FinExpert.e15.cz

Bohatý sever a chudý jih

Porovnáme evropské ekonomiky s hlavními světovými konkurenty a podíváme se, kdo je v EU nejvýkonnější a proč.
Bohatý sever a chudý jih

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje, jak se daří hospodářství daného státu. Hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku vyjadřuje právě opět hrubý domácí produkt (HDP). Jak si stojí evropské ekonomiky při porovnání s hlavními světovými konkurenty? Jak funguje nejvýkonnější světová ekonomika Lucemburska?

Růst HDP nejvyšší ve východní Evropě

Hospodářský růst podporují všechny kroky směřující k podpoře podnikání. Dalším důležitým faktorem je vzdělanost obyvatelstva, fungující infrastruktura či podnikavost občanů. Ekonomický rozvoj země je potom souběhem všech dílčích charakteristik dané země. V Česku je hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele dvojnásobně vyšší, než činí průměr celého světa. Z nových členských zemí Evropské unie dosahuje vyšší HDP na jednoho obyvatele pouze Kypr a Slovinsko. Současně však má nižší HDP na jednoho obyvatele Portugalsko. Nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z členských zemí Evropské unii je v Rumunsku a Bulharsku. Česká ekonomika patří spolu s Pobaltskými zeměmi (měřeno reálným růstem HDP) mezi nejúspěšnější z členských zemí Evropské unie.

Rozdíl v bohatství je značný

Při porovnání všech zemí světa zjistíme, že pořád existuje výrazný rozdíl v bohatství zemí nacházejících se na severní polokouli oproti zemím na jižní polokouli. Mimo malé ostrovy, které jsme do tabulky neuvedly a jejichž vysoké HDP je ovlivněno především  vysokými příjmy z turistického ruchu a nemají žádný průmysl, z přiložené tabulky vidíme, že nejvyšší HDP na jednoho obyvatele je v Lucembursku (71400 USD). Absolutní špičku ještě tvoří Norsko (46300 USD), Irsko (44500 USD)  a USA (44000 USD). Vůbec nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v afrických zemích, kde nedosahuje ani osmi set dolarů na osobu v paritě kupní síly (výjimku tvoří Egypt, Alžírsko a Maroko). Nejvyšší meziroční růst HDP potom zažívají země bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Turkmenistán, Arménie či Ázerbajdžán). Roční růst HDP je v těchto zemích vyšší než 10 % za rok, současně však nedosahuje HDP ani 3500 dolarů na osobu v paritě kupní síly. Tyto země mají špatné ekonomické výsledky, které se mohou samozřejmě lépe zvyšovat než u prosperujících vyspělých zemí světa.

Ekonomika šlape v Lucembursku

Lucemburská ekonomika je výkonná a vyznačuje se vysokou dynamikou rozvoje a růstu. Prim v národním hospodářství hraje ocelářství, finanční služby a telekomunikace. Domácí firmy se můžou pochlubit vysokou produktivitou práce, rozvojem nových technologií a vlastním know-how. Lucemburské hospodářství je otevřeno vnějšímu světu a orientováno na spolupráci se sousedními evropskými státy (Belgie a Německo). Ekonomika těží z rozvinuté sítě služeb podnikům. Lucemburk je sídlem několika evropských institucí. V obchodní bilanci vykazuje země každoročně přebytek. Lucembursko je jedna z mála členských zemí Evropské unie, která má v posledních letech vyrovnané státní rozpočty. Nejvýznamnější podniky v Lucembursku jsou: Arcelor (ocelářský průmysl),  Paul Wurth (konstrukce průmyslových hal), Luxair (letecký průmysl), SES Global (datový průmysl), SES Astra TechCom (datový průmysl), Saint-Paul (datový průmysl). V sektoru služeb pracuje 75% obyvatel (především poradenstvím, účetnictví, daňoví odborníci, bezpečnost, obchod, doprava a komunikace).

Založení podnikání

Administrativní požadavky na založení podniku jsou minimální. Veškeré procedury při zakládání podniku, při investování jsou krátké a velmi jednoduché. Inflace se dlouhodobě pohybuje pod úrovní 2%. V této malinké zemi je registrováno přes více než 27 000 společností (především obchodní a realitní firmy). Při založení podniku musí být splněny pouze dvě základní podmínky. Žadatel musí prokázat trestní bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů a nesmí být v úpadku s nějakou jinou svojí firmou) a žadatel musí splňovat kvalifikaci. Pro každou živnost se vyžadují jiné znalosti a zkoušky. V některých případech stačí maturita nebo vyučení, v jiných je zapotřebí být absolventem vysoké škole či splnit potřebnou délku praxe (např. profesionálové ze zdravotního sektoru: optici, zubní technici, ortopédové musí získat oprávnění od departementu sociálního zabezpečení, že jsou schopni vykonávat praxi). V případě povolení založení společnosti je automaticky proveden zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím formuláře administrativního centra Komory řemesel. Společnost se musí potom zaregistrovat k sociálnímu zabezpečení, do komory řemesel, na veřejnou správu a na Finační úřad. Pro udělení DIČ je zapotřebí mít bankovní garanci. Zahraniční podniky musí splnit všechny podmínky jako domáci podniky. 

Nejdůležitější daně

  • Daň z příjmů fyzických osob - zdanění fyzických osob je závislé dle výše výdělku, pohybuje se v rozmezí od 0% – 38%
Do 9 750 euro0 %
9 750 euro – 11 400 euro8 %
11 401 euro - 13 050 euro10 %
13 051 euro – 14 700 euro12 %
14 701 euro – 16 350 euro14 %
16 351 euro – 18 000 euro16 %
18 001 euro – 19 650 euro18 %
19 651 euro – 21 300 euro20 %
21 301 euro – 34 500 euro22 %
Nad 34 500 euro38 %
  • Daň z příjmů právnických osob – v současné době činí sazba daně 22,88 % a v západní Evropě je nižší daň z příjmu právnických osob pouze v Irsku (12,5 %)
  • DPH - základní sazba činí  15% (nejnižší možná sazba dle Šesté směrnice Evropské unie) a snížená činí 6% a 3%
  • Sociální pojištění – zaměstnanec i zaměstnavatel odvedou shodně 8%
  • Zdravotní pojištění – zaměstnanec i zaměstnavatel odvedou shodně 2,7%

Trh práce a mzdy

V zemi je absolutně nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii (4,1%). Nezaměstnanost mládeže, starších občanů či dlouhodobá nezaměstnanost nejsou takovým problémem jako ve většině ostatních evropských zemích. Kdo chce v Lucembursku pracovat, ten si práci najde.  Důvodem jsou  výborné podnikatelské podmínky. Neustálý rozvoj podnikání s sebou samozřejmě přináší více pracovních míst a zvyšuje zaměstnanost. Lucemburčané tvoří vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu. Téměř všichni hovoří minimálně dvěmi světovými jazyky (především německy, francouzsky a anglicky). Produktivita práce je v zemi nejvyšší ze zemí Evropské unie, dosahuje téměř 200%  průměru Evropské unie jako celku. Mzdy jsou v Lucembursku nejvyšší v Evropské unii (průměrná hrubá mzda činí téměř 3 500 euro za měsíc, minimální mzda činí 1503 euro). Kupní síla obyvatelstva je tedy vysoká. Lucembursko   patří mezi země s velmi štědrými   sociálními dávkami a státními  příspěvky z členských  zemí Evropské unie. Spolu se Skandinávskými zeměmi tvoří absolutní špičku.

Podnikatelské prostředí

Vzhledem ke své geografické velikosti je Lucembursko ve velkém rozsahu závislé na zahraničním obchodě. Lucemburské hospodářství je proto otevřeno vnějšímu světu a je silně orientováno zejména na spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Průmysl zůstává nadále významným hospodářským odvětvím.  Vláda podporuje restrukturalizaci hutnictví a napomohla k udržení významného postavení na evropském trhu oceli. Dále vláda   fiskálními opatřeními a investičním programem stimuluje rozvoj odvětví lehkého průmyslu a  pokrokových technologií.  Lucembursko je domovem významných kontinentálních společností v oblasti multimedií a komunikace. Spousta společností v Lucembursku je aktivních  v oblasti filmové produkce, internetových technologií, elektronické publikační činnosti a automatických překladů. V případě Lucemburska se tradičně jedná o soukromé společnosti, které působí v mezinárodním měřítku. Největšími exportními partnery jsou Německo (24%), Francie (19%), Belgie (11%), Velká Británie (10%), Itálie (7%). Největšími importními partnery jsou Belgie (29%), Německo (23%), Francie (12%) a Čína (11%).  Lucemburské bankovnictví a pojišťovnictví je uznávané všude na světě. Nejúspěšnější banky jsou: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat a Société Nationale de Crédit et d'Investissement. V Lucembursku působí celkem téměř 200 bank včetně zahraničních poboček  z 25 zemí (největší zastoupení má Německo – 60 bank). Po USA, Japonsku, Švýcarsku patří zemi čtvrtá příčka ve významnosti finančního sektoru na světě.  V bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních institucích pracuje více než 26 tisíc občanů (z 280 tisíc všech pracujících), na HDP se podílí více než 60%. Mimo bank působí v zemi téměř 100 pojišťoven, 270 zajišťoven a  1800 investičních společnosti. Lucembursko nabízí výborné podmínky pro rozvoj finančního trhu (právní úprava, rychlost, přesnost, stabilita země, daňové stimuly, rigorózně uplatňovaný zákon o bankovním tajemství…).

HDP na jednoho obyvatele v EU a vybraných zemích světa

ZeměHDP na obyvatele (v USD)
Lucembursko71 400
Norsko46 300
Irsko44 500
USA44 000
Andorra38 800
Island38 000
Hong Kong37 300
Dánsko37 000
Kanada35 600
Rakousko34 600
San Marino34 100
Švýcarsko34 000
Finsko33 700
Austrálie33 300
Japonsko33 100
Belgie33 000
Švédsko32 200
Nizozemí32 100
Německo31 900
Velká Británie31 800
Singapur31 400
Francie31 100
Itálie30 200
Monako30 000
Španělsko27 400
Izrael26 800
Nový Zéland26 200
Jižní Korea24 500
Řecko24 000
Slovinsko23 400
Kypr23 000
Česko21 900
Malta21 000
Estonsko20 300
Portugalsko19 800
Slovensko18 200
Maďarsko17 600
Lotyšsko16 000
Litva15 300
Polsko14 300
Chorvatsko13 400
Rusko12 200
Bulharsko10 700
Mexiko10 700
Rumunsko9 100
Turecko9 000
Brazílie8 800
Ukrajina7 800
Čína7 700
Albánie5 700
Egypt4 200
Vietnam3 100
Niger1 000
Madagaskar900
Sierra Leone900
Afganistan800
Kongo700
Somálsko600
Malawi600

Zdroj: Central Intelligence Agency – The World Factbook 2007

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: To je ale blábol
kája
11. 9. 2010, 12:29
To je ale blábol
karel
7. 8. 2007, 22:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená