzích.

Nová výše odvodů do GFOCP bude znamenat pro obchodníky s cennými papíry více než desetinásobné zvýšení oproti stávající situaci. Zvýšení odvodů se promítne do poplatků zákazníkům, kteří tak budou financovat obrovskou ztrátu Garančního fondu obchodníku s cennými papíry. Současní obchodníci s cennými papíry, potažmo jejich zákazníci tak budou platit za chyby nepoctivých obchodníků v minulých letech.

O ČAOCP

Česká Asociace obchodníků s cennými papíry byla založena 17. 6. 2004 a zúčastnilo se jí čtrnáct makléřských společností, které se staly jejími zakládajícími členy. Sídlo ČAOCP je v Praze. Prezidium ČAOCP tvoří prezident Martin Kozumplík (Cyrrus), viceprezidenti Alexander Tóth (BOHM & Partner) a Zdeněk Lepka (BH Securities), členové Jiří Šťastný (Colosseum) a Michal Mišun (A&CE Global Finance).

Asociace usiluje o odborný růst svých členů na základě sdílení informací, zpracovávání vzorových řešení pro opakující se případy v činnosti obchodníků s cennými papíry, vzorové podoby interních předpisů vyžadovaných dozorovým orgánem i další materiály. Hodlá se aktivně účastnit a spolupracovat na tvorbě obecně závazných právních předpisů a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a Stanovami Asociace reprezentuje a prosazuje zájmy svých členů před orgány veřejné správy České republiky. Asociace vydala závazný Etický kodex, jehož dodržování je podmínkou členství v ČAOCP.

V souvislosti s výše uvedenými cíly funguje v rámci ČAOCP několik pracovních skupin. V první fázi naší existence se jedná o pracovní skupinu pro etiku a členské otázky, pracovní skupinu pro legislativu a interní otázky, pracovní skupinu pro komunikaci a pracovní skupinu pro burzovní otázky. Nově také vznikla pracovní skupina pro pořádání makléřských zkoušek.

Seznam členů asociace

 • A&CE Global Finance, a.s., Ptašinského 4, 602 00 Brno,
 • AFIN BROKERS, a.s., Lidická 73, 602 00 Brno,
 • BH Securities a.s., Anežská 10, 110 00 Praha 1
 • BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s., Senovážné nám. 7, 110 00 Praha 1
 • BOHM & Partner, a.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno
 • CAPITAL PARTNERS a.s., Dušní 22, 110 05 Praha 1
 • Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00, Praha 2
 • CYRRUS, a.s., tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
 • EFEKTA CONSULTING, a.s., Erbenova 1, 602 00 Brno
 • GES INVEST, a.s., Královodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1
 • Global Brokers, a.s., Českomoravská 12a, č.p. 2255, 190 00 Praha 9
 • RSJ Invest, a.s., Keřová č.7, 301 11 Plzeň
České cenné papíry
Akcie Cyrrus, a.s., BH Securities, a.s., AFIN Brokers, a.s.
Obligace Cyrrus, a.s., Ges Invest, a.s.
Dražby Efekta Consulting, a.s., Capital Partners, a.s
Zahraniční cenné papíry
Akcie BOHM & Partner, a.s., AFIN Brokers, a.s., Global Brokers, a.s., A & CE Global Finance, a.s.
Deriváty
Opce Colosseum, a.s.
Futures RSJ Invest, a.s.
Investiční certifikáty Cyrrus, a.s.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená