FinExpert.e15.cz

Bojíte se právníků? Už nemusíte!

Rozhlédnete-li se pozorněji kolem sebe, možná zjistíte, že se v dnešní době dá pojistit takřka vše. Povinné ručení, životní pojistka, penzijní připojištění, to jsou již notoricky známé způsoby zajištění proti nečekaným událostem. Napadlo vás však už někdy, že si můžete ochránit i svoje vlastní práva?
Bojíte se právníků? Už nemusíte!

Produktem, díky kterému se vám bude v mnoha krizových situacích lépe dýchat, je pojištění právní ochrany. Ačkoliv si to asi nikdo z nás nepřeje, v životě mohou nastat i takové okamžiky, kdy oceníme služby právníků a advokátů. Jejich pomoc není ale levnou záležitostí  a dokáže udělat pořádný průvan v rodinných či firemních financích.

Účelem pojištění právní ochrany je podat pomocnou ruku klientovi při řešení těchto nepříjemných problémů a zmírnit nebo odstranit vzniklé nepříznivé důsledky. V praxi vám tedy pojišťovna nejen poskytne odbornou radu, ale dokonce i začne podnikat potřebné kroky pro úspěšné vyřešení situace. Navíc náklady s tím spojené uhradí až do předem smluvené výše sama. Horní hranicí pak je částka 500 000 Kč, ale například Generali uhradí výdaje za řízení v maximální výši pouze do 200 000 Kč.

Pojistíme trestný čin
Na českém trhu vlastní licenci pro tento typ pojištění jen několik pojišťoven. Beze sporu jedničkou mezi ostatními konkurenty je pojišťovna DAS. Ta nejen nabízí nejobsáhlejší portfolio produktů v této oblasti, ale dokonce u nás zavedla pojištění právní ochrany jako první. Asi jedinou vážnější konkurenci může DAS vidět v Kooperativě, která ovšem poskytuje svoje služby pouze soukromému sektoru. Produkty pro podnikatele u ní nehledejte. „Zásadně se právní ochrana poskytuje na činnosti spojené s občanským životem, tedy nikoliv s podnikatelskou či jinou výdělečnou činností,“ potvrzuje tiskový mluvčí Kooperativy Marek Vích a dodává: „Pojištění, tj. poskytnutí právního zastoupení, se vztahuje na případ náhrady škody, vlastnického práva a sousedského práva, přičemž pojištěnec musí být vždy poškozeným. Naše služby jsou mu k dispozici i tehdy, pokud trestný čin či přestupek sám spáchá, ovšem pouze za předpokladu, že to bylo z nedbalosti.“

Donedávna si potenciální klient mohl vybrat ještě pojišťovnu ARAG. Ta však veškeré své aktivity na českém území zastavila. U pojišťoven UNIQA a Generali získáte pouze pojištění pro řidiče a motorová vozidla. „V našem portfoliu jsou zastoupeni jak občané, tak podnikatelé,“ doplňuje vedoucí oddělení pojištění právní ochrany UNIQUA Milan Lehuta.

Začalo to nehodou
Vznik pojištění, jež by pomohlo ochránit zájmy klientů, si vynutil zvýšený počet dopravních nehod v první polovině minulého století, po kterých docházelo k vleklým a složitým soudním sporům. Postupně se působnost pojištění rozšiřovala. „Produkt pojištění právní ochrany si oblíbili především motoristé. Ale jeho využití neustále stoupá i ve všech ostatních oblastech jak soukromého, tak podnikatelského života,“ upřesňuje situaci na trhu oblastní vedoucí prodeje pojišťovny DAS Ondřej Páleš.

Daný produkt nemusíte využívat pouze u složitých a velkých soudních pří. Pojištění pomůže i při takových běžných problémech, jako je neuznaná reklamace výrobku, úraz na neošetřeném chodníku, kdy majitel nemovitosti odmítá uznat svoje zavinění, či při řešení pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Šance na zdárné vyřešení podobných nepříjemných nešvarů osudu se tak několikanásobně zvyšují.

Podnikatel přeplatí
Proces právní ochrany není pro klienta nijak složitý. Po nahlášení pojistné události pojišťovna posoudí, zda tato spadá do působnosti pojistky. V případě, že ji uzná, začne podnikat potřebné kroky. Nejdříve se pokusí vyřešit spor mimosoudní cestou. Pokud se to nepodaří, obrátí se zpravidla na soud. Klient si vybere, zda se chce nechat zastupovat svým advokátem, či zda si nechá právníka doporučit pojišťovnou. Tuto službu může využít i při správních řízeních, vyšetřování dopravních nehod apod.

Podstatným prvkem při rozhodování, zda pojištění zřídit, či nikoliv, je i jeho cena. U pojištění právní ochrany musíte jako soukromá osoba počítat s částkami od 500 do 4 000 Kč, a to v závislosti na druhu a rozsahu pojištění. Podnikatele vyjde ochrana několikanásobně dráž. I přesto, že tento druh pojištění nemá doposud v České republice velkou tradici a využívá ho zatím jen mizivé procento populace, rozhodně stojí za povšimnutí. Zvláště pak v dnešní době plné zdlouhavých a nákladných soudní pří.

Příklady, kdy využijete pojištění právní ochrany

 • dopravní nehoda, při které není zcela jednoznačné zavinění zúčastněných osob
 • po dopravní nehodě, kdy se viník zdráhá uhradit škodu, nebo pokud odmítá plnění pojišťovna
 • reklamační řízení, při kterém byla závada odmítnuta jako záruční
 • pracovně-právní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • právní problémy související s úrazem (viník či pojišťovna odmítají uznat svůj závazek)
 • při ochraně movitého majetku (chata, byt, vybavení domácnosti atd.)
 • pokud bylo při přepravě poškozeno zboží či jiný materiál
 • obhajoba pojištěného v přestupkovém nebo trestním řízení

Co vše zahrnuje pojištění právní ochrany

 • přiměřené náklady právních zástupců
 • poplatky a náklady na soudní řízení
 • výdaje za soudně nařízené znalecké posudky
 • náklady na provedení výkonu rozhodnutí
 • nezbytné výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí soudu
 • náklady pojištěného a právního zástupce na cesty k soudu
 • jiné výdaje, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky
 • poradenský právní servis

Doplňující informace hledejte v časopise Osobní finance 02/2005.


Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Důležitá věc
Patrik Chrz
15. 4. 2005, 10:19
Re: Důležitá věc
Goro
15. 4. 2005, 09:03
Důležitá věc
Patrik Chrz
15. 4. 2005, 07:26

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená