FinExpert.e15.cz

Brigáda? Jakou smlouvu

Studujete nebo prostě nemáte peněz nazbyt? Můžete jít na brigádu a přivydělat si nějakou tu korunu. Jakou smlouvu by s vámi měl zaměstnavatel uzavřít a v čem se liší dohoda o provedení práce od dohody o pracovní činnosti?
Brigáda? Jakou smlouvu

Studenty za pokladnami potkáte v každém hypermarketu. Jakou smlouvu mohou se zaměstnavatelem uzavřít? Je lepší pracovat na dohodu o provedení práce (dále DOPP), nebo podepsat dohodu o pracovní činnosti (dále DOPČ). Jak se vůbec tyto dvě pracovní smlouvy liší?

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Jen výjimečně mohou k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (zmíněná dohoda o provedení práce, resp. o pracovní činnosti). V praxi tomu tak často není a zvláště hypermarkety najímají na méně placená místa studenty, kteří si rádi přivydělají. Obě dohody se od pracovního poměru liší, protože např. nemáte nárok na dovolenou nebo náhradu cestovních výdajů.

Jak se obě dohody liší

Dohoda o provedení práce má jednorázový charakter (splnění ojedinělého, jednorázového úkolu), zatímco dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i dlouhodobě. Další významný rozdíl spočívá v odvodech z výdělku. U DOPP se nesráží zdravotní a sociální pojištění, které činí 4,5 %, resp. 8 % z hrubé mzdy. Z toho vyplývá, že DOPP nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Jestliže uzavřete dohodu o pracovní činnosti, musíte kromě záloh na daň z příjmu odvádět také zdravotní a sociální pojištění. Výhodou však je, že v případě pracovní neschopnosti je zaměstnanci vyplacena nemocenská stejně jako by byl zaměstnán v pracovním poměru. Z nemocenského pojištění jsou ale vyňati, a proto pojistné neplatí, pracovníci, jejichž zaměstnání netrvá déle než sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů, anebo jejichž příjem nedosahuje ani 400 Kč za měsíc.

Podepsat prohlášení?

Nastupujete-li na brigádu, měl by vás zaměstnavatel informovat o možnosti podepsání tzv. prohlášení k dani. Prohlášení můžete pro daný měsíc podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele a podepisuje se zpravidla u hlavního zaměstnání, tam, kde máte trvalý pracovní poměr. Pokud nemáte podepsané prohlášení, nemůžete si odečíst nezdanitelné časti (na poplatníka, studenta, dítě atp.). Příjem do 5 000 Kč je daněn srážkou ve výši 15 % (pokud není podepsáno prohlášení).

Klepněte pro větší obrázek

* dohoda o pracovní činnosti, nepodepsal prohlášení
** dohoda o pracovní činnosti, podepsal prohlášení
Poznámka: Ve výpočtu byly uplatněny nezdanitelné části na poplatníka a studenta.
Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Z toho plyne jediné – jednotlivé uzavřené dohody v jednom kalendářním roce se u jednoho zaměstnavatele sčítají.

V lednu 2004 uzavřete dohodu o provedení práce na 60 hodin, přičemž sjednaná odměna bude 50 Kč za hodinu. Další uzavřená dohoda u stejného zaměstnavatele bude muset být uzavřena maximálně na 40 hodin. Odměna na základě dohody o provedení práce není nijak omezena, její výše je volná, smluvní.

DOPP se uzavírá písemně nebo ústně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.

Výjimka:  Mezi práce, které můžete konat opakovaně i přes stanovený limit 100 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele patří příležitostné komparsové a pomocné manuální práce pro film, televizi a rozhlas; dále spolupráce původce při rozpracování, zkoušení nebo zavádění vynálezu, zlepšovacího návrhu a průmyslového vzoru.

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti má dlouhodobější charakter, ale zaměstnavatel ji může s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin. Pracovní úvazek však může být oproti pracovnímu poměru jen poloviční. Pokud tedy pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 hodin týdně. Výjimečně je možno konat práci ve větším rozsahu.

Dohoda se uzavírá jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a jednostranně jen výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou.

Další článek


 

celkem 16 komentářů

Nejnovější komentáře

jako studenta se mě netýkají tedy vůbec žádné daně j...
hana
16. 4. 2012, 20:43
dotaz
Martina
10. 2. 2009, 11:04
Re: DOPC a odpracovana leta ....
squ
23. 7. 2005, 11:52
Vracení přeplatku z daně
Yenda
21. 1. 2004, 01:06
Re: poplatek za autorska ....
Bobio
20. 1. 2004, 14:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená