FinExpert.e15.cz

Budete mít příští rok vyšší příjem?

Daňová reforma navrhovaná MF v případě schválení změní výpočet čisté mzdy.
Budete mít příští rok vyšší příjem?

Navrhované legislativní změny se v případě jejich schválení dotknou daňové zátěže zaměstnanců i OSVČ. Polepšíte si nebo nikoliv? A o kolik? Jak na tom budou OSVČ? Podívejme se na hlavní změny.

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně

Ve vyspělých zemích světa se daň z příjmu počítá z hrubé mzdy zaměstnance a nikoliv ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, i proto je zrušení superhrubé mzdy na místě.

V praxi tak v současné době je sice rovná sazba daně 15 %, ale efektivní zdanění se pohybuje od 0 % až téměř k 20 %. U občanů s nadstandardními příjmy je potom 15% sazba daně zavádějící, protože efektivně, tj. daně z příjmu fyzických osob k hrubé mzdě, odvedou více než je sazba daně.

Zrušení superhrubé mzdy bude muset však být kompenzována zvýšením rovné sazby daně z 15 % na 19 %. Toto opatření bude mít na daňovou povinnost zaměstnanců malý vliv. Opačná situace bude u OSVČ, pro které to bude znamenat vyšší daňovou povinnost. Nyní totiž odvádí na dani z příjmu fyzických osob všechny OSVČ 15 % ze zisku, v případě schválení navrhované změny by se tak odvodová zátěž OSVČ na dani z příjmu fyzických osob zvýšila.

Zvýšení slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka, kterou může uplatnit každý výdělečně činný občan, činí pro celý rok 2011 částku 23 640 Kč. Zaměstnanci tedy uplatňují každý měsíc slevu na poplatníka ve výši 1 970 Kč. V případě schválení reformy by se sleva na poplatníka zvýšila na 27 840 Kč, zaměstnanci by tak mohli každý měsíc snížit svoji daňovou povinnost o 2 320 Kč.

Zvýšení slevy na poplatníka by znamenalo nižší daňovou povinnost pro všechny výdělečné občany. U OSVČ by alespoň částečně kompenzovalo zvýšení sazby daně. Přesto by živnostníci odvedli v příštím roce na dani z příjmu fyzických osob více. Došlo by však ke sjednocení výpočtu daňové povinnosti pro OSVČ i zaměstnance.

Praktický příklad: OSVČ pan Zelený dosáhl za rok 2010 zisku 240 000 Kč. Kolik zaplatil na dani z příjmu? Jak to bude v roce 2011 a v roce 2012 v případě schválení novely? Pan Zelený pro zjednodušení uplatňuje pouze slevu na poplatníka.

  • Za rok 2010 odvedl pan Zelený na dani z příjmu 11 160 Kč ((240 000 Kč ∙ 15 %) – 24 840 Kč).
  • Za rok 2011 odvede pan Zelený na dani z příjmu 12 360 Kč ((240 000 Kč ∙ 15 %) – 23 640 Kč).
  • Za rok 2012 by odvedl pan Zelený na dani z příjmu 17 760 Kč (240 000 Kč ∙ 19 %) – 27 840 Kč).

Daňová povinnost pana Zeleného by se tedy v roce 2012 výrazně zvýšila. V případě, že by pan Zelený uplatňoval daňové zvýhodnění na děti, byl by tento rozdíl menší. Nadále by však odvod na dani z příjmu pro OSVČ byl v Česku v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi příznivý.

Rodiče s dětmi by si polepšili

Dále navrhovaná reforma počístá s možností uplatit daňové zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč za rok. V roce 2011 může každý občan v daňovém přiznání uplatit za celý rok daňové zvýhodnění na dítě ve výši 11 604 Kč, zaměstnanci tak mohou uplatnit na každé dítě měsíčně daňové zvýhodnění 967 Kč, v roce 2012 by to bylo měsíčně již 1 117 Kč.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti považuji za velmi efektivní, jednoduchou a přitom levnou finanční podporu rodin s dětmi. Kvůli daňovému zvýhodnění stát nezřizuje žádné úřady, daňové zvýhodnění se uplatňuje v daňovém přiznání. Současně je daňové zvýhodnění motivující, protože daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze, když má rodič příjem.

Kvůli vyššímu daňovému zvýhodnění se vyplatí vzít i práci za nízkou mzdu, v tomto případě může být dokonce čistá mzda vyšší než hrubá mzda. V roce 2012 by měl otec dvou dětí při hrubé mzdě 10 000 Kč čistou mzdu 10 994 Kč. Zvýšení daňového zvýhodnění na děti by bylo rozhodně pozitivní.

Pozor na vyšší zdravotní pojištění

Více však zaplatíme v příštím roce na zdravotním pojištění. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem by se měla zvýšit ze 4,5 % na 6,5 %. Zvýšení zdravotního pojištění o 2 % je citelné, při hrubé mzdě 20 000 Kč, představuje vyšší sazba pojistného vyšší odvody na pojistné o 400 Kč.

OSVČ by odváděly zdravotní a sociální pojištění dle jiného výpočtu. V současné době odvádí OSVČ na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % ze zisku. Od roku 2012 by odváděly OSVČ na zdravotním pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu, kterým by byl zisk.

Praktický příklad: OSVČ pan Modrý měl zisk za rok 2010 ve výši 320 000 Kč. Kolik odvedl na zdravotním pojištění za rok 2010 a jak by to bylo při stejném zisku v 2011 a v roce 2012?

  • Za rok 2010 odvedl pan Modrý na zdravotním pojištění 21 600 Kč (320 000 Kč ∙ 50 %) ∙ 13,5 %. Stejnou částku by odvedl i za letošní rok 2011.
  • Za rok 2012 by odvedl pan Modrý na zdravotním pojištění 20 800 Kč (320 000 Kč ∙ 6,5 %).

Zatímco na dani z příjmu by odvedly OSVČ více, na zdravotním pojištění o něco méně. Většina OSVČ však platí zdravotní pojištění v minimální výši (pro rok 2011 je to 1 670 Kč měsíčně), takže se dá říci, že odvodová zátěž OSVČ na zdravotním pojištění by se nezměnila.

Schválení navrhovaných změn bude znamenat snížení odvodové zátěže zaměstnanců, i přes vyšší zdravotní pojištění.

Praktický příklad: Zaměstnanec pan Černý má měsíční hrubou mzdu 25 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jaká je jeho čistá mzda v roce 2011 a jaká v případě schválení reformy v roce 2012?

  • V roce 2011 činí čistá mzda 21 129 Kč (zdravotní pojištění 1 125 Kč, sociální pojištění 1 625 Kč, daň z příjmu 1 121 Kč).
  • V roce 2012 by byla čistá mzda 21 554 Kč (zdravotní pojištění 1 625 Kč, sociální pojištění 1 625 Kč, daň z příjmu 196 Kč).

Zaměstnanec pan Černý by měl při stejné hrubé mzdě čistou mzdu vyšší o 425 Kč měsíčně.

Kalkulačka čisté mzdy v případě schválení reformy

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Autor asi zapomněl na jednu podstatnou věc - výše př...
J.
5. 5. 2011, 21:46
Dobrý den, děkuji za upozornění. Výpočty jsou v ...
Petr Gola
5. 5. 2011, 13:26
Ve výpočtech daně za rok 2010 a 2011 máte chyby. ...
MK
5. 5. 2011, 12:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená