FinExpert.e15.cz

Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se často setkává se stížnostmi lidí, kteří se stali obětí nekalých praktik zprostředkovatelů práce v zahraničí. MPSV proto považuje za nutné upozornit, abyste byli při přijímání lákavých nabídek práce v zahraničí skutečně opatrní.
Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí

Poznámka: Text pochází z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Práci může zprostředkovávat pouze ta agentura práce, která má k této činnosti licenci MPSV. Tu může získat po splnění podmínek, které ukládá zákon (např. trestní bezúhonnost, praxe apod.). MPSV vydává licenci na tři roky a poté může daná organizace požádat o prodloužení. Agentura práce si nesmí účtovat za zprostředkování práce žádnou částku. Je možné se dohodnout jen na úhradě nákladů, které s prací souvisí (např. letenka, jízdenka apod.).

Ministerstvo nezodpovídá za činnost agentur

Seznam povolených agentur práce je k dispozici na internetové adrese portal.mpsv.cz (sekce - zaměstnanost – pro občany – agentury práce). Seznam MPSV průběžně aktualizuje. Součástí jsou i kontaktní adresy, telefonní čísla, fax a e-mail na jednotlivé zprostředkovatelny práce. Navíc jsou zde uvedeny státy, do kterých bylo zprostředkování zaměstnání povoleno, a doba platnosti těchto povolení.

MPSV nenese za činnost agentur zodpovědnost. Pokud se člověk setká s podezřelým chováním ze strany agentury, může se obrátit na nejbližší úřad práce a podat podnět ke kontrole. Pokud se prokáže porušení zákona, může daná agentura dostat pokutu až do výše 1 mil. Kč.

EURES: poradenské služby

Česká republika je už více než rok členem Evropské unie. Pro občany ČR z členství mimo jiné vyplývá, že mohou využívat služeb informační a poradenské služby EURES. Ta vznikla proto, aby usnadnila a podpořila volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru - EU/EHP (tj. členské státy EU, Norsko, Island) a Švýcarska. Lidé, kteří mají zájem pracovat v zahraničí, by měli minimalizovat rizika a obracet se při hledání zaměstnání v zahraničí právě na EURES a povolené zprostředkovatelny práce.

Zájemci o práci v zahraničí se mohou obracet na kterýkoli úřad práce v ČR, kde jim vyškolení pracovníci (tzv. EURES poradci nebo kontaktní osoby EURES) podají informace o volných pracovních místech v EU/EHP a Švýcarsku a o životních a pracovních podmínkách v těchto zemích. Základní informace jsou k dispozici i v elektronické formě na adresách europa.eu.int/eures; portal.mpsv.cz/eures.

Služby EURES jsou bezplatné. Informace o volných místech ověřují pracovníci systému EURES v příslušných zemích, odkud nabídka práce pochází. Lidé by měli být opatrní při hledání práce v zahraničí. Tím se značně minimalizuje riziko, že se člověk stane obětí nelegálních zprostředkovatelů.

Informační systém EURES (European Employment Services) – Evropské služby zaměstnanosti zahájil svou činnost v roce 1993. Jedná se o systém spolupráce mezi službami zaměstnanosti členských států, jejich partnery a Evropskou komisí. Posláním informační sítě EURES je výměna informací o poptávce a nabídce na trhu práce, o situaci a vývojových tendencích na tomto trhu i o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých členských státech EU. Cílem systému EURES je podporovat mobilitu pracovní síly na evropském trhu práce prostřednictvím služeb nabízených zaměstnancům, zaměstnavatelům i ostatním občanům, kteří hodlají využít princip volného pohybu pracovníků uvnitř Evropské unie.

Od 1. 5. 2004 se na EURES pracovníky obrátilo téměř 24 000 klientů. Největší zájem měli o práci v zemích s otevřeným pracovním trhem (Velká Británie, Irsko a Švédsko). Nejvíce jich odešlo pracovat do Velké Británie.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená