FinExpert.e15.cz

AXA: AXA se připojila k iniciativě Caring for Climate

AXA Group se stala signatářem dobrovolné akční platformy „Caring for Climate, The Business Leadership Platform“, sdružující společnosti s odpovědným přístupem k problematice klimatických změn.

Tato platforma je podporována iniciativou UN Global Compact, Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Jejím cílem je prosazování praktických řešení a působení na veřejné mínění a politické představitele. AXA se k iniciativě připojila s přesvědčením, že klimatické změny vyžadují společnou reakci a širší spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

Iniciativa Caring for Climate (Péče o klima) umožňuje vedoucím představitelům zúčastněných firem ukázat aktivní přístup k problematice klimatických změn. Signatáři přislíbili vymezit cíle, zavést vhodné strategie a postupy a každoročně zveřejňovat údaje o emisích v rámci svého stávajícího závazku poskytovat informace podle UN Global Compact. Signatáři:

 • uznávají, že klimatické změny vyžadují rozsáhlá opatření ze strany vlád, firem a občanů,
 • zavazují se zvýšit energetickou účinnost procesů, výrobků a služeb a stanovit související dobrovolné cíle,
 • chtějí porozumět všem dopadům klimatických změn a vyvinout koherentní podnikové strategie minimalizující rizika a nalézající příležitosti,
 • budou spolupracovat s národními vládami, mezivládními organizacemi, dalšími firmami a občanskou společností při vytváření standardů pro „nízkouhlíkovou“ ekonomiku, snižování klimatických rizik a přizpůsobení se změnám,
 • očekávají od vlád návrhy účinných legislativních a fiskálních rámců zajišťujících stabilní cenu uhlíkových surovin, uznání, že partnerství soukromého a veřejného sektoru je klíčové, ale vyžaduje veřejné investice, a pevný investiční rámec pro rozvoj „nízkouhlíkové“ ekonomiky,
 • budou zveřejňovat své dosažené výsledky a budou zastáncem řešení problematiky klimatických změn u všech zainteresovaných skupin. Jako dobrý příklad se v této souvislosti uvádí poskytování informací v rámci projektu Carbon Disclosure.

Jako odborník na řízení rizik prosazuje skupina AXA výzkumy a strategie zaměřené na pochopení a minimalizaci rizik, jako jsou například rizika spojená s klimatickými změnami. Prostřednictvím svých pojišťovacích a investičních produktů a služeb AXA usiluje o snižování ekologické stopy klientů, které pojišťuje a do kterých investuje. Jako zodpovědná společnost se rovněž snaží zmírnit vlastní vliv na životní prostředí. Jedná se o čtyřstupňový přístup pokrývající tyto oblasti:

1 – Zkoumání rizik klimatických změn

 • Rozsáhlý výzkum a modelování dopadů klimatických změn, který realizuje tým řízení rizik skupiny AXA. Mezi klíčová zjištění patří riziko škod spojených s vichřicemi, bouřemi a záplavami.
 • Vytvoření pracovní skupiny pro zjišťování nových rizik klimatických změn (Emerging Risks Working Group on Climate Change), jejímž úkolem je vyhodnocovat rizika (zejména záplavy) a přizpůsobovat komerční řešení.
 • Založení výzkumného fondu AXA (100 mil. eur), z něhož bude jako jeden z pěti hlavních investičních okruhů financován základní výzkum problematiky klimatických změn.
 • Výzkum problémů spojených s klimatickými změnami a jejich dopadů na investiční hodnotu, realizovaný akciovými analytiky AllianceBernstein.

2 – Upravené pojišťovací a investiční produkty

 • Vytvoření nových nebo upravených produktů neživotního pojištění s přidanou ekologickou hodnotou (např. pojištění vozidel, bytů a domů, infrastruktury, podnikového majetku atd.)
 • Podpora opatření ke snižování ekologických rizik u malých a středních podniků a průmyslových rizik.
 • Prosazování ekologicky odpovědného chování podniků prostřednictvím jejich zapojení do speciálních fondů pomocí výběrových kritérií vycházejících z modelu udržitelnosti.

3 – Přímé řízení ekologické stopy

 • Zavedení systému ekologického řízení AXA včetně:

5% snížení spotřeby energií v období let 2007 až 2009

5% snížení emisí CO2 v období let 2007 až 2009

 • Monitorování 66 ukazatelů šetrného přístupu k životnímu prostředí

§Rozšíření záběru environmentálního reportingu na všechny místní příbuzné subjekty v roce 2009 (viz každoroční Zpráva o činnosti a udržitelném rozvoji)

4 – Propagování iniciativ na úrovni odvětví, mj.:

 • partner v projektu Carbon Disclosure
 • člen výborů pro nová rizika a klimatické změny fóra Chief Risk Officers
 • finanční iniciativa Programu OSN pro životní prostředí: spolupředsednictví v pracovní skupině pro pojišťovnictví, členství v pracovních skupinách pro klimatické změny a reality
 • signatář Principů odpovědného investování (Principles for Responsible Investment) a zastánce Iniciativy rozšířených analýz (Enhanced Analysis Initiative) (AXA IM)
 • signatář „Climatewise“ (AXA Insurance UK).
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená