FinExpert.e15.cz

Bankovnictví v zemích EU

Vlastnit alespoň jeden bankovní účet je v dnešním elektronickém světě naprostou nutností. Kapitálové trhy členských zemí Evropské unie jsou velmi vyspělé, na trhu existuje vysoká konkurence mezi jednotlivými bankovními institucemi. Které z nich patří k nejúspěšnějším?
Bankovnictví v zemích EU

Mnozí z nás v zemích Evropské unie pobývají delší dobu pracovně, nebo při různých vzdělávacích a studijních aktivitách. Při takovém pobytu vznikne často potřeba založit si v zahraničí vlastní bankovní účet. Jaká je skladba bank v jednotlivých zemích, které banky v těchto zemích mají pomyslné hlavní slovo? Na tyto otázky si zkusíme odpovědět v následujích řádcích.

Belgie
Vedle centrální emisní banky BNB tvoří  belgickou bankovní soustavu velký počet soukromých bank a spořitelen často kapitálově spojených s pojišťovacím sektorem. V souladu s vývojem ve světě dochází ke koncentraci bank. Čtyři nejvýznamnější obchodní banky v Belgii (Fortis Banque, Bank Bruxelles Lambert (BBL), KBC Bank a Dexia Bank)  zaujímají 70 % podíl v sektoru. Koncem března 2000 byla uzavřena dohoda mezi bursou v Paříži, Amsterodamu a Bruselu o fúzi. Nově vzniklá burza, dle nizozemského práva, nese jméno Euronext.

Dánsko
Monetární politiku určuje autonomní centrální banka (Dánská národní banka). V Dánsku je okolo 180 bank komerčního či spořitelního typu. Dominantní postavení mají Danske Bank (45 % trhu) a Nordea (25 %). Na dánském trhu má své zastoupení asi 20 zahraničních bank, ovšem pouze pět zahraničních bank zde má své pobočky, ostatní zřídily pouze reprezentace. Silná konkurence panuje v oblasti finančních služeb - hypotéky, spotřebitelské úvěry, pojištění. V Dánsku působí jednak klasické hypotekární banky (Nykredit, Realkredit Danmark) a dále dceřiné společnosti největších komerčních bank. Rozvojové strategie dánských bank jsou téměř stoprocentně orientovány do ostatních skandinávských zemí.

Finsko
Finanční trhy Finska byly vždy poměrně úzké a ovládané bankami. Domácnosti směřují své úspory na bankovní deposita. Ukládání úspor do cenných papírů není ve Finsku tak rozšířené jako v jiném evropských zemích. Zahraniční banky začaly v zemi působit až v 80. letech, kdy došlo k deregulaci finančních trhů a liberalizaci kapitálových toků. Finský finanční trh se internacionalizoval, deregulace přinesla také snížení přímých úvěrů obchodnímu sektoru. Nejvlivnější a největší finské banky jsou: Nordea bank, Okobank a Savings bank of aktia LTD. 

Francie
Francouzskou ústřední bankou je Banque de France, která provádí dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Ve Francii existují depozitní banky a obchodní banky, rozdíly se však postupně stírají.  Nejdůležitější obchodní banky s hustou sítí poboček po celé zemi jsou: BNP Paribas, Société Génerale, Crédit Agricole (v roce 2002 převzala Crédit Lyonnais), Banque Populaire. Mezi 15 největšími evropskými bankami je BNP Paribas na 9. místě a Société Générale na 14. místě. Významnou událostí roku 2002 byla fúze bank Crédit Lyonnais a Crédit Agricole. Ve Francii je nyní méně bank než v minulosti, ale jsou mnohem silnější a výkonnější. 

Irsko
Dohled nad fungováním bankovní soustavy v Irsku má ze zákona ústřední banka Central Bank of Ireland. V současné době má licenci 52 bank. Hlavní banky v zemi jsou AIB, Bank of Ireland, National Irish Bank a Ulster Bank, které se podílejí více než 1/3 na aktivech sektoru úvěrových institucí. Ostatní banky jsou většinou specializovány na určité druhy služeb. 

Členové odvětvového svazu pojišťoven Irish Insurance Federation kontrolují dohromady 95 % irského pojišťovacího trhu. Významné místo ve finančním sektoru zaujímá Mezinárodní centrum finančních služeb zřízené v Dublinu v roce 1987 v rámci podpory přílivu zahraničního kapitálu do země. V centru za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností.

Itálie
Italské bankovnictví prošlo v posledních letech bouřlivými změnami. Italské banky se staly z veřejnoprávních institucí soukromými subjekty. Podíl bank ve veřejném vlastnictví se snížil ze 65 na 15 procent. V zemi působí okolo 900 bank. I přes bankovní slučování jsou i nadále největší italské banky příliš malé v porovnání s mezinárodním pohledem. V zemi má své zastoupení přes 40 zahraničních bank, ale pouze malý počet z nich drží většinový podíl v italských bankách.

Funkci emisní banky a poradního orgánu pro úvěrové otázky má centrální banka Banca d´Italia. Nejznámnější italské banky jsou Unicredit, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banca Commerciale a  Capitalia. Italský bankovní systém je charakterizován vysokým stupněm specializace. Podíl špatných úvěrů za poslední roky postupně klesá a nyní dosahuje prakticky průměrné evropské hodnoty, tj. 3,5 %.

Lucembursko
Nejvýznamnější lucemburské veřejnoprávní banky jsou: Banque et Caisse d`Epargne de l`Etat a Société Nationale de Crédit et d`Investissement. V Lucembursku působí celkem 197 bank včetně zahraničních poboček  z 25 zemí (největší zastoupení má Německo – 60 bank). Lucembursko je po této stránce evropskou finanční velmocí. Ve světovém žebříčku mu patří dokonce pátá příčka. Finanční sektor se podílí z 60% na tvorbě HDP a zaměstnává na 25 000 pracovníků. Spravuje aktiva ve výši přes 650 mld. EUR. 

Z padesáti nejvýznamnějších světových bank má zde asi celá třicítka své pobočky nebo zastoupení. Na místním trhu se také ve stále větší míře usazují pojišťovací a zajišťovací společnosti (93 pojišťoven a 264 zajišťoven). V Lucembursku působí rovněž 1 790 investičních společností a fondů s celkovými aktivy 900 mld. EUR. Země cíleně dlouhodobě vytváří podmínky, kterými stimuluje rozvoj finančního sektoru. Vedle daňových stimulů je lucemburské bankovnictví pro svou klientelu atraktivní také velmi rigorózně uplatňovaným zákonem o bankovním tajemství. Samotný finanční sektor se podílí 30 % na tvorbě přidané hodnoty celé lucemburské ekonomiky.

Německo
Centrální bankou vykonávající bankovní dohled je Deutsche Bundesbank (má 16 zemských poboček). Bankovní instituce v Německu musí disponovat vlastním kapitálem v minimální výši 5 mil Euro. Ve   Frankfurtu na Mohanem sídlí Evropská centrální banka. Největší německé banky jsou Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank a Dresdner Bank. Specialitou německého bankovního systému jsou zemské banky a spořitelny, které náleží do kompetence jednotlivých spolkových zemí. Německým problémem je vysoký počet bankovních institucí. To vede k vysokým  nákladům německých bank. Podle studie OECD má Německo šestkrát více bankovních míst než USA a třikrát více než Velká Británie. Na počátku 90. let působilo v zemi na 4000 bank, spořitelen a záložen, k letošku se jejich počet snížil na 2900. 

Portugalsko
Centrální bankou v Portugalsku je Banco de Portugal. K jejím hlavním úlohám patří regulace měny, úvěrů, kontrola a správa státního dluhu. V posledních letech se uskutečnilo několik fúzí. V současné době patří k nejvýznamnějším bankám: Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Comercial Portugues (BCP) a Banco Portugues do Atlántico (BPA). U pojišťoven to jsou: AIG Europe (Portugal) S.A. a Combined Portugal. V Portugalsku je vysoký stupeň automatizovaných bankovních operací, které probíhají výhradně prostřednictvím bankomatů Multibanco. Síť těchto bankomatů je velice hustá a z každého z nich je možno vybírat a platit nezávisle na tom, u kterého bankovního domu má klient veden účet. Operace jsou dokonce prováděny bezplatně.

Rakousko
Ústřední bankou je Rakouská národní banka ÖNB, která odpovídá za vnitřní a vnější stabilitu rakouské měny a ovlivňování finančních toků. Má formu akciové společnosti s 50 % vlastnictvím státu. Je informačním a kompetenčním centrem pro rakouskou hospodářskou politiku, je podílníkem v řadě podniků, zejména v peněžnictví, je současně zřizovatelem několika firem (Austria Card, A.G., Münze Österreich AG či IG Immobilien). Další významné banky jsou: Bank Austria - Creditanstalt, Bank für Arbeit und Wirtschaft, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen, Raiffeisen Zentralbank Österreich. Celkem je Rakousku registrováno přes 400 samostatných bankovních subjektů.

Řecko
Vstupem do eurozóny v roce 2001 přestala řecká drachna po téměř 3 000 letech existovat. Centrální bankou Řecka je Bank of Greece. Nejdůležitějšími obchodními bankami jsou National Bank of Greece, Commercial Bank of Greece a s odstupem Alpha Bank, EFG Eurobank a Pireaus Bank. Tyto banky realizují okolo 90 % veškerých úvěrových operací a drží okolo 85 % aktiv všech řeckých bank. Stát se postupně zbavuje svého podílu v bankách a dochází ke konsolidaci a privatizaci, odhaduje se, že řecké bankovnictví je nyní ze 70 % privatizováno. V  zemi má zastoupení 19 zahraničních bank.

Španělsko
Ve Španělsku působí přibližně 100 místních bank a 50 zahraničních. V uplynulém období byly na španělském finančním trhu uskutečněny významné megafúze, které vyústily ve vznik dvou mimořádně silných bankovních domů: BSCH a BBVA. Podíl na trhu těchto dvou bank je odhadován na více než 60 %. Výrazně expandují v Latinské Americe a patří mezi významné světové banky. Asociace španělských  spořitelen sdružuje pět desítek spořitelen. Největší spořitelny jsou: La Caixa de Pensions de Barcelona, Caja Madrid a Bilbao Bizkaia Kutxa. Španělské spořitelny jsou vysoce aktivní a poskytují svým klientům bankovní služby, financování celé řady investičních akcí a emise dluhopisů s fixní úrokovou sazbou.

Švédsko
Monetární politiku určuje autonomní centrální banka Švédská národní banka. Ve Švédsku působí velká řada domácích i zahraničních bank. Silná konkurence panuje v oblasti finančních služeb - hypotéky, spotřebitelské úvěry, pojištění. Dominantní roli na švédském trhu hrají mají Nordea a Skaninaviska Enskilda Banken.

Velká Británie
Bank of England je po Švédské říšské bance druhou nejstarší doposud činnou emisní bankou (založena již  v roce 1664). Centrální banka sama volí nástroje k dosažení inflačního cíle, nezávisle rozhoduje o výši úrokových sazeb a má volné ruce k ovlivnění směnného kursu. Britský bankovní systém patří k nejrozvinutějším a nejlépe organizovaným na světě. Bankovní služby jsou pro zemi silným zdrojem devizových příjmů. Na území působí velké množství silných a renomovaných bankovních ústavů.  Nejvýznamnější postavení mezi nimi a tudíž i v celém bankovním systému Velké Británie zaujímá pětice:  Barclays, National Westminster (NatWest), Abbey National, Lloyds a Midland.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená