FinExpert.e15.cz

Bez peněz pro hypotéku nelez

Dá se předpokládat, že máte-li peníze, neklade banka žádné překážky na cestě k úvěru. Ovšem opak je někdy pravdou.
Bez peněz pro hypotéku nelez

Nadpis článku je tak vlastně trochu zavádějící. Nejde ani tak o to mít peníze, jako spíše umět své příjmy prokázat. Z tohoto pohledu mají nejsnazší cestu paradoxně zaměstnanci, protože těm stačí donést od zaměstnavatele potvrzený přehled příjmů za poslední tři měsíce. Dostačuje-li příjem požadavkům banky, nic již pozitivnímu hodnocení vaší bonity nebrání v cestě.

Příjmy a jejich „ale“

Za příjmy pro účel žádosti o hypoteční úvěr jsou považovány všechny prokazatelné příjmy, které žadateli přicházejí v pravidelných termínech na účet. Mezi příjmy se tak počítá nejen mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání, ale také rodičovský příspěvek a další dávky státní a sociální podpory, také renty, důchody a výsluhové penze. Započítávají se i další příjmy, jako např. příjmy z pronájmu nemovitosti, alimenty, autorské honoráře a další. Z pohledu banky je vždy důležitá stabilita a pravidelnost příjmů.

Neznamená to ovšem, že banky automaticky uznávají všechny uvedené příjmy. Některé banky například neuznávají některé dávky státní a sociální podpory nebo důchody. U ostatních příjmů vyžaduje jejich doložení např. prostřednictvím daňového přiznání, jako např. u pronájmu nemovitosti. Problém je, pokud některé příjmy, které dostáváte pravidelně, nemůžete doložit. Typicky to jsou příjmy, které se neuvádí v daňovém přiznání, protože jsou zdaňovány přímo u zdroje srážkovou daní, jako např. autorské honoráře nebo příjmy na základě dohody o provedení práce.

Pokud to banka uzná, lze příjmy doložit výpisem z účtu nebo potvrzením příjmu od zaměstnavatele nebo vydavatele. U těchto příjmů budete muset také doložit jejich pravidelnost, potvrzení je tedy vyžadováno minimálně za období posledního roku.

I zaměstnanec může mít problémy

Pro zaměstnance může být překážkou pro posouzení bonity pracovní smlouva na dobu určitou. Tyto smlouvy jsou častější, než se může zdát, a setkat se s nimi můžeme ve všech profesích i na různých hierarchických stupních.

Všechny hypoteční banky bez výjimky neposkytují úvěry žadatelům ve zkušební lhůtě. Po jejím uplynutí bude banku vedle výše příjmu zajímat doba, na kterou je smlouva na dobu určitou sjednána. Standardně bývají smlouvy uzavírány na jeden rok, což je rovněž minimální lhůta pro akceptaci příjmu ve většině bank. Častou podmínkou bývá také doba do řádného ukončení smlouvy delší jak tři měsíce.

Žadatel může mít také pracovní smlouvu sjednanou na dobu kratší 12 měsíců. V tomto případě je důležitou skutečností, zda se jedná o první smlouvu, nebo jestli již byla smlouva u stejného zaměstnavatele v historii obnovena. V druhém případě nemusí být ani smlouva na dobu kratší než 12 měsíců překážkou.

Pokud se jedná o první smlouvu na dobu určitou a její doba trvání je kratší jednoho roku, jste pro banku rizikoví a tedy nezajímaví. Nezbývá vám nic jiného, než si přizvat spolužadatele.

Zatracovaný živnostník

Živnostník má situaci oproti zaměstnanci výrazně ztíženou. V prvé řadě je po něm požadována až dvouletá historie, tedy daňové přiznání za dvě po sobě jdoucí zdaňovací období, zatímco od zaměstnance je požadováno doložení příjmů za poslední tři měsíce.

Dokládání daňového přiznání je navíc pro živnostníka samo o sobě hendikepem, protože podnikající osoba se snaží své daňové přiznání daňově optimalizovat, tedy zaplatit na dani co nejméně. Řešením je méně optimalizovat a vykázat vyšší zisk. Znamená to sice nárůst poplatků do státní kasy, ale pro jedno období se to dá přežít. Ovšem pozor radikální nárůst zisku jen díky poklesu výdajů může být bance podezřelý.

Pokud se však jedná o velmi úspěšného podnikatele, může být bankou akceptován příjem na základě dosaženého obratu, a to na úrovni 10 až 30 % obratu. Pochopitelně čím vyšším obrat dosahujete, tím jste pro banku méně rizikoví. Pokud však nevykazujete dostatečný zisk ani obrat a nechce se vám platit více na daních, nezbývá vám, stejně jako v předešlém případě, zvážit možnost spolužadatele.

S hypotékou do důchodu

Před deseti lety byl klient žádající o hypotéku starší 50 let výjimkou. Obvyklými klienty byly mladí lidé nebo lidé ve středním věku, kteří tímto způsobem řešili svou bytovou otázku. Dnes je však situace úplně jiná. Padesátiletých a starších žadatelů o hypotéky přibylo a lze předpokládat, že s plným odbouráním regulovaného nájemného bude těchto žadatelů ještě více.

Také důchodová reforma může zvýšit zájem o hypotéky. Byť se ještě lidí v této věkové skupině nedotkne, bude přesto tlačit na odpovědnost lidí za životní úroveň v důchodu. A nemovitost, která přináší pasivní příjem v podobě nájmu, nebo již lze se ziskem v budoucnu prodat, může být jednou z možností.

Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí hypotečního úvěru je ovšem bonita klienta, a to bez ohledu na jeho věk. Odchod do starobního důchodu znamená pochopitelně pokles pravidelných příjmů, proto banky zpravidla odmítají klientům poskytovat hypotéky s dobou splatnosti delší, než je datum jejich předpokládaného odchodu do důchodu resp. ukončení produktivního věku.

Hypoteční banky poskytují úvěry standardně již do věku 65 až 75 let žadatele, na hypotéku může tedy dosáhnout i žadatel pár let před odchodem do důchodu. Pokud je zájemce o hypotéku již v důchodě, ani zde není nic ztraceno, pokud se k žádosti připojí mladší partner nebo člen rodiny. Jestliže příjem mladšího z žadatelů pokrývá nadpoloviční většinu společně uznaného příjmu, lze splatnost posuzovat podle věku mladšího z žadatelů.

Řešení drahé ale rychlé

Mohlo by se zdát, že jediným řešením problémů s bonitou je přizvání dalšího spolužadatele. To se lehce napíše, ale těžce udělá. Jak ukazují statistiky, lidé se zadlužují stále více, a to bez ohledu na současnou ekonomickou situaci, krize nekrize, méně jsou však ochotni zadlužovat se kvůli jiným osobám.

Když opomineme členy nejbližší rodiny, asi není velká šance získat spolužadatele z okruhu dalších osob. Přesto řešení existuje – hypotéka bez doložení příjmů. Musíte však počítat s tím, že vás bude stát více, než klasická hypotéka. Nutno podotknout, že výrazně více.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrý den, do 75 let věku můžete splácet u Modré pyr...
Lenka
28. 4. 2011, 11:54
Dotaz na autora : můžu vědět, která finanční institu...
akcius
27. 4. 2011, 12:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená