FinExpert.e15.cz

Bankovnictví potřebuje více konkurence

Je konkurence bank a platebních karet dostatečná? Pokud ano, proč platíme vysoké poplatky? Možná nastal čas pro regulaci.
Bankovnictví potřebuje více konkurence
V polovině července Evropská komise uspořádala veřejné slyšení ke dvěma vnitřním zprávám z finanční oblasti. Zprávy jsou výsledkem vyšetřování širšího oboru drobného
bankovnictví a podnikatelského pojištění z června loňského roku, které mělo prokázat, zda na těchto trzích panuje dostatečná konkurence a zda zde fungují principy jednotného
vnitřního trhu.

Platební karty

Regulace poplatků platebních karet

Podle předběžné zprávy o odvětví platebních karet, kterou vypracovalo Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, je v sektoru ohroženo konkurenční
prostředí. Zpráva je výsledkem vyšetřování širšího oboru drobného bankovnictví a podnikatelského pojištění z června loňského roku, které mělo prokázat, zda na těchto trzích panuje dostatečná konkurence a zda zde fungují principy jednotného
vnitřního trhu EU.

Za operace platebními kartami jsou účtovány různé poplatky

Za největší problém v byznysu platebních karet zpráva považuje velké cenové rozdíly. V některých zemích EU spotřebitelé platí o 100 % větší poplatky za operace platebními
kartami Visa a MasterCard než v jiných zemích. V případě firem může být tento rozdíl i více než šestinásobný, což nevypovídá o efektivním fungování evropského vnitřního trhu.
Poplatky se významně neliší pouze regionálně, ale i podle typu klientů.

Nespravedlivé účtování poplatků u malých podniků

Malé a střední podniky v průměru platí o 70 % větší poplatky než velké korporace. Tato zjištění a vysoké zisky odvětví platebních karet vyvolávají u Evropské komise obavy, že na trzích plateb těmito instrumenty není dostatečně rozvinutá konkurence.

Odlišná pravidla mají být sjednocena v jednom systému

Budoucí sjednocení odlišných národních pravidel jak v bezhotovostním platebním styku, tak i například v oblasti plateb platebními kartami by měl vyřešit projekt Jednotné eurové platební oblasti – SEPA. Garantem tohoto projektu jsou evropské banky, které se pro tento účel sdružily v Evropském platebním výboru. Z ekonomického hlediska je efektivnější, pokud budoucí podoba jednotných standardů, procedur, pravidel a podmínek bude ponechána na samoregulaci odvětví.

Bankovní služby

Banky brzdí odlišné podmínky v zemích

Trhy drobného bankovnictví celkově zůstávají fragmentované podle národní příslušnosti a navíc existují významné bariéry pro vstup do tohoto odvětví, včetně přístupu k platebním systémům a úvěrovým databázím.

Vypořádací systémy pro mezibankovní platby jsou také vysoce fragmentované. Banka působící v různých členských státech se musí připojit k několika národním systémům, přijmout jejich různé standardy a platit různé členské poplatky. Struktura těchto poplatků a pravidla členství ve vypořádacích systémech může odrazovat banky při vstupu na retailové trhy v jiných členských státech.

Klienti bank jsou velmi loajální

Mobilita klientů je nízká. Průměrný klient si drží svůj osobní účet u jedné banky okolo deseti let, průměrný malý a střední podnik pak 8 let. Obecně přitom platí, že banky jsou ziskovější na těch trzích, kde je nízká mobilita.

Zisky a ceny bank se výrazně liší podle působnosti

Ziskovost drobného bankovnictví se v EU podstatně liší. V roce 2004 zaznamenaly banky v Rakousku či Německu v průměru 11 %, resp. 17 % hrubého zisku vůči hrubým výnosům, naopak banky v Irsku, Španělsku či Finsku se mohly chlubit více než 40 %.

Ceny bankovních služeb pro spotřebitele se také podstatně liší. V roce 2004 vykázalo lucemburské a italské bankovnictví nejvyšší hrubý výnos na osobní běžný účet ve výši 265 euro, resp. 204 euro. Naopak banky v Litvě a Švédsku pouze 15 euro, resp. 22 euro.
Na zveřejnění zprávy navazuje veřejná konzultace, kde

Lze očekávat další legislativní kroky k regulaci?

Jeden z rozšířených pohledů je, že Evropská komise by měla při svých šetřeních
vzít úvahu rovněž širší globální pohled. Nadměrné svázání evropských bank množstvím regulí a pravidel by se nakonec mohlo ukázat jako kontraproduktivní a evropské bankovnictví by mohlo ztratit konkurenceschopnost vůči bankám z USA a jihovýchodní Asie. Ačkoliv situace není zcela dokonalá, lze konstatovat, že evropské bankovnictví je stabilním efektivním fungujícím systémem, který rozhodně nepatří mezi příčiny
nízké konkurenceschopnosti některých oblastí EU.

Také přijetí závazných regulativních opatření Evropskou komisí by mělo být krajní variantou řešení problému, která by přišla na pořad dne pouze tehdy, pokud by se zástupci bank v Evropském platebním výboru nehodli. První pan-evropská schémata pro platby platebními kartami by v rámci SEPA měla začít fungovat od roku 2008.

Více si můžete přečíst zde a zde.

Zdroj: Měsíčník EU aktualit
Další článek


 

celkem 10 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:už je na čase
Zao
5. 8. 2006, 23:12
Re:Konkurence byla...
Michal Kára
5. 8. 2006, 18:12
Re:Konkurence byla...
Michal Kára
5. 8. 2006, 16:51
Re:už je na čase
Dusan
4. 8. 2006, 17:57
Re:Konkurence byla...
Rada
4. 8. 2006, 16:02

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená