FinExpert.e15.cz

Březen – měsíc spojený s daněmi

Ve kterých případech musí zaměstnanec podat daňové přiznání k dani z příjmů, a ve kterých nikoliv?
Březen – měsíc spojený s daněmi

Měsíc březen každého kalendářního roku je pro většinu z nás spojen s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Právě určení povinnosti, zda fyzická osoba (zaměstnanec) má či nemá povinnost podat daňové přiznání za kalendářní rok 2007, se budeme věnovat v tomto článku.

Měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a případně vyplacené daňové bonusy v průběhu roku 2007, nejsou pro poplatníka daně (zaměstnance) definitivním stanovením jeho daňové povinnosti. Sražené zálohy či vyplacené daňové bonusy v průběhu zdaňovacího období 2007 jsou po jeho uplynutí vypořádávány dvěma způsoby:
 
  • formou ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění provedeného na žádost zaměstnance zaměstnavatelem (nejpozději mohla být žádost o provedení ročního zúčtování podána do 15. února 2008)
  • formou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podaného zaměstnancem místě příslušnému správci daně – finančnímu úřadu v řádném termínu do 31. března 2008 .
POZOR: Pokud zaměstnanec nepožádá o roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění, je jeho daňová povinnost splněna řádně sraženými zálohami a vyplacenými měsíčními daňovými bonusy.
 
Rozhodnutí poplatníka daně z příjmů fyzických osob (zaměstnance), zda musí podat daňové přiznání, nebo může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na dani z příjmů, se řídí následujícími pravidly.
 

Zaměstnanec má právo požádat o roční zúčtování záloh

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat zaměstnanec, který měl ve zdaňovacím období roku 2007 příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky:
 
  • pouze od jednoho zaměstnavatele
  • nebo postupně od více zaměstnavatelů, u kterých podepsal tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.
 
V takových případech mohl požádat zaměstnanec písemně svého posledního zaměstnavatele  o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob a daňového zvýhodnění, a to nejpozději do 15. února 2008.
 

Zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 musí podat fyzická osoba, která:
 
  • se rozhodla uplatnit výpočet daně ze společného základu daně manželů tzv. společné zdanění manželů (za zdaňovací období roku 2007 naposledy)
  • nebo má kromě příjmů ze zaměstnání i jiné příjmy (tedy zdanitelné příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy) vyšší než 6 000 Kč za zdaňovací období 2007.
Do příjmů se přitom nezapočítávají příjmy zaměstnance osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a příjmy z tuzemska, z nichž je daň vybíraná podle zvláštní sazby daně (např. úroky z termínovaných vkladů, dividendy apod.).
 
V tomto případě tedy nelze požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na dani z příjmů fyzických osob a daňového zvýhodnění a zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání.
 

Na praktickém příkladě

Zaměstnanec ve zdaňovacím období 2007 měl příjem ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele, u kterého podepsal tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Současně v daném zdaňovacím období prodal cenné papíry za 50 000 Kč, které ovšem prodal již po měsíci od jejich nabytí.
 
Zaměstnanec měl ve zdaňovacím období 2007 kromě příjmů ze závislé činnosti i příjem z prodeje cenných papírů. Příjem z prodeje cenných papírů v částce 50 000 Kč nepodléhá osvobození od daně z příjmů (nebyl dodržen časový test šesti měsíců držby cenného papíru) a podléhá zdanění dle zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje cenných papírů také přesahuje částku 6 000 Kč za zdaňovací období 2007, a proto je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění. Příjem z prodeje cenných papírů bude zdaněn dle § 10 zákona o daních z příjmů (Ostatní příjmy) a jako výdaj na dosažení tohoto příjmu si bude moci poplatník uplatnit nákupní cenu těchto cenných papírů a další související výdaje uvedené v § 10.
 
Podrobně se problematice podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007 věnuje příspěvek v březnovém čísle Osobních financí, které bude od příštího týdne k dispozici na stáncích.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená