FinExpert.e15.cz

AWD Česká republika zavelela k útoku

S nabídkou nezávislého finančního poradenství od AWD Česká republika se můžete setkat od počátku letošního roku. Připravili jsme proto rozhovor s generálním ředitelem této společnosti, ing. Michalem Pyšíkem.
AWD Česká republika zavelela k útoku

Společnost AWD se prezentuje jako nezávislý finanční poradce. Co si pod tímto označením můžeme představit? Klepněte pro větší obrázek

Nezávislost je ústředním bodem jednání celé skupiny AWD a představit si pod tím můžete především to, že AWD je nezávislá na producentech finančních produktů. To znamená, že my nejsme tvůrcem finančních produktů, my neprovozujeme žádný finanční produkt, my nejsme ani kapitálově propojeni s poskytovateli finančních produktů, a to nám dává obrovskou šanci být při poradenství objektivní. Pro konečná řešení, pro optimalizace pak můžeme z trhu nezávisle vybírat to, co se skutečně vyplatí. Nezávislost se ale projevuje i ve druhé rovině- směrem k našim finančním poradcům a ekonomickým konzultantům. AWD má totiž směrem ke svým poradcům jednotnou provizní politiku, kdy u produktů v jednom segmentu získává poradce naprosto stejné odměny. To znamená, že se nerozhoduje podle přínosu, který bude mít kontrakt pro něj, ale hlavně podle toho, jaký přínos bude mít uzavřený obchod pro zákazníka.

V této souvislosti nelze nezmínit, že finanční poradci bývají často kritizováni za to, že se klientům snaží v první řadě prodat kapitálové a důchodové životní pojištění, ze kterého jim plyne nejvyšší odměna. Dá se tato výhrada vztáhnout také na poradce AWD?

Tato výhrada se týká společností, které tady působí od devadesátých let a které pod rouškou finančního poradenství prodávají finanční produkty. Naše společnost provádí takzvaný dvoufázový poradenský proces, kdy v první fázi provedeme analýzu klienta, vyhodnotíme jeho současnou ekonomickou bilanci a v druhém kroku provedeme poradenství. Říkáme tomu finanční optimalizace a klient od nás dostává návrh nové ekonomické bilance. Konečné řešení finanční optimalizace nakonec sestává z různých finančních produktů, které jsou pro klienta skutečně výhodné.

Na tuzemský trh společnost AWD kapitálově vstoupila teprve v roce 2002. Má to nějaký důvod, že u nás nezačala podnikat už například v roce 1995?

Nemůžu mluvit za AWD, ale pokud bych já byl majitelem takové firmy, pak by pro mě ČR v roce 1995 byla trhem, který se teprve rozvíjí a usazuje. Myslím si, že AWD realizuje tak kvalitní obchodní model, který by tady v devadesátých letech vůbec nemohl být uskutečněn. Teprve loňská regulace na trhu v oblasti investičních zprostředkovatelů a od letošního roku také trhu pojišťovacích zprostředkovatelů vytvořily pro kvalitu, kterou AWD poskytuje, ty správné podmínky. Já mám možnost obě tyto epochy porovnat.  V branži jsem začínal v roce 1992 a zažil jsem celý vývoj našeho finančního trhu. Lze ho rozdělit na období před vstupem  a od vstupu České republiky do Evropské unie. Interně tomu říkáme starý a nový svět. Ve starém světě se teprve tvořil trh. Nebyly žádné regule, žádná pravidla, různé instituce vznikaly a opět rychle zanikaly, vznikaly kampeličky, což dopadlo velmi špatně, a v oblasti zprostředkování finančních produktů působil na trhu prakticky kdokoliv. To samozřejmě přineslo negativní dopady na finance některých zákazníků, kteří vydávali hodně peněz a nedostali za to adekvátní finanční efekty. Svět po roce 2004, to je úplně jiný příběh. Všechny menší firmy a všechny firmy, které fungují na bázi Multi Level Marketing systému, budou mít obrovské problémy zvládnout veškeré zákonem požadované administrativní postupy, jako je licencování poradců, vedení evidence obchodních případů a podobně. Naopak pro nás, protože jsme na tu situaci byli po celou dobu transformace koncernem AWD připravováni, je tato nová  situace velkou výzvou a příležitostí.

Jaké jste měl plány, když jste před dvanácti lety zakládal svoji první poradenskou společnost?

Už v roce 1993 jsme do toho šli s myšlenkou nezávislého rodinného finančního poradenství. Ale protože jsme ještě neměli v ruce všechny finanční nástroje a neměli jsme žádné zkušenosti, vyvíjeli jsme se jako většina finančních institucí v ČR a jim podobných firem, a sice systémem pokus - omyl. Musím říct, že teprve poté, co jsme se spojili s koncernem AWD, začalo mít všechno jasný smysl, jasný směr. Dnes už nekličkujeme, jdeme přímo a můžeme využívat všeho, co AWD posunulo na pomyslnou evropskou jedničku. Poslední dva roky jsou pro mě vysokou školou managementu a je to vidět i na výsledcích naší společnosti.

Komu jsou určeny vaše služby? Jak si lze představit perspektivního klienta vaší společnosti? 

Poradenství AWD je v celé Evropě zaměřeno na ty nejmenší, ale nejdůležitější články ekonomiky, a to jsou domácnosti. Pro nás to jsou především střední a vyšší střední vrstvy. V ČR je tento potenciál velmi vysoký. Je tady 4,27 milionu domácností. Slibujeme si, že můžeme radit dvěma až dvěma a půl miliónu z nich. 

Dá se procentuálně vyjádřit, kolik ze všech produktů, jež jsou u nás nabízeny, máte dnes ve svém portfoliu?

Ve svém portfoliu máme produkty všech nejvýznamnějších finančních institucí, které působí v ČR. Spolupracujeme například se všemi šesti stavebními spořitelnami. Stejně tak v segmentu penzijního připojištění, pojištění, bankovních produktů nebo investičních produktů pracujeme se všemi  top společnostmi. Zájem finančních institucí o spolupráci s AWD Česká republika je skutečně mimořádný. To nám umožní na jedné straně nabídnout našim pracovníkům ty nejlepší  podmínky na trhu a na straně druhé budeme schopni poskytnout našim klientům výhodnější sazby a  kvalitní servis. Od května také můžeme v České republice zavádět osvědčené produkty našich zahraničních produktových partnerů AWD. Příkladem je rakouská nemovitostní investiční společnost Immofinanz.
Naopak s některými společnostmi jsme byli nuceni spolupráci ukončit. Jednalo se o firmy, které nevyhověly kritériím kvality, bezpečnosti a úrovně podpory zákazníků a našich pracovníků. Nerad bych je ale konkretizoval.

Očekáváte do budoucna významné proměny některé z oblastí finančního trhu?

Od 1. ledna 2004 jsme zažili zásadní přeměnu trhu stavebního spoření. Změny v tomto segmentu ale nekončí a stavební spořitelny se budou muset stále více orientovat na poskytování úvěrů a ne na spořící část. Myslím si, že zásadní změny se odehrají v oblasti pojišťovnictví, zejména životního pojištění, protože v minulosti oblíbené pojistné balíčky jsou z pohledu klienta neprůhledné. Pojišťovny budou muset jasněji komunikovat, kolik stojí riziko a kolik jde do vytváření rezerv. Asi nejvýznamněji se rozvíjejícím trhem bude trh investic, který je v ČR zatím v plenkách. Překvapení jistě přinese penzijní reforma a reforma zdravotního systému. Na Slovensku byla penzijní reforma zahájena letos a my máme naprosto přesné informace o tom, jak probíhá. Podobnou situaci tady zažijeme možná za tři, čtyři roky, podle toho, jak rychle to politikové zvládnou vyřešit. Jinak krachy finančních institucí už podle mého názoru v nějaké větší míře očekávat nemusíme. Je tady sice ještě několik subjektů, které čekají na silného investora, ale to, co jsme zažívali v devadesátých letech, se už určitě opakovat nebude.

Společnost AWD působí v 11 evropských zemích. Předpokládal bych, že jste díky tomu schopni porovnávat, co získávají za své peníze klienti u nás a v zahraničí. Troufl byste si zobecnit, jak jsme na tom?

Poplatky našich bank jsou určitě vyšší než poplatky bank v zahraničí. Také v oblasti pojišťoven už dnes vím, že některá rizika lze v zahraničí koupit za nižší ceny než v České republice. I proto se při každém dalším jednání s našimi produktovými partnery dostáváme na stále lepší a lepší podmínky pro naše zákazníky.

Jak dalece je pro společnost AWD český trh perspektivní? Co vám vychází ze současné úrovně zdejší propojištěnosti?

Máme před sebou skvělou budoucnost. Propojištěnost v ČR je mnohem nižší, než v zemích jako je Velké Británie, Německo nebo Švýcarsko.

Vaše služby jsou založeny na kvalitních lidech. Hledají se obtížně? Čím je motivujete?

Najít kvalitního člověka je skutečně velmi obtížné. Proto je náš systém vzdělávání postaven tak, abychom si kvalitního člověka sami vychovali. Často se nás média ptají, jestli takzvaně přetahujeme pracovníky od konkurence. Spočítali jsem si, že přeškolení a přepracování návyků takového člověka nás stojí pětkrát až šestkrát více času a prostředků než výchova nového pracovníka. Raději se tedy orientujeme na ty, kteří v branži ještě nepracovali. Na druhou stranu máme nejlepší zkušenosti s lidmi, kteří pracovali v nějaké oblasti obchodu.
Co se týče věkové struktury, můžete se u nás setkat skutečně se širokým spektrem lidí. Věkový průměr vedoucích pracovníků je přitom mírně nižší než věkový průměr našich ekonomických poradců. Úspěšnost pak záleží na osobním motivu každého člověka. V AWD se prosazují především lidé pracovití, důslední a disciplinovaní. Výše jejich příjmů závisí na výkonech. Zjednodušeně lze říci, že naši poradci dosahují třikrát až čtyřikrát vyšších příjmů, než je průměr v ČR. Někteří z nich si ale vydělají skutečně obrovské částky. Máme poradce, kteří si vydělají mnohem více než generální ředitelé největších podniků u nás.

Jaká je průměrná životnost poradců v zemích, kde vaše společnost působí už delší dobu?

Pro nás je podstatných prvních dvanáct měsíců, kdy nový pracovník prochází tříměsíčním zapracováním, a dalších devět měsíců, kdy se u nás odborně vzdělává. To je období, ve kterém sledujeme, jestli nový pracovník splňuje všechna naše kritéria kvality a aktivity. Později už k žádné fluktuaci prakticky nedochází, což je dobrá zpráva především pro klienty, protože o jejich peníze pečuje pořád jeden a tentýž člověk.

Na svých internetových stránkách tvrdíte, že jste svým klientům schopni zajistit v průměru 15tisícové roční zvýhodnění. Z čeho uvedený údaj vychází?

My jsme od 1. května 2004, od doby zavedení třetího konceptu - konceptu penze, schopni vyhodnotit rozdíl před naší návštěvou u klienta a po naší návštěvě. Vedeme si velmi detailní statistiku ekonomických přínosů po naší optimalizaci a vychází nám více než patnáct tisíc korun ročně.

Do jakých produktů investujete vy osobně?

Já využívám prakticky všech produktů, které dávají smysl. Orientuji se především na zhodnocování majetku, takže jsou to různé investiční produkty, nemovitostní fondy, případně jsem sám investoval do několika nemovitostí.

Všiml jsem si, že všichni mužští představitelé společnosti AWD nosí bílé košile. Má to nějaký hlubší smysl?

Ve společnosti AWD máme zavedenu celou řadu standardů a standard oblékání je jedním z nich. Chceme, aby bylo hned na první pohled jasné, ke které branži patříme. Klienti mají naprosto jasně vytvořený obraz o tom, jak by měl vypadat člověk, který má rozhodovat o jejich celoživotních financích. Bílá barva vyjadřuje čistotu a pro nás je to firemní standard.

Za redakci Osobních financí se ptal Michal Budík


Ing. Michal Pyšík (34)
Opavský rodák a pozdější absolvent brněnské VUT pracuje v oboru finančního poradenství od roku 1992. Svoji vlastní společnost FiM, s.r.o., spoluzakládal o rok později. V roce 1997 vznikla její on-line divize www.finance.cz. Holding Finance.EU spatřil světlo světa v roce 2000. Michal Pyšík v něm tehdy zastával post místopředsedy představenstva. O rok později společnost rozšířila své aktivity prostřednictvím dceřinné firmy RoFiS sk  také na Slovensko. Ke sloučení Finance.EU s AWD Holding AG došlo v roce 2002. Michal Pyšík byl v nově vzniklém subjektu nejprve výkonným, později generálním ředitelem. Od letošního roku zastává stejnou pozici v AWD Česká republika. Je ženatý a má tři děti. 
Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Jinej svět
Michal
15. 4. 2006, 14:25
Mám z toho divný pocit
Karel
22. 10. 2005, 19:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená