FinExpert.e15.cz

Buďte novátory a výhody se jen pohrnou!

Splníte-li požadavky organizací na podporu podnikání, čeká vás nemalá pomoc při rozjezdu firmy.
Buďte novátory a výhody se jen pohrnou!

Přijít v současnosti na trh, který je mnohdy značně přesycen, s něčím novým, je pro začínající podnikatele úkol nelehký. Zvláště pak v situaci, kdy váš vstupní finanční potenciál ani zdaleka nestačí pokrýt náklady se vstupem firmy na trh související. Ač nabízíte jedinečný produkt, službu či technologický proces jste odkázáni na milost a nemilost bankovních institucí, které k začínajícím subjektům mnohdy nebývají dvakrát vstřícné.

Tato zdánlivě patová situace má však zajímavé řešení. Existují totiž organizace nabízející podporu firmám, které vstupují na trh a s sebou přinášejí zajímavou podnikatelskou koncepci, jenž není na trhu doposud vžita, tzv. inovační podnikání. Ačkoliv v zahraničí fungují podobné společnosti již několik let, v České republice se jedná o poněkud nový způsob podpory začínajících firem. Takovéto společnosti podporují inovativní firmy, vědu a výzkum a také studenty s nápady. Zajišťují pro ně peníze, poradenství, prostorya kontakty.

Obecně se nabízené služby liší, a tak vám přiblížíme schéma fungování agentury na podporu inovačního podnikání na příkladu JIC (Jihomoravské informační centrum), které působí na trhu od roku 2003 ajehož zřizovatelem jsou Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Společnosti podporující inovační podnikání ve většině případů totiž úzce spolupracují s českými univerzitami, které působí v roli garanta projektů.

Z inkubátoru na vlastní nohy

Jako novorozenci přicházející na svět s určitým handicapem, jste i vy, potažmo vaše firma umístěni do inkubátoru. Jedná se o specifický pojem napovídající, že se nacházíte ve fázi, ve které jste všemožně podporováni a dotováni až do chvíle než se postavíte na „vlastní nohy“.

V praxi to potom vypadá tak, že podnikatel přichází s nápadem či záměrem a v inkubátoru získá základní poradenství ohledně dotací, možností financování a sestavování podnikatelského záměru. Předem jsou vymezeny podmínky pro vstup do takovéhoto inkubátoru, a rovněž je i dán čas, po který tato podpora trvá. Při hodnocení vámi nabízeného produktu se přihlíží zejména na čas dokončení vývoje a uvedení výrobku (služby) na trh, potřeby zákazníků, poptávku, velikost trhu a jeho bariéry, konkurenční výhody a konkurenci, v neposlední řadě ina složení vašeho týmu a zkušenosti společně se znalostmi.

Pokud splníte výše popsané podmínky a následně budete zařazeni do programu na podporu inovačního podnikání, můžete se těšit na podpis zvýhodněné podnájemní smlouvy a dále na bezplatné konzultace týkající se založení firmy, právních aspektů, marketingu, strategie firmy a jejího business plánu a vhodného zvolení formy financování zejména poradenství v oblasti dotační politiky.

JIC nabízí inkubovaným firmám například poskytnutí mikropůjčky ve výši 250 000 Kč až 750 000 Kč s úročením 3 % p.a. se splatností tři roky a s možností odkladu splátek až o 12 měsíců, a také možnost předčasného splacení bez vedlejších poplatků. Mimo této formy finanční podpory nabízí i zprostředkování financování ze strany soukromých, institucionálních a veřejných zdrojů (dotační programy).

„Doba hájení“ pro vás končí okamžikem uplynutí tříleté doby inkubace nebo v případě, kdy firma oproti předchozímu období nedosáhla uspokojivého pokroku, případně porušila ustanovení platné podnájemní smlouvy.

Fondy Evropské unie

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) spadá mezi tématické operační programy v Cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. eur (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. eur.

Tento operační program spadá pod řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a žádat o něj mohou podnikatelé, sdružení podnikatelů, vysoké školy, neziskové organizace, fyzické osoby, uzemní samosprávné celky a jiné. Peníze na výše uvedený dotační program se dále rozdělují do jednotlivých oblastí podpory, jako jsou vznik firem, rozvoj firem, efektivní energie, inovace, technická pomoc apod.

Plánujte a stanete se dobrými stratégy


Pokud se tedy zaměříte na specifikaci svých předností, sestavení strategie firmy společně s dlouhodobým plánem a zároveň máte na příslušném trhu co nabídnout, nemusíte se obávat, že zůstanete na financování vaší firmy sami. Je pak už jen na vás, jak nabídnutou šanci zužitkujete a jestli se dokážete v konkurenci ostatních firem uplatnit.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená