FinExpert.e15.cz

Bydlení: Ušetřete s málem

Úspory energie? Jde to i bez velkých finančních investic.
Bydlení: Ušetřete s málem

Představa šetření energiemi je často spojena jen s pojmy jako komplexní zateplení domu, rekuperace tepla, alternativní zdroje energie a další. To mnohdy znamená velké investice. Ušetřit lze ale i bez nich.

Pokud nevlastníme čerstvou novostavbu pasivního domu, nemusí to ještě znamenat rezignaci na úsporné a environmentální aspekty našeho bydlení. Existuje totiž řada méně náročných a drobných opatření, která zejména při vzájemné kombinaci mohou přinést s poměrně malými náklady zajímavý efekt.

Kde ztráty vznikají

Teplo, a tedy i energie, se z domu dostává dvěma způsoby – vyzařováním kvůli nedokonalé izolaci vnějšího pláště stavby a prouděním vzduchu, který uniká netěsnostmi. Zejména při výrazném poklesu venkovní teploty je vnitřní prostor domu nebo bytu vystaven „tlaku“ na únik teplejšího vzduchu, který s sebou může odnášet nezanedbatelnou část draze zaplacené energie. Proto v rámci jejích úspor hraje zásadní roli vzduchotěsnost stavby. Platí přitom, že i nejlepší tepelně izolační systém může být nefunkční, pokud z domu netěsnostmi uniká ohřátý vzduch.

Vzduchotěsnost přitom musí vykazovat stejnou měrou všechny části obvodového pláště domu – stěny, okna, dveře, základová deska i střecha. Každý dům tedy nabízí desítky možností, kudy vzduch (a teplo) může unikat – od oken a dveří přes strop, základovou desku až po střešní konstrukci.
Velkou skupinu kritických bodů úniku energie tvoří „nutné“ netěsnosti v obvodovém plášti osazení oken a dveří, případně větrací a komínový systém. Problematická místa v zimním období většinou odhalíte bez složité diagnostiky, pokud vám půjde o komplexní posudek těsnosti budovy, můžete použít metodu Blower Door Test (naleznete například na internetových stránkách www.blowtest.cz) v kombinaci s termovizním snímkováním.

Co s netěsným oknem

K nejčastějším problematickým místům patří „nechtěný“ prostor mezi rámem okna a ostěním. Stálé štěrbiny často bývají mezi zdí a rámem okna nebo zárubněmi dveří, také se mohou vyskytnout nad zídkami pod snižujícím se stropem obytného podkroví a u lehkých nezděných budov, například na spojnici podlahy a stěn. Lze je dobře utěsnit zevnitř akrylátovým tmelem nebo kvalitní samolepicí hliníkovou páskou, náklady na toto opatření se pohybují v řádu stokorun.

Vedle toho se mohou objevit netěsnosti mezi rámem a mechanickou částí – křídlem okna. Významné netěsnosti vykazují zejména všechna starší okna, u nich pak dodatečné zatěsnění spár může přinést podstatné úspory energie, ale i zvýšený tepelný komfort v interiérech. Opatření je přitom zpravidla jednoduché a levné, s krátkou dobou návratnosti. Provádí se s pomocí těsnicích profilů z různých materiálů:

  • Těsnění vsazované do drážky – těsnicí profily ze silikonového kaučuku s obchodním názvem Eurostrip se vsazují do vyfrézované drážky, cena za instalaci se pohybuje mezi 30 Kč až    40 Kč za metr délky. Životnost je dlouhá, materiál je odolný proti vlivům povětrnosti i slunečnímu záření.
  • Samonalepovací těsnění se používá v oknech, kde nelze těsnění dávat do drážky, jde o silikonové trubičkové těsnění lepené silikonovým tmelem.

Další opatření

Správnou dodatečnou izolací oken lze zamezit úniku tepla až o 50 %. Vzhledem k faktu, že okna znamenají obvykle až dvoutřetinový podíl na celkovém úniku energií skrze vnější plášť budovy, jde o významné procento a úspora v běžném domě může po utěsnění nekvalitních oken a dveří činit několik tisíc korun za topnou sezónu.

Tepelné ztráty kromě zmíněných kroků pomůže snížit také instalace okenních reflexních fólií, které fungují na principu „obráceného“ zrcadla – infračervené „teplé“ vlny odrážejí zpět do interiéru. I vhodné zacházení se závěsy nebo venkovními žaluziemi může tepelné bilanci okenních otvorů prospět.

Nenápadné úniky tepla

Pozornost je třeba věnovat nejen oknům a dveřím v plášti budovy, ale i méně nápadným konstrukčním prvkům, které mohou být příčinou energetických ztrát. Jedním z nich může být nepoužívaný nebo jen sporadicky využívaný komín. Jde například o vyústění spalin z plynových ohřívačů – tady je nezbytné, aby poloha klapky či přepážky, kterou je obvykle komín uzavřen, byla výrazně patrná, aby bylo možné vždy mimo provoz zařízení uzavřít a zabránit tak úniku tepla. Ještě lepší je, když ohřívač nejde se zavřenou přepážkou vůbec spustit. Instalovat přepážku je přitom jednodušší než vyrábět klapku – stačí naříznout plechovou rouru komína do poloviny obvodu a zasunout do něj plechový pruh s koncem zastřihnutým do půlkruhu.

Riziko ztrát také může znamenat kuchyňský odtah nad sporákem, i tady by měl být odvod uzavíratelný přepážkou či klapkou. Také komínové otvory nepoužívaných kamen nebo krbů je kvůli možným ztrátám prouděním vzduchu nutné utěsnit.

Strop jako most ke ztrátám

Ke ztrátám energie nedochází jen prouděním vzduchu, ale i vyzařováním energie do venkovního prostoru. K jejich masivnímu omezení slouží komplexní izolace, která je podmínkou úsporného fungování domu. Ani silná a dobře provedená izolace vnějších stěn ale nemusí stačit, rizikovou zónou je strop dělící spodní podlaží od neobývané půdy. Zvláště ve starších přízemních budovách se ztráty stropem podílejí poměrně velkou částí na celkových tepelných ztrátách stavby.

Z toho vyplývá nutnost dodatečného opatření k jejich zamezení. U starých stropů, kde je mezi trámy vzduchová dutina, se do tohoto prostoru vkládá dodatečná tepelná izolace. Používá se minerální vlna, která se vkládá z půdní strany do prostoru mezi trámy. Další možností je zafoukání dutin celulózovou izolací typu Climatizer Plus (informace naleznete na stránkách www.ciur.cz), které je mnohem snazší, protože nevyžaduje demontáž vrchní konstrukce podlahy. Navíc má výhodu, že se foukáním zaplní i jinak těžko přístupná místa, kde by jinak mohly vznikat tepelné mosty. Pro aplikaci stačí malý otvor v každé dutině, takže není třeba žádných dramatických stavebních zásahů v prostoru půdy.

Úsporné tipy

  • Snížením teploty v pokoji o 1°C lze ušetřit až 2 100 Kč za rok.
  • Dům během nepřítomnosti nenechávejte úplně vychladnout, temperujte jej – energie na nové ohřátí studené stavby eliminuje úsporu.
  • V chladném období větrejte krátce a intenzivně.
  • Energii ušetříte i při „transportu“ teplé vody z místa ohřevu do místa spotřeby, čím kratší
  • potrubí, tím hospodárnější provoz. Potrubí vedoucí teplou vodu kvalitně izolujte.
  • Myčka šetří vodu i energii – mytí nádobí v průměrné domácnosti spotřebuje asi osmdesát litrů teplé vody, myčky nádobí dokáží ušetřit až 80 % tohoto množství.
  • Pákové baterie odstraňují neekonomický postup při míchání studené a teplé vody.
  • Úsporu přinese racionální chování při běžném užití vody – při krátkém spuštění vody například na mytí rukou nepouštějte automaticky teplou vodu, která stejně během mytí nepřiteče.
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o nezávazné vyplněn...
Maty
24. 7. 2013, 10:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená