FinExpert.e15.cz

Bydlení: Jak a v čem bydlet?

Otázka bydlení patří k nejpalčivějším problémům většiny lidí. Každý, minimálně jednou za život, se musí pro nějaký druh bydlení rozhodnout. Jakému typu dá přednost, záleží většinou na finanční situaci jedince, ale i jiné okolnosti mohou mít důležitý vliv na konečné rozhodnutí.
Bydlení: Jak a v čem bydlet?

Nyní patří k nejvíce preferovaným způsobům bydlení patří tzv. vlastní bydlení - soukromé vlastnictví rodinného domu nebo bytu. K jeho podpoře přispívá široká nabídka úvěrových produktů (hypotéky, úvěry ze stavebního spoření). Pokud je vlastní bydlení pro daného člověka nedosažitelné, nezbývá než se ucházet o možnost bydlení v bytech v družstevním vlastnictví nebo si najít klasický pronájem cizího bytu.
Před výběrem nejlepšího řešení je nezbytné zvážit všechny možné varianty a dopady na každého jednotlivce v domácnosti. V definitivním rozhodnutí by měly být zakomponovány plány členů domácnosti v blízkém i vzdálenějším časovém horizontu. Dostupnost práce, zdravotní stav jednotlivých členů domácnosti či vazba na dopravní obslužitelnost lokality, ve které budete bydlet, může hrát významnou roli v rozhodování.

Jak se žije v domě či bytě v osobním vlastnictví?

O osobním – soukromém vlastnictví domu nebo bytu lze mluvit tehdy, pokud je daná nemovitost zapsána v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu na listu vlastnictví. Tento list vlastnictví říká, komu nemovitost patří, přesně ji specifikuje (např. objekt bydlení na pozemku parc. č. 123 v katastrálním území Žerotín), mluví o právech a závazcích na nemovitosti a o způsobu nabytí současným vlastníkem.

Pořízení takové nemovitosti je zpravidla nejdražší variantou. Na druhou stranu nese i spoustu výhod. Vlastník nemovitosti neplatíte žádné nájemné. Hradí pouze služby spojené s bydlením – elektřina, plyn, popř. vodné, u bytů ale musí počítat s příspěvkem do fondu oprav.

Soukromý vlastník má absolutní svobodu v nakládání se svým domem nebo bytem. Dům i byt může dle svého uvážení podat, zastavit a tak získat prostředky na jeho úpravu či přestavbu. Pokud prostory momentálně nepotřebujete, libovolně je lze pronajímat jiné osobě.
 
Ten, kdo si v nejbližší době chce pořídit vlastní bydlení, musí být obezřetný při uzavření kupní smlouvy. V tomto okamžiku totiž hrozí riziko, že kupující narazí na nesolidního prodávajícího, který jej připraví o peníze aniž by došlo k převodu vlastnictví. Proto je nezbytné ošetřit podstatné náležitosti kupní smlouvy, zejména přesně specifikovat údaje o nemovitosti a o vlastníkovi nemovitosti z výpisu z listu vlastnictví. Výhodné pro kupujícího bývá takové řešení, kdy se převod peněžních prostředků na účet prodávajícího uskuteční až po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nemáte-li žádné zkušenosti v této jistě složité právní oblasti, požádejte o pomoc právníka, který vám pomůže možná rizika minimalizovat. Sice zaplatíte peníze navíc, ale za jistotu hladkého a bezstarostného průběhu převodu nemovitosti se vynaložené náklady vylatí.

Jak se žije v družstevním bytě?

Družstevní bydlení má již celkem dlouhou historii a stále má své příznivce po celém světě. Tento model bydlení můžeme charakterizovat tím, že stojí na rozmezí mezi bydlením vlastnickým a nájemním.

Z hlediska výše pořizovacích nákladů patří nákup družstevního bytu k levnější variantě oproti bytu kupovaného do osobního vlastnictví. V numerické podobě se jedná zhruba o 10-20 % rozdíl.

Při koupi družstevní bytu je dobré vědět, že daný byt ve skutečnosti nevlastníte. K jeho pořízení postačí sepsat "Smlouvu o převodu členských práv a povinností", dohodnout se na ceně těchto práv a smluvit způsob úhrady. Následně uzavřete s družstvem "Nájemní smlouvu". Celý proces převodu členských práv lze zvládnout v relativně krátké době. Při převodu družstevního bytu není nutné čekat až několik měsíců na zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí jako u převodu bytu v osobním vlastnictví.

Družstevní bydlení může být dobrou alternativou v řešení bytové situace. Některá práva jsou ale dosti omezená oproti vlastnictví soukromého bytu. Obvykle platí, že družstevní byt nesmíte pronajímat bez souhlasu družstva.

Družstevní bydlení je bezpečné do té doby, pokud družstvo dobře hospodaří. Naopak špatné ekonomické výsledky mohou dospět do situace, kdy je vyhlášen konkurz na majetek družstva. Bohužel se váš byt stává automaticky předmětem konkurzní podstaty a v nejhorším případě o něj můžete přijít. Až na pár výjimek ale družstva fungují dobře a je jen na jejich členech, aby důslednou kontrolou veškerých činností v družstvu předcházeli případným problémům.

Nedávnou změnou zákona o dluhopisech bylo umožněno bankám poskytovat hypotéky i na koupi družstevního bytu, čímž došlo k větší dostupnosti tohoto druhu bydlení zejména pro mladé lidi.

Nájemní bydlení

Poslední možností, jak získat střechu nad hlavou, je pronájem cizího bytu. Na zájemce neklade nároky na počáteční velkou finanční investici, nicméně výše nájmů je hlavně v Praze a velkých městech poměrně vysoká. Lze říci, že pronájem bytu je nejvýhodnější, pokud chcete byt využívat kratší dobu (1 až 4 roky).

Z logiky věci je zřejmé, že pronajatý byt můžete užívat jen v takovém rozsahu, jak vám dovoluje nájemní smlouva uzavřená s jeho vlastníkem. Bez jeho vědomí a souhlasu nesmíte například byt podrobovat stavebním úpravám dle vašeho uvážení nebo jej pronajímat třetí osobě.

V poslední době je téměř každodenně diskutována výše nájemného, kterou by měli nájemníci bytů platit. V současnosti můžeme mluvit o dvou druzích nájemného.

Do první kategorie zahrnujeme nájemní smlouvy uzavřené v minulosti na tzv. dobu neurčitou. Tento fakt je ochraňuje před výpovědí z nájmu (výpověď z nájmu může být dána jen ze zákonných důvodů a s nárokem na náhradní bydlení) a neúměrným zvyšováním nájemného – platí státem regulované nájemné.

Všichni ostatní nájemníci se z takovýchto výhod nemohou těšit. Pronajímatelé s nimi uzavírají smlouvy na dobu určitou a platí smluvní-tržní nájemné.

Pronájem bytu je velmi často využíván lidmi, kterým se nevyplatí dojíždět za prací. Rovněž pro mladé páry je pronájem bytu vlastně jedinou možností, jak se rychle dostat k bydlení.

Bydlení pod drobnohledem

Vlastní byt
+ zákonná ochrana soukromého vlastnictví
+ svévolné užívání a nakládání s bytem
+ neplatíte žádné nájemné
+ na jeho nákup můžete použít úvěry ze stavebního spoření, popř. hypotéku
+ při prodeji vyšší tržní cena bytu
- vyšší pořizovací náklady
- veškeré opravy a rekonstrukce si platíte sami
- nutnost sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Družstevní byt
+ rychlost převodu
+ nižší pořizovací cena bytu
+ o dodávky energií a služeb se stará družstvo
+ koordinace a plánování oprav
- špatné hospodaření družstva
- nutnost dodržovat vnitřní pravidla družstva

Nájemní byt
+ minimální počáteční investice
+ vhodné jako startovací bydlení pro mladé
- platba nájemného
- nelze provádět žádné úpravy

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená