FinExpert.e15.cz

Být zdravotně pojištěn není ve světě samozřejmostí

V Česku jsou ze zákona zdravotně pojištěni všichni občané. V mnoha zemích tomu tak ale není.
Být zdravotně pojištěn není ve světě samozřejmostí

Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotně pojištěni:

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky

Zdravotně pojištěni s nárokem na zdravotní péči stanovenou zákonem jsou tak všichni občané. Bez ohledu na to, zda zdravotní pojištění každý měsíc odvádí či nikoliv.

V Česku zdravotní péče i bez placení

Zdravotní péči poskytnutou občanovi (až na drobné výjimky stanovené zákonem) proplácí zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovna, u které je občan pojištěn. Od března 2009 působí na českém trhu 11 zdravotních pojišťoven. Jako poslední sedo obchodního rejstříku zapsala Zdravotní pojišťovna MÉDIA. Každá nová pojišťovna však má ze zákona rok na to, aby získala 50 tisíc pojištěnců. V případě, že není tato podmínka splněna, tak zdravotní pojišťovna zaniká. Poskytnutá zdravotní péče je však poskytnuta a zaplacena i za občany, kteří si zdravotní pojištění nehradí a mají velké dluhy. Zdravotní pojišťovny sice zdravotní péči po těchto dlužnících vymáhají, v mnoha případech se to však nedaří.

Kdo je dlužník na zdravotním pojištění?

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky je zdravotně pojištěn a každý občan má povinnost hradit zdravotní pojištění. To se však v praxi samozřejmě neděje.

  • Za zaměstnance musí zdravotní pojištění odvádět každý měsíc zaměstnavatel. Zaměstnanci se tak nemůžou stát dlužníkem na zdravotním pojištění. Jestliže není totiž zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, je postihován zaměstnavatel nikoliv zaměstnanec!
  • Další bezproblémovou skupinou jsou důchodci, děti, maminky na rodičovské dovolené…, za tyto občany je plátcem zdravotního pojištění stát.
  • Občan se tak stává dlužníkem na zdravotním pojištění:

-jestliže je OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) a neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění

-jestliže je OBZP (osobou bez zdanitelných příjmů) a neplatí měsíčně zdravotní pojištění (13,5 % z minimální mzdy), v současné době tedy 1 080 Kč.

V Mexiku je pojištěn každý druhý

Z členských zemí OECD mají zdravotní pojištění, stejně jako v Česku, všichni občané ve většině evropských zemích. Výjimkou tvoří např. Rakousko (zdravotní pojištění nemá pouze 2,0 % občanů), Nizozemí (2,1 %) či Polsko (2,7 %). Zcela jiná situace je však v zemích mimo EU – například v Mexiku má zdravotní pojištění pouze každý druhý, v Turecku 67,2 % a v USA 86,5 % občanů. To tedy znamená, že v USA je 47 miliónů občanů bez zdravotního pojištění a nároku na zdravotní péči. Občané bez zdravotního pojištění jsou většinou ošetřeni pouze v humanitárních zdravotnických zařízeních či obdobných zařízení. Kvalita péče je samozřejmě nižší, stejně jako dostupnost.

Nejvyšší pokrytí z veřejných zdrojů je u nás

V Česku je zdravotní péče z 95,4 % hrazena ze zdravotního pojištění a jenom zbylá část připadá na soukromé výdaje občanů. To je nejvíce ze všech členských zemí OECD! Současně kvalita poskytovaných služeb patří mezi nejlepší (např. počtem lékařů, nemocnic, ambulancína počet obyvatel, úspěšností léčby jednotlivých nemocí, preventivními a očkovacími programy…). V USA či Mexiku činí soukromé výdaje více než polovinu. Mnozí občané tak musí má uzavřeno vlastní nadstandardní soukromé zdravotní pojištění, které hradí téměř celou lékařskou péči – je však nesrovnatelně dražší než základní veřejné zdravotní pojištění, které finančně pokrývá nejnutnější a základní zdravotní péči.

Proč je nutná solidarita ve zdravotnictví?

Ve všech členských zemích EU je hlavním pilířem zdravotnictví solidarita. Všichni občané ze zákona mají povinnost odvádět zdravotní pojištění (procentem z příjmu). V některých zemích je sice pouze sociální pojištění, ze kterého se však hradí důchody, zdravotní péče i nemocenská. Zdravotní pojištění však většina občanů odvádí vysoké, i když zdravotní péči nečerpá. Nikdo však neví, nebude-li v budoucnu nemocný a nebude-li potřebovat lékařskou péči, která u vážnějších nemocí stojí statisíce měsíčně a operace i milióny. Lékařské přístroje, chod nemocnic, zřizování speciálních ordinací jsouvelice nákladné záležitosti. Kvalita zdravotnictví je ovlivněna především množstvím peněžních prostředků, které do něj proudí. Zdravotnictví tak na rozdíl od penzijního systému, musí být vždy založeno na solidaritě.

Spoluúčast u léků je nejvyšší v USA

Úhrada léků je ve většině zemí z větší části na pacientovi. Některé léky jsou však poskytovány zdarma. Seznam léků hrazených v plné výši z pojištění, léků hrazených částečně z pojištění a léků hrazených v plné výši pacientem je v každé zemi jiný. Menší spoluúčast pacientů než v Česku (spoluúčast pacientů činila dle zprávy OECD z roku 2007 necelých 30 %) byla pouze v Lucembursku (necelých 23 %). V mimoevropských zemích je však spoluúčast pacientů na lécích více než 50 %, v USA dokonce více než 75 %.

Financování zdravotní péče a léků v zemích OECD (v %)

Země

Zdravotní péče

Léky

veřejné

privátní

veřejné

privátní

Mexiko

42,5

57,5

11,1

88,9

USA

48,7

51,3

24,2

75,2

Korea

55,1

44,9

50,2

53,0

Švýcarsko

58,6

41,4

67,7

34,9

Nizozemí

71,2

28,7

57,2

48,7

Austrálie

72,8

27,2

57,6

54,1

Španělsko

73,7

26,3

72,5

33,1

Maďarsko

76,4

23,6

62,7

37,7

Nový Zéland

77,7

22,3

66,0

34,1

Portugalsko

78,1

21,9

59,0

43,5

Kanada

78,3

21,7

38,7

63,0

Rakousko

78,8

21,2

72,8

31,9

Německo

79,3

20,7

73,3

29,5

Slovensko

82,9

17,1

73,5

35,7

Polsko

83,2

16,8

37,9

61,4

Itálie

85,0

15,0

50,2

49,8

Finsko

85,5

14,5

56,3

52,0

Japonsko

85,5

14,5

69,4

33,3

Francie

86,1

13,9

68,9

36,8

Norsko

86,9

13,1

58,4

40,5

Dánsko

87,9

12,1

55,8

47,7

Island

88,4

11,6

59,5

50,2

Švédsko

89,9

10,1

69,1

42,5

Lucembursko

92,9

7,1

84,0

22,6

Česko

95,4

4,6

75,5

28,6

Pramen: Health at a Glance 2007: Focus on Quality of Care – OECD 2007 – ISBN 9789264027329

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

něco za něco
Pavel
16. 4. 2009, 08:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená