FinExpert.e15.cz

Berte, dokud stát dává

Penzijní připojištění mělo ke konci minulého roku sjednáno necelých 4,4 milionu lidí. Atraktivnost zvyšuje státní příspěvek, slabinou je nízký výnos.
Berte, dokud stát dává

Češi mají v oblibě finanční produkty, ke kterým stát pravidelně „přihazuje“ nějakou tu korunu navíc. Kromě stavebního spoření se řadí mezi hojně využívané produkty i penzijní připojištění. Při vkladu pět set a více korun stát přidá dalších 150 korun. Přispívat může i zaměstnavatel. Další peníze můžete ušetřit na daních. I když nepřináší penzijní fondy závratné zhodnocení, po započítání všech příspěvků začíná být zhodnocení vkladu již zajímavé. Jaké jsou parametry penzijního připojištění a kde jej můžete získat?

Proč si spořit na stáří?

Kdo nebude chtít mít po odchodu do důchodu hluboko do kapsy, měl by si začít spořit na důchod co nejdříve. Tuto větu již pravděpodobně slyšel z úst finančních poradců každý. Možná vás dnes jako čerstvého třicátníka napadne otázka, zda je opravdu nutné začít myslet na důchod v takovém předstihu. Pokud se podíváme na budoucí podobu důchodového systému, nezbývá než odpovědět ano. Dnešní třicátník by měl financovat své potřeby po odchodu z aktivního pracovního života ze tří zdrojů – státem vyplácené penze, penzijního připojištění a individuálního pojištění. Státem vyplácené důchody budou i nadále financovány z příspěvků pracovně aktivních spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že populace pomalu stárne a s výraznějším baby boomem predikce prozatím nepočítají, je téměř jisté, že výše důchodů se bude postupem doby pomalu snižovat. Propast mezi příjmem před odchodem do důchodu a státní penzí bude mnohem výraznější než dnes. Tuto mezeru budou muset vyplnit zbývající dva pilíře. Kdo se bude spoléhat pouze na stát, musí počítat s výrazným poklesem životní úrovně.

Princip penzijního připojištění

Penzijní připojištění je formou spoření se státním příspěvkem. Jako účastník penzijního připojištění ukládáte pravidelně peníze do penzijního fondu, který je spolu se státním příspěvkem, případně příspěvkem zaměstnavatele, investuje do cenných papírů různé rizikovosti. Pokud se daří podílovému fondu svěřené prostředky v jednotlivých letech zhodnocovat, máte nárok na určitý podíl na výnosu. Dobrou zprávou je, že nejnižší možný výnos je nula. Nevystavujete se tedy riziku poklesu hodnoty majetku, jako je tomu například v případě investování do klasických podílových fondů. Splníte-li všechny podmínky sjednané při uzavření smlouvy, získáte nárok na výplatu jedné z variant penzí či jednorázové vyrovnání.

Zákon o penzijním připojištění rozlišuje čtyři druhy penzí, a to starobní, výsluhovou, invalidní a pozůstalostní. Na starobní penzi má nárok každý, kdo platil příspěvky minimálně po dobu 60 měsíců a dosáhl věku 60 let. Tato penze je ve smlouvě sjednána vždy a je vyplácena doživotně. Na výsluhovou penzi máte nárok tehdy, pokud platíte příspěvky minimálně po dobu 15 let. Výsluhovou penzi tedy získáte dříve než po dosažení 60 let věku. Invalidní penzi můžete získat v případě, že vám byl přiznán plny vého pojištění. Další podmínkou je splnění minimální doby pojištění, a to tři roky. Na pozůstalostní penzi, jak napovídá označení, získají nárok v případě vašeho úmrtí tak zvané oprávněné osoby uvedené ve smlouvě. I v tomto případě musíte přispívat do fondu minimálně po dobu tří let a současně vám nesmí být již vyplácena některá z penzí.

Pokud máte nárok na výplatu jedné z penzí, mohou být naspořené peníze včetně státních příspěvků, příspěvku zaměstnavatele a připsaných výnosů vyplaceny i jednorázově. Penzijní fond vám může vyplatit i tak zvané odbytné, a to v případě, že jste platili příspěvky alespoň jeden rok, ale nesplnili jste podmínky stanovené zákonem pro výplatu penze. V tomto případě však získáte pouze vložené prostředky včetně připsaného výnosu. Na státní příspěvek nárok nemáte.

Klepněte pro větší obrázek

Penzijní připojištění je dobrovolné. Máte-li zájem o uzavření smlouvy, můžete vybírat z nabídky některého z deseti tuzemských penzijních fondů. Mezi podmínky uzavření smlouvy o penzijním připojištění patří dosažení 18 let věku a trvalý pobyt v České republice. Smlouvu však můžete uzavřít i tehdy, bydlíte-li v jiném státě Evropské unie a současně jste účastníkem důchodového pojištění nebo pobíráte důchod z českého důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Před uzavřením smlouvy budete seznámeni se statutem a penzijním plánem. Podpisem smlouvy se zavazujete k pravidelnému zasílání příspěvků. Fond je na základě smlouvy povinen poskytovat dávky penzijního připojištění.

Investují konzervativně

Cílem penzijního fondu je zhodnotit svěřené prostředky. Zákon o penzijním připojištění přímo uvádí, že penzijní fond musí hospodařit se svěřeným majetkem s odbornou péčí a zajistit spolehlivý výnos. U penzijního fondu máte tedy jistotu, že připsaný výnos se neponoří do záporných hodnot. Z tohoto důvodu obsahují portfolia fondů především nejkonzervativnější cenné papíry. Portfolia jednotlivých penzijních fondů se mírně liší. Některé fondy se striktně drží nejbezpečnějších státních dluhopisů, jiné jdou více do rizika a nakupují ve větší míře podnikové dluhopisy a akcie.

Podle údajů České asociace penzijních fondů drží tuzemské fondy ve svých portfoliích přibližně tři čtvrtiny (78,8 %) spravovaných prostředků v dluhopisech. Převahu mají dluhopisy emitované státem. Necelých 10% tvoří peníze na účtech a termínované vklady. Zbývající část zaujímají pokladniční poukázky (3,5 %), podílové listy fondů (3,4 %), akcie (3,1 %), ostatní aktiva (0,9 %) a nemovitosti (0,8 %). Konkrétní složení portfolia najdete v pravidelných zprávách o hospodaření fondu. Například portfolio Penzijního fondu České spořitelny má následující složení: dluhopisy 67,5 %, akcie 3,2 %, pokladniční poukázky 3,1 %, peníze na účtech a termínované vklady 17,4% a podílové fondy 8,8 %.

Ušetřit můžete i na daních

Platíte-li příspěvky na penzijní připojištění, můžete si každoročně snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu. Pokud přispíváte 500 korun měsíčně, což je ročně šest tisíc korun, na daních neušetříte. Základ daně si můžete snížit o zaplacené příspěvky, které přesahují hranici šesti tisíc korun za rok. Přispíváte-li například tisíc korun měsíčně, tedy 12 000 korun ročně, sníží se vám základ pro výpočet daně o šest tisíc korun. Konečná úspora na dani je v tomto případě 900 korun. Základ daně si můžete snížit maximálně o 12 000 korun, což odpovídá ročnímu souhrnu příspěvků ve výši 18 000 korun (1 500 korun měsíčně). Maximální dosažitelná úspora na dani je 1 800 korun.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená