FinExpert.e15.cz

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT:

Bank Austria Creditanstalt jako část skupiny UniCredit Group je na cestě výrazného růstu.
  • Konsolidovaný zisk vrostl o 76 % a dosáhl 1,2 mld. EUR
  • V oblasti retailového bankovnictví v Rakousku byl potvrzen příznivý obrat
  • Divize Střední a východní Evropa (CEE) dál výrazně posílila a zaznamenala silný růst

V prvním pololetí roku 2007 Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) opět výrazně zvýšila své výnosy, k čemuž přispěly všechny její divize. Velkého zlepšení bylo dosaženo u obchodu s rakouskými klienty. Divize Střední a východní Evropa (CEE) pak pokračovala ve velice silném růstu. Skupina konsolidovaných společností patřící pod BA-CA se výrazně rozšířila díky spojení všech dceřiných bank skupiny UniCredit ve střední a východní Evropě do divize CEE (UniCredit Group), jež je řízena z Vídně (výjimku zde tvoří Polsko, spadající pod samostatnou divizi Poland's Markets). Aby se mohly porovnat výsledky BA-CA za první pololetí 2007 se stejným obdobím minulého roku, upravili jsme výsledky za první pololetí 2006 pro forma tak, aby odrážely novou strukturu BA-CA.

V prvním pololetí 2007 se čistý zisk BA-CA po zdanění a bez menšinových podílů vzrostl 76,1 % na celkových 1,208 mld. EUR (první pololetí 2006: pro forma 686 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu po zdanění byla 18,7 %. Poměr nákladů a výnosů, který dosáhl 48,9 %, poprvé klesl pod úroveň 50 % (první pololetí 2006: pro forma 57,7 %).

Předseda představenstva BA-CA Erich Hampel to komentoval slovy: "S výsledky jsem velice spokojen. Ukazuje se, jak moc těží Bank Austria ze spolupráce v rámci UniCredit Group. Obchodní model naší skupiny spojuje systematické zaměření na jednotlivé klientské segmenty, globální produktové know-how a kompetenční centra back-office se silným zastoupením na lokálních trzích a zkušenostmi z obchodu s klienty na těchto trzích. Jako součást silné evropské bankovní skupiny má BA-CA silnou konkurenční výhodu, což nás také odlišuje od našich konkurentů v Rakousku."

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků BA-CA za první pololetí 2007 vzrostl o 16,2 % na celkových 1,838 mld. EUR (2006: 1,582 mld. EUR). Také čistý výnos z poplatků a provizí zaznamenal příznivý vývoj, když vzrostl o 17,6 % (na 1,054 mld. EUR) oproti stejnému období předcházejícího roku (2006: 897 mil. EUR). Čistý obchodní výsledek dosáhl 224 mil. EUR, což je o 28,7 % méně než v minulém roce, kdy dosáhl velmi vysokých hodnot (EUR 314 mil. EUR).

U provozních nákladů došlo k úspěšnému snížení o 3,7 % na 1,584 mld. EUR (2006: 1,645 mld. EUR). Provozní zisk BA-CA tak dosáhl 1,657 mld. EUR, což je nárůst o 37,5 % oproti roku 2006 (2006: 1,205 mld. EUR). Úvěrové riziko činilo 208 mil. EUR a bylo tak téměř na úrovni předchozího roku (2006: 205 mil. EUR) a to přes další expanzi sítě ve střední a východní Evropě.

Zisk před zdaněním činil 1,528 mld. EUR – oproti minulému roku vzrostl o 53,2 % (2006: 997 mil.) Konsolidovaný zisk po zdanění a bez menšinových podílů se v prvním pololetí zvýšil o 76,1 % na celkových 1,208 mld. EUR (2006: 686 mil. EUR).

Toto zlepšení  hospodářských výsledků mělo následující dopad na vybrané finanční ukazatele:

  • Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním činila 22,6 %.
  • Návratnost vlastního kapitálu po zdanění dosáhla 18,7 %.
  • Podíl nákladů a výnosů se zlepšil z na 48,9 % (pro forma výsledek za 2006 byl: 57,7 %)
  • Ukazatel poměru rizika a výnosů (čistá ztráta z úvěrů jako procentní vyjádření z čistého výnosu z úroků) se zlepšil z 13 % na 11,3 %.
  • Ukazatel vlastního kapitálu Tier 1 byl na úrovni 10,4 %, ukazatel celkového kapitálu pak 13,5 %.

Výsledky podle jednotlivých divizí

Výsledky BA-CA se vykazují podle pěti divizí: Retailové bankovnictví (Retail), Privátní bankovnictví a správa aktiv (Private Banking & Asset Management), Firemní bankovnictví (Corporates), Trhy a investiční bankovnictví (Markets & Investment Banking), a divize Střední a východní Evropa (Central Eastern Europe - CEE). Banka rovněž vykazuje samostatně výsledky za své Korporátní centrum (Corporate Center).

V prvním čtvrtletí 2007 dosáhla divize Retail (Retailové bankovnictví) zisk před zdaněním ve výši 72 mil. EUR (2006: ztráta před zdaněním 7 mil. EUR), a pokračovala tak dál v pozitivním trendu, zaznamenaném v této obchodní oblasti. Potvrdilo se, že se podařilo dosáhnout obratu na základě dvouletého programu banky, v jehož rámci banka výrazně zvětšila své aktivity v oblasti vztahu s klienty a například se zaměřila v oblasti cenných papírů na záruční produkty. Ke zlepšení výsledků přispělo rovněž nové zaměření na malou podnikatelskou klientelu. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním dosáhla 14 %, a poměr nákladů a výnosů činil 73,5 % (2006: 83,9 %).

Divize Private Banking & Asset Management (Privátní bankovnictví a správa aktiv) vytvořila za první pololetí zisk před zdaněním ve výši 44 mil. EUR, čímž dosáhla zlepšení o 27,3 % ve srovnání s minulým rokem (2006: 34 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním dosáhla u této divize 43,6 % (2006: EUR 44.2 per cent), poměr nákladů a výnosů činil 52,5 % (2006: 58,6 %).

Divize Corporates (Firemní bankovnictví) zvýšila svůj zisk před zdaněním o 9,1 % na celkových 323 mil. EUR (2006: 296 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním dosáhla 27,7 % (2006: 24,6 %). Poměr nákladů a výnosů činil 37,0 % (2006: 40,5 %). Divize Corporates – podobně jako divize Markets & Investment Banking – výrazně profituje ze spolupráce ve skupině UniCredit Group, a to zejména (ale nejen) u přeshraničního obchodu. V roce 2006 patřila do divize Corporates také společnost CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH, ale v roce 2007 byla převedena pod divizi Markets & Investment Banking.

Zisk před zdaněním vytvoření divizí Markets & Investment Banking dosáhl 187 mil. EUR, což představuje nárůst o 21,1 % (2006: 155 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním dosáhla 87,5 % (2006: 100,1 %). Poměr nákladů a výnosů činil 37,5 % (2006: 33,7 %).

Divize CEE dosáhla nárůstu zisku před zdaněním o 77,6 % na celkových 679 mil. EUR (2006: 383 mil. EUR), v neposlední řadě také důsledku změny svého teritoriálního rozsahu. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním dosáhla 20,1 % (2006: 19,4 %). Poměr nákladů a výnosů byl ve výši 50,2 % (2006: 51,7 %).

Spojením všech dceřiných bank UniCredit Group ve střední a východní Evropě  (s výjimkou Polska – divize Poland's Markets) do jedné divize UniCredit Group, CEE Division, se výrazně dále rozšířila působnost BA-CA v tomto regionu. Před svou integrací do skupiny byla BA-CA odpovědná za síť dceřiných bank v celkem 10 zemích (včetně Polska) a objem jejího obchodu zde dosahoval 40 mld. EUR. V současné době je její síť tvořena dceřinými bankami v celkem 15 zemích a celková aktiva zde dosahují přibližně 80 mld. EUR. To z ní činí zdaleka největší bankovní síť ve Střední a východní Evropě. Až budou dokončeny akvizice v Kazachstánu a na Ukrajině, bude BA-CA řídit síť v 19 zemích a bude odpovědná za celková aktiva ve výši 90 mld. EUR.

BA-CA navíc nedávno dokončila akvizici ruské společnosti ATON obchodující s cennými papíry a dále také akvizici zbývajícího akciového kapitálu banky International Moscow Bank. Celková kupní cena za společnost ATON činí 424 mil. USD (což je přibližně 307 mil. EUR podle aktuálního kurzu). Po této akvizici nyní UniCredit Group patří mezi 5 největších investičních bank v Rusku a drží významné pozice v obchodu s akciemi a vklady a rovněž u poradenských služeb firemní klientele. BA-CA také dokončila akvizici zbývajících 9,97 % akciového kapitálu International Moscow Bank (IMB), nákupem od Evropské banky pro obnovu a rozvoj – European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) za cenu přibližně 229 mil. USD (asi 166 mil. EUR podle aktuálního kurzu). Dokončením této transakce tak BA-CA v současnosti drží 100 % akciového kapitálu IMB.

Vedle těchto dvou akvizic v Rusku a nedávného nákupu podílů v bankách v Kazachstánu a na Ukrajině pokračuje divize CEE ve své strategii organického růstu. V regionu plánuje otevřít zhruba 800 nových poboček a to zejména v Rumunsku, Rusku a Turecku. Generální ředitel BA-CA  Erich Hampel, který je zároveň členem řídicího výboru UniCredit Group, kde má odpovědnost za divizi CEE, dodal: "Tento region nabízí ohromné možnosti pro růst. Jsme rozhodnuti takové šance využít.“

Corporate Center (Korporátní centrum) BA-CA vykázalo zisk před zdaněním ve výši 222 mil. EUR (2006: 689 mil. EUR).

Rozvaha Bank Austria Creditanstalt

Celková aktiva BA-CA vrostla ve srovnání s koncem roku 2006 o 31,6 % na 203,0 mil. EUR. 
(31.12. 2006: 154,3 mld. EUR). Na pro forma základě tento nárůst činí 6,1 % (2006: 191,4 mld. EUR).

Na straně aktiv rozvahy narostla obchodní aktiva o 3,6% na celkových 17,3 mld. EUR  (2006: 16,7 mld. EUR). Pohledávky za bankami činily 46,6 %, což představuje nárůst o 43,4 % (2006: 32,5 mld. EUR). U pohledávek za klienty došlo ke zvýšení o 30,6 % na celkových 104,6 mld. EUR (2006: 80,1 mld. EUR).

Na straně pasív vzrostl objem závazků vůči bankám o 25,4 % na celkových 60,6 mld. EUR (2006: 48,3 mld. EUR). Závazky vůči klientům vzrostly o 54,1 % na 84,7 mld. EUR (2006: 55,0 mld. EUR). Závazky z dluhových cenných papírů včetně dluhopisů se zvýšily o 1,9 % na celkových 25,8 mld. EUR (2006: 25,3 mld. EUR). Vlastní kapitál (včetně menšinových podílů) vzrostl o 41,1 % na 14,3 mld. EUR (2006: 10,1 mld. EUR).

K 30.6. 2007 měla BA-CA 49.192 zaměstnanců, což je o 28.105 více než v předcházejícím roce (31.12. 2006: 21.087 zaměstnanců). V tomto období došlo také k nárůstu počtu poboček, z 1.214 na 2.284 (2006: 1.070). Toto zvýšení bylo v důsledku převodu dceřiných bank UniCreditu a HVB ve střední a východní Evropě pod BA-CA.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená