FinExpert.e15.cz

Budoucnost úspěšného podnikání je (i) v ekologii

Životní prostředí nejvíce ohrožuje nadměrná prašnost v ovzduší, hustota silniční dopravy a množství odpadu na skládkách.
Budoucnost úspěšného podnikání je (i) v ekologii

I to vyplývá ze zprávy Ministerstva životního prostředí pro rok 2006, kterou byla nyní představena. Mezi pozitivní zjištění naopak patří zejména klesající energetická a materiálová náročnost ekonomiky a větší využívání čistších zdrojů energie.

Životní prostředí je méně zatěžováno hlavně kvůli novým technologiím, které začaly být zaváděny během 90. let. V současnosti však je již potenciál nových technologií, které snižují spotřebu energie, většinou vyčerpán, a úspory je nutno hledat v dlouhodobějších systémových opatřeních.

Pozitivní také je, že od roku 2004 klesá produkce odpadů (v roce 2006 o 5,7 % na 28,1 mil. tun) a naopak se zvyšuje množství odpadů, které jsou recyklovány. Svědčí to o rostoucí společenské odpovědnosti, kterou firmy a podnikatelské subjekty pociťují. Jedním dechem s tímto údajem je však nutno uvést, že se zvýšilo množství odpadu, který končí na skládkách, kde zatěžuje životní prostředí nejvíce.

Doprava

 
Velkým problémem jsou emise skleníkových plynů, které pocházejí hlavně z narůstající motorové dopravy. Právě po silnici se přepravuje rozhodující objem zboží. Jelikož ceny ropy budou do budoucna pravděpodobně jen růst, budou oblasti závislé na silniční dopravě postupně zatěžovány stále většími náklady. Cílem Ministerstva životního prostředí je zvýhodňovat dopravu železniční a smíšenou (tj. automobilovou v kombinaci s železniční).
 

Energie až na prvním místě

 
Energetická náročnost přepočtená na jednotku HDP poklesla o 6,5 %, což je nejvyšší meziroční pokles od roku 2000. Snižuje se také podíl tuhých paliv, které jsou nahrazovány šetrnějším zemním plynem. Přesto situace není povzbudivá. Jak se uvádí ve zprávě, i přes pozvolný pokles je energetická náročnost české ekonomiky jedna z nejvyšších v Evropě. Výsledkem je vyšší spotřeba energie, více emisí, vyšší dovozy energetických surovin a tím nižší konkurenceschopnost.
 

Šance v obnovitelných zdrojích?

 

Řešením nedostatku energie a vysokých cen surovin je využívání obnovitelných zdrojů. V praxi se tím rozumí omezovat spotřebu hlavně ropy a využívat více energie z vody, větru, slunce ad. Přes rostoucí využití však obnovitelné zdroje stále tvoří pouze zlomek (4,3 %) celkové spotřeby. Průměr v Evropské unii je přitom 13,6 %. Ceny energií budou stále častěji určujícím faktorem při konečné ceně zboží, a proto ve výhodě budou ti, kdo využívají alternativní zdroje energie.

Nedávno např. vešel v platnost zákon určující procento biopaliv, které musí být přimícháváno do každého litru bezinu. Je v tom však háček, a uvědomuje si ho i samotná Evropská unie, která zavedení vyhlášky podporuje. Produkce speciální biomasy potřebná k dalšímu plánovanému přimíchávání k palivům by pohltila téměř třetinu veškeré v současnosti využívané zemědělské plochy v EU.

Jaké jsou trendy?

 
Ministr životního prostředí nastiňuje směry, jimiž se budou ubírat legislativní opatření týkající se ekologie takto: např. při pořizování nízkoemisních (ekologičtějších) spalovacích zdrojů pro vytápění mohou pomoci peníze z evropských fondů, dále státní úřady postupně obmění své automobily za čistější alternativy, přísnější bude kontrola STK, novela zákona o silniční dani zvýhodní auta na environmentálně šetrnější pohon. „Reviduje se systém poplatků za znečišťování ovzduší, připravovaná novela zákona o ovzduší stanoví přísnější parametry pro spalování v domácích kotlích. Pomoci by měla i druhá fáze ekologické daňové reformy.“, vypočítává ministr Bursík.
 

Přes rozpačitost závěrečných konstatování zprávy, do jaké míry se podařilo naplnit plánovanou ochranu životního prostředí, jsou její závěry jasné. Ministerstvo životního prostředí bude čím dál víc usilovat o vyšší daňově zatížení těch oblastí, které životní prostředí znečišťují nejvíce, a naopak ulevovat sektorům, které se chovají ekologičtěji.

Při rozhodování o budoucím rozvoji podnikání, či jen koupi nového vytápění pro rodinný dům, je proto namístě se zamyslet nad tím, jaké zdroje energie budeme využívat. Správné plánovaní a následná investice tak nemusí být prospěšná pouze pro naše svědomí, ale i peněženku. Např. při rostoucím zpoplatnění nerecyklovaných odpadů, může třídění odpadu a jeho recyklace časem přinést výrazné úspory. Je také zřejmé, že chovat se šetrně k životnímu prostředí se už teď stává součástí marketingové strategie firem a může tak efektivně zvyšovat prestiž značky.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená